auzefPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-6

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-6

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

1- Hormonal değişimlerin başlaması ile ortaya çıkan dönem hangisidir?

A) Orta çocukluk dönemi
B) Bebeklik dönemi
C) Ergenlik dönemi
D) Doğum öncesi dönem
E) İlk çocukluk dönemi

Cevap : C) Ergenlik dönemi

2- Aşağıdakilerden hangisi normatif ve tarihe bağlı etkiler arasından değildir?

A) Küçük yaşta ebeveyn kaybı
B) Salgın hastalıklar
C) Ekonomik değişim dönemleri
D) Savaşlar
E) Bilgisayar devrimi

Cevap : A) Küçük yaşta ebeveyn kaybı

3- Aşağıdakilerden hangisi normatif yaşa bağlı olan etkiler arasındandır?

A) Savaşlar
B) Bilgisayar devrimi
C) Küçük yaşta ebeveyn kaybı
D) Ergenlikte hamilelik
E) Ergenlikteki hormonal değişimler

Cevap : E) Ergenlikteki hormonal değişimler

4- Döllenme sonucunda oluşan organizmaya ne ad verilir?

A) Fallop
B) Zigot
C) Ovum
D) Fetal

Cevap : B) Zigot

5- Bir bireyin yaşamını etkileyen temel/asli olayları içeren durum nedir?

A) Normatif ve yaşa bağlı olan etkiler
B) Normatif ve tarihe bağlı etkiler
C) Normatif olmayan yaşam olayları
D) Normatif olan etkiler

Cevap : C) Normatif olmayan yaşam olayları

6- Aynı anda, 2 – 8 yaş arası her yaş dilimindeki çocuklardan birer grup oluşturarak ölçüm almaktır. Böylece,
insan resimlerinde her yaşta görülen/eklenen farklı unsurları tanımlamış ve çizimlerin ne kadar farklılaştığını
göstermiş olan desen türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesitsel desen
B) Boylamsal desen
C) Ardışık desen
D) Sırasal desen

Cevap : A) Kesitsel desen
NOT: Kesitsel Desen:

-Farklı yaştaki, farklı bireylerden, tek seferde ölçüm almaktır.

-Dönem ve evreler hakkında bilgi verir. Bir o kadar da ucuzdur. Çok sayıda bireye uygulanır.

-Neden – Sonuç ilişkisi vermiyor.

Boylamsal Desen:

-Aynı bireyden ya da bireylerden tekrarlı ölçüm almaktır. Kesitselden farkı, aynı birey olması ve tekrar tekrar ölçüm almasıdır.

-Bireyin zaman içindeki gelişimini takip edebilmek için kullanılır. Derin bilgi verir.

-Neden – Sonuç ilişkisi kolay bir şekilde kurulur.

-Bölük etkisi verir.

-Bireysel farklılıkları vermiyor.

-Pahalıdır.

-Denek kaybı olursa araştırma iptal edilir.

Ardışık Desen:

-Farklı yaş, farklı bireyler ve tekrarlı ölçüm almaktır.

-Kesitselden tek farkı tekrarlı ölçüm alınmasıdır.

-Eğer soruda bu üçü varsa ardışık desendir.

-Toplumun farklı katmanlarında neler olur bunu anlamak için yapılır.

-Bölük etkisi verir.

-Birnevi kesitsel desen ile boylamsal araştırmanın birleştirilmiş halidir. (Bu notları unutmayalım:))

7- İkinci aydan itibaren, rahimde yaşayıp gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan organizmaya ne ad verilir?

A) Fallop
B) Fetüs
C) Ovum
D) Safha

Cevap : B) Fetüs
NOT: İkinci aydan itibaren, rahimde yaşayıp gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan bu organizma fetüs adını alır ve 3. aydan doğuma kadar olan bu süreye fetal safha denilir. Bu safha ile beraber artık tüm hücre grupları özelleşmiş, yerleşmiş ve yapısal bir değişiklik olmaksızın gelişmeye başlamıştır.

8- İkinci hafta ile 8. Hafta arasında yer alan bu safhanın sonunda artık embriyon olmuştur. Bu ikinci safhaya …………. denilir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.

A) Embriyonik safha
B) Germinal safha
C) Fetal safha

Cevap : A) Embriyonik safha

9- Döllenmiş hücrenin dış dünyada yaşamaya hazır hâle gelmesi için geçen süre kaç gündür?

A) 295 gün
B) 300 gün
C) 306 gün
D) 266 gün

Cevap : D) 266 gün ( 38 haftadır)
NOT: İnsanlarda gebelik süresi (bir diğer ifadeyle döllenmiş hücrenin dış dünyada yaşamaya hazır hâle gelmesi için geçen süre) 266 gün veya 38 haftadır. Ancak döllenme zamanı çoğu durumda net olarak bilinemediği için, son adet tarihinden itibaren ölçülür ve 280 gün ya da 40 hafta olarak hesaplanır.

10- İlk üç aylık dönemin ayırt edici özelliği hangisidir?

A) Hızlı büyüme ve olgunlaşmadır.
B) Kalp atışları dinlenebilir.
C) Temel anatomik yapıların oluşumudur.
D) Eşgüdümlü hareketleri yapabilir.

Cevap : C) Temel anatomik yapıların oluşumudur.
NOT: İlk üç aylık dönemin sonunda, fetüsün boyu 7,5 cm ve ağırlığı 2,8 gr. kadardır. Bu dönemin ayırt edici özelliği temel anatomik yapıların oluşumudur. İlk üç aylık dönemin sonunda, bellibaşlı organlar ve organ sistemleri ve beden parçalarının temel yapısı tamamlanmış ve ilkel organlar işlev görmeye başlamıştır.

11- Fetüsün hemen tamamen insan görünümüne kavuştuğu dönem hangisidir?

A) İkinci üç aylık dönem
B) İlk üç aylık dönem
C) Dördüncü üç aylık dönem
D) Üçüncü üç aylık dönem

Cevap : D) Üçüncü üç aylık dönem
NOT: Üçüncü üç aylık dönemde yağlanma artar, hatlar yuvarlaklaşır. Fetüs artık dışarıdan gelen seslere tepkiler verir ve çok daha hareketlidir. Uyku ve uyanıklık periyodları görülür, hemen tamamen insan görünümüne kavuşmuştur. Yaklaşık 51-52 cm boy ve 3.400 gr. ağırlık ile doğum beklenir.

12- Annenin bedeninin fiziksel olarak eski hâline dönmesi ve psikolojik olarak çocuk büyütmeye uyum sağlaması için geçen ve yaklaşık 6 hafta kadar sürebilen döneme ne ad verilir?

A) Zigot
B) Lohusalık
C) Adolesan
D) Klimakterium

Cevap : B) Lohusalık

13- Sağlıklı bir yeni doğanın ağırlığı kaç gr dır?

A) 3.100-3.400 gr
B) 2.400-2.500 gr
C) 4.000-4.300 gr
D) 2.000-2.100 gr

Cevap : A) 3.100-3.400 gr
NOT: İnsanlarda yeni doğan, ortalama 50-52 cm boyunda, 3.100-3.400 gr ağırlığında, diğer canlılarda olduğu gibi, temel bir davranış repertuarına ya da hayatta kalma becerilerine sahip bir canlıdır.

14- Doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilere ne denir?

A) Yapılanma
B) Beceri
C) Refleks
D) İçgüdü

Cevap : C) Refleks
NOT: Refleksler, doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkilerdir. Bir diğer ifadeyle genetik olarak gelen hayatta kalma mekanizmalarıdır ve otomatik olarak, bebeğin kontrolü dışında ortaya çıkarlar.

15- Aşağıdakilerden hangisi refleks değildir?

A) Emme
B) Yutma
C) Beslenme
D) Parmak emme
E) Öksürme

Cevap : C) Beslenme

16- Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın özelliklerinden değildir?

A) Doğum öncesinden itibaren işitebilir
B) Gözleriyle yetişkini izleyebilirler.
C) Yüz ifadelerini taklit edebilirler.
D) Boşaltım sistemi anne karnından itibaren işlev görmektedir.
E) Yenidoğanın vücut hareketleri denetimlidir.

Cevap : E) Yenidoğanın vücut hareketleri denetimlidir.

17- Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan safha aşağıdakilerden hangisidir?

A) Embriyonik safha
B) Gelişimsel safha
C) Germinal safha
D) Fetal safha

Cevap : C) Germinal safha

18- Aşağıdakilerden hangisi büyük kas hareket becerilerindendir?

A) Zıplama
B) Yazı yazma
C) Düğme ilikleme
D) Hamurla oynama
E) Çizme

Cevap : A) Zıplama

19- Aşağıdakilerden hangisi küçük kas hareket becerilerinden değildir?

A) Düğme ilikleme
B) Kaşık kullanma
C) Yürüme
D) Çizme
E) Hamurla oynama

Cevap : C) Yürüme

20- İnsanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hâle gelmeleri ve zaman boyunca hareket becerilerindeki değişimlerini kapsayan gelişim hangisidir?

A) Duygusal gelişim
B) Hareket (motor) gelişim
C) Duyusal gelişim
D) Algı gelişimi
E) Bilişsel gelişim

Cevap : B) Hareket (motor) gelişim

21- Hangisi duyusal sistemlerden değildir?

A) Görme
B) Koklama
C) Dokunma
D) İşitme
E) Hareket

Cevap : E) Hareket
NOT: En çok bilinen duyu organları, en basit haliyle, “5 duyu” olarak da adlandırılan; görme, koklama, işitme, tat alma ve dokunma işlevlerini yerine getiren göz, burun, kulak, dil ve deridir.

22- Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanlarda duyusal sistemlerden olan görme ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bebekler insan yüzüne duyarlıdırlar ve diğer nesnelerden daha fazla bakarlar.
B) 12 saatlik bir bebek, annesinin yüzünü diğer yüzlere tercih eder.
C) Üç aylık olmadan bebekler görme ile sesi birleştirirler.
D) Görüşteki keskinlik bir yetişkinin ki kadardır.

Cevap : D) Görüşteki keskinlik bir yetişkinin ki kadardır.
NOT: Görme: Uzun yıllar bebeklerin doğduklarında göremedikleri kabul edilirdi. Bugün görebildiklerini biliyoruz ancak görüşteki keskinlik bir yetişkinden düşüktür. Görüş keskinliği kısa bir süre içinde artar. Bebekler insan yüzüne duyarlıdırlar ve diğer nesnelerden daha fazla bakarlar. 12 saatlik bir bebek, annesinin yüzünü diğer yüzlere tercih eder. Üç aylık olmadan bebekler görme ile sesi birleştirirler.

23- Yenidoğanlarda karmaşık ve çoklu durumlarda duyulardan gelen malumatları bütünleştirmesi kaçıncı ay içinde yapılabilmektedir?

A) İlk birinci ay içinde
B) İkinci altı ay içinde
C) ilk üçüncü ay içinde
D) İlk ikinci ay içinde

Cevap : B) İkinci altı ay içinde
NOT: İnsanlar, yeni doğdukları zamanlardan itibaren en az iki duyuyu eşgüdümlü bir şekilde kullanabilirler. Ancak, karmaşık ve çoklu durumlarda duyulardan gelen malumatları bütünleştirme ikinci altı ay içinde yapılabilmektedir. Bu durum aynı zamanda, algı ile eylem/hareket arasındaki bağlantılarla da ilgilidir.

24- Yavaş yavaş duyularda kayıp görülmeye başlanan dönem hangisidir?

A) Ergenlik dönemi
B) Çocukluk dönemi
C) Orta yaş dönemi
D) Bebeklik dönemi

Cevap : C) Orta yaş dönemi

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Psikolojiye giriş 1 Beyin ve Sinir Sistemi
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Auzef Sosyoloji Lisans

İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!