auzefPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları

1-Hangisinde bilincin düzeyi değişmez?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Cinnet

2-Hangisi Bandura’nın, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen 4 koşuldan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Dürtü

3- Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Fiziksel ve motor gelişim

4- Öğrenme ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar yoluyla incelenebilir….Bu açıklama hangi öğrenme yaklaşımını tanımlar?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Davranışçı

5-Algısal yanılmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Algı yanılmaları bir çeşit halüsinasyondur.

6-Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Betimsel

7-Episodik bellek ile ilgili hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Sahil partisinde olanları hatırlamak

8-Hangisi temel algılama ilkelerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Yanılmazlık

9- Aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme

10-İşitme malumatı hangi organa ulaştığında sıvıya aktarılmış olur?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Salyangoz

11-"Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem"i tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Teori

1- Miyelinizasyon süreciyle ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır

Psikolojiye Giriş-1 Final
2- Operant(Edimsel) ve klasik koşullanmanın ortak özelliği ?

Cevap: Klasik koşullanmada açıklanan iki veya daha fazla dereceli şartlama, uyaran genellemesi, uyaranların ayırt edilmesi, sönme ve kendiliğinden geri gelme özellikleri edimsel koşullanmalar için de geçerlidir. Eğer dikkat ettiyseniz, gerek klasik ve gerekse edimsel koşullanmada, organizmanın/canlının/bireyin bizzat kendisinin bir koşullanma deneyimi yaşaması gerekmektedir.

Psikolojiye Giriş-1 Final
3- Bir sinir iletisi………….. Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Hem elektriksel hem de kimyasal mesaj taşır
Psikolojiye Giriş-1 Final
4- Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.
Psikolojiye Giriş-1 Final
5- İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: Her gen otomatik olarak bir protein üretmektedir.
Psikolojiye Giriş-1 Final
6- Ankara nın başkent olduğunu hatırlayan kişi hangi belleği kullanır?
Cevap: Semantik bellek
Psikolojiye Giriş-1 Final
7- Ağrı/ acı durumunu hangi sistem kontrol eder ?
Cevap: Kapı Kontrol Sistemi
Psikolojiye Giriş-1 Final
8- Hangisinde bilincin düzeyi değişmez?
a) Meditasyon
b) Uyku
c) Hipnoz
d) Halüsinasyon
e) Cinnet
Cevap: e) Cinnet
psikolojiye-giris-1-final-sorulari
9- Kurtuluş savaşı tarihlerini 100 kere yazdıran bir öğretmen ne tür bir öğretme kullanıyordur ?
Cevap: Tekrar etme
Psikolojiye Giriş-1 Final
10- Öğretmen sınıfın dağınıklığını düzeltmek için çocuklara hangi yöntemi uygulamalı?
Cevap: somut anlamda dağınıklığı anlatmasına gerek yok
Psikolojiye Giriş-1 Final
11- Bir öğretmen çocuklara, “sınıfı kirletme” konusunda ders varken hangisini yapmaz?
Cevap: Somut örnek kurar, aralıklar geliştirir.
psikolojiye-giris-1-final-sorulari
12- Çalışma belleği nedir?
Cevap: Çalışma Belleği, biz bilişsel görevleri sürdürürken gerekli bilgileri geçici olarak aklımızda tutmamızı, uzun süreli bellekten getirmemizi ve gerekli işlemleri yürütmemizi düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır.
Psikolojiye Giriş-1 Final
13- Mutlak Eşik ile ilgili hangisi doğru değildir?
Cevap: Kişiden kişiye farklılık gösterir Bir kişide duyum yaratacak minimum fiziksel enerji şiddetidir. İnsanların %50’sinden fazlasının duyum aldığı seviyedir. Her ortam ve koşulda aynı mutlak eşik seviyesi geçerlidir.** Duyusal uyarılmış düzeyine bağlı olarak sonucu değişebilir.
Psikolojiye Giriş-1 Final
14- Hangisi Bandura’nın, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen 4 koşuldan biri değildir?
a) Dikkat
b) Hatırlatma
c) Yeniden üretme/oluşturma
d) Güdülenme/motivasyon
e) Dürtü
Cevap: e) Dürtü
psikolojiye-giris-1-final-sorulari
15- Bilinçli farkındalıktan sorumlu beynin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Serabral korteks ( limbik sistem- beyin sapı-hipatolamus )
Psikolojiye Giriş-1 Final
16- Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sinaptik bağlantıların artışı.
Psikolojiye Giriş-1 Final
17- Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişilik gelişimi
b) Sosyal gelişim
c) Fiziksel ve motor gelişimi
d) Ahlak gelişimi
e) Bilişsel gelişim
Cevap: c) Fiziksel ve motor gelişim
Psikolojiye Giriş-1 Final
18- Öğrenme ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar yoluyla incelenebilir….Bu açıklama hangi öğrenme yaklaşımını tanımlar?
a) Bilişsel
b) Davranışçı
c) Kognitif
d) Deneysel yaklaşım
e) Ekletik
Cevap: b) Davranışçı
Psikolojiye Giriş-1 Final
19- Miyelin kılıfın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sinir iletisinin izolasyonunu sağlar.
Psikolojiye Giriş-1 Final
20-Algısal yanılmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Algı yanılmaları bir çeşit halüsinasyondur.
b) Mevcut algının bir yanılgı olduğu açıkça kanıtlanabilir.
c) İşitme, tat ve dokunma duyularında da yanılmalar vardır.
d) Fiziksel bazı yanılmaları, algısal yanılmalardan ayırmak gerekir.
Cevap: a) Algı yanılmaları bir çeşit halüsinasyondur.
Psikolojiye Giriş-1 Final
21-Otobiyografik belleğin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Uzak yıllardaki olaylar daha iyi hatırlanmaktadır.
Psikolojiye Giriş-1 Final
22- Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş biri otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenirken elinin vitese gitmesi nasıl bir davranıştır?
Cevap: İleriye ket vurma.
psikolojiye-giris-1-final-sorulari
23-Kısa süreli bellek ile ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: Sınırsızdır.
Psikolojiye Giriş-1 Final
VİZE SORUSU

24- Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?
a) betimsel
b) deneysel
c) yarı deneysel
d) korelasyon
e) gözlem
Cevap: a) Betimsel

Psikolojiye Giriş-1
25- 1.5 yaşındaki çocuğun oturağa oturup tuvaletini yaparken çamaşır makinenin sıkmaya geçerek gürültü ve titreşim yapmaktadır. Çocuğun tekrar aynı oturağa oturup tuvaletini yapmamasının nedeni nedir?
Cevap: Klasik koşullanma
Psikolojiye Giriş-1 Final
26- Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?
Cevap: Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.
Psikolojiye Giriş-1 Final
27- Bir korku filmi seyrettikten sonra her gölgeyi her tıkırtıyı tehlike sinyali olarak algılamak nedir?
Cevap: Algısal kurulum
Psikolojiye Giriş-1 Final
28- Aşağıdakilerden hangisi bellek üzerine yanlıştır?
Cevap: Bellek olayları kusursuzca kaydeden bir araçtır.
Psikolojiye Giriş-1 Final
29- Odaya girdiğinde burna gelen kokunun zamanla hissedilmemesi nedir?
Cevap : Duyusal adaptasyon/duyusal uyum
Psikolojiye Giriş-1 Final
30- Episodik bellek ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Sahil partisinde olanları hatırlamak
b) Tatilde gittiğin yerin adını hatırlamak
c) Ödediğin paranın miktarını hatırlamak
d) Kanoyu nasıl kullandığını hatırlamak (İşlevsel bellek)
e) Tatil köyünün hangi bölgede olduğunu hatırlamak
Cevap: a) Sahil partisinde olanları hatırlamak
Psikolojiye Giriş-1 Final
31- Hangisi temel algılama ilkelerinden değildir?
a) Yanılmazlık
b) Şekil/ zemin algısı
c) Basitlik/iyi şekil (pragnanz) algısı
d) Bütünleme
e) Benzerlik
Cevap: a) Yanılmazlık
Psikolojiye Giriş-1 Final
32- Aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sisteminin görevi değildir?
a) Temel hayati işlevleri düzenleme
b) İnsanın maddi varlığını sürdürmesini sağlama
c) Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
d) Bilincin tam veya yarı kapalı olduğu durumlarda işlevini sürdürme
e) İç organlar ve bezlerin merkezi sinir sistemiyle bağını kurma
Cevap: c) Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
Psikolojiye Giriş-1 Final
33- Hangisi çalışma belleği bileşeni değildir?
a) Fonolojik döngü
b) Görsel mekansal kopyalama
c) Merkezi yürütme
d) Episodik (destek) tampon
e) Yürütücü kontrol
Cevap: e) Yürütücü kontrol
Psikolojiye Giriş-1 Final
34- İşitme malumatı hangi organa ulaştığında sıvıya aktarılmış olur?
a) Salyangoz
b) Fovea
c) Üzengi
d) İşitme siniri
e) Kulak zarı
Cevap: a) Salyangoz
Psikolojiye Giriş-1 Final
35- “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem”i tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipotez
b) Deneysel araştırma
c)Betimsel araştırma
d) İşlevsel anım
e) Teori
Cevap: e) Teori
Psikolojiye Giriş-1 Final

Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları
Psikolojiye Giriş-1

Ders notları
Ders Kitabı

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!