auzefPsikoloji

Psikoloji 2020 Final Soruları

Psikoloji 2020 Final Soruları

Psikoloji 2020 Final Soruları

1- 1,5 yaşındaki çocuk oturağa oturup tuvaletini yaparken çamaşır makinesi sıkmaya geçerek gürültü ve titreşim yapmaktadır. Çocuğun tekrar aynı oturağa oturup tuvaletini yapmamasının nedeni nedir?
Cevap: Klasik koşullanma
2- Onlara göre hastalar kendileriyle ve dünyayla ilgili yanlış inanışlara kavramlaştırmalara sahip?
Cevap: Bilişsel terapi
3- Aşağıdakilerden hangisi duyusal gelişim ile ilgili yanlıştır?
Cevap: Bir kaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaşında ortaya çıkar
4- Aşağıdakilerden hangisi kronik strese neden olur?
Cevap: İşyerindeki mobbing uygulaması
5- Psikoloji labaratuvarını kuran kimdir?
Cevap: Wilhelm Wundt
6- Genel adaptasyon süreci nasıl işler?
Cevap: Alarm, direnme, tükenme
7- Ortak bilinç dışındaki arketipler üzerine bir konuşmaya katılıyorsunuz. Bu konuşma aşağıdaki psikologlardan hangisinin fikirlerini içermelidir?
Cevap: Carl Jung
8- Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer sözünü açıklayan kavram hangisidir?
Cevap: Uyaran genellemesi
NOT: Koşullu uyaran – koşullu tepki bağı bir kez yerleştikten sonra, başına yeni bir uyaran daha eklenerek iki veya daha fazla dereceli şartlamalar (kırmızı ışık-çıngırak-yiyecek) oluşturulabilir. Koşullanmış tepki benzer uyaranlara genellenebilmektedir. Yani bir kez çıngırak-salya bağı öğrenildikten sonra, organizma, bir başka ses gibi benzer diğer bazı uyaranlarda da (zil, anahtar sesi vb.) aynı tepkiyi vermektedir. Buna uyaran genellemesi denilmektedir.
9- Gardner’in zeka çalışması ile ilgili bakış açısı nasıldır?
Cevap: Zekanın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekalardan oluştuğunu söylemiş
10- Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistemi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Teori
11- Aşağıdakilerden hangisi şizofren belirtilerinden değildir?
Cevap: Hastalığın farkındadır
12- Hangisi kaygı bozukluğu tepkisi değildir?
Cevap: Halüsinasyon
13- Hastanede yatan kadın;Çinli sevgilinin ajan olduğunu ve herkese dikkatli olması konusunda uyarması gerektiğini düşünüyorsa hangi psikolojik bozukluk tanısı konmalıdır?
Cevap: Paronoid Şizofreni
14- Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma alanıdır?
Cevap: İnsan-grup
15- Daha önce labirente konup rastgele salınıp dolaştırılmış bir grup maymunun yanına, hiç o labirentte bulunmamış bir grup maymun daha konduğunda, önceden labirente salınmış maymunların muzu daha çabuk bulmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Bilişsel harita
NOT: (Menzel tarafından 1973 yılında şempanzelerle yürütülen bir deney oldukça ilginç sonuçlar vermiştir. Deney, şempanze araştırmacının kucağında gezintiye çıkmışken bir diğer araştırmacının hayvanların yaşadıkları park alanının içinde belli bölgelere yiyecek saklaması ve kucaktaki şempanzenin bunu görmesi ile başlamaktadır. Hayvan kafesine konulduktan bir süre sonra, tüm şempanzeler parkın içine bırakılır. Yiyecek saklanan yerleri görmüş olan şempanzeler, diğerlerine oranla çok daha yüksek sayıda yiyeceği bulmuşlardır. Bu düzenin çeşitli versiyonları yapılmış, her seferinde daha önce gözlem yapmış hayvanlar, Tolman’ın çalışmasında olduğu gibi “en kısa yol” ilkesine uyarak, saklandığını gördükleri yiyecekleri toplamışlardır. Mekânlarla ilgili oluşturulan bilişsel haritalar, tüm canlılar tarafından çevre özelliklerini tanıma ve tanımlamada, çevredeki önemli hedef nesneleri bulmada ve rota çizmede kullanılmaktadır. )
16- Kedi korkusu?
Cevap: Özgül fobi
17- Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Bedensel büyüme yavaşlamıştır.
18- Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?
Cevap: İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek
19- Hangi alanda çalışan psikolglar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?
Cevap: Endüstri ve örgüt
20- Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?
Cevap: Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder
21- Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?
Cevap: Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
22- Aşağıdakilerden hangisi insanları tanımak ve onların kişiliği anlama isteğimizi açıklamaz?
Cevap: Eş seçmeyi kolaylaştırmak
23- Arabasını park ederken çöp bidonuna çarpıp kaza yapan adamın bunu kaza, aynı şey eşinin başına geldiğinde bu durumu eşini suçlayarak değerlendirmesi..?
Cevap: Temel atıf hatası
24- Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Gelişim süreci büyüme ile sona erer
25- Hangisi kişiliğin yapısal özelliklerinden kaynaklanan eğilimlerle kişilik bozukluklarını birbirinden ayırmak için uygun ölçüt değildir?
Cevap: Suç işlemeye neden olması
26- Renzulli’nin kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Üstün zekalı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir
27- Kocasıyla tartışan kadının bayılıp, sonrasında kolunda problem olduğunu görmesi durumu hangisidir?
Cevap: Konversiyon bozukluğu

 

Psikoloji Vize Ve Final Sorular
Ders Kitabı
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
Facebook
Facebook Çocuk Gelişimi Grubu

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!