auzefPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-5

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-5

Beyin ve Sinir Sistemi II

1- Serebral korteksi (beyin kabuğu) uyaran ve uyku hâlinde bile beyini tetikte tutan ve beyin bölgelerinin birbirinden haberdar olmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Retiküler formasyon
B) Mezensefalon
C) Omurilik sinirler
D) Spinal sinir

Cevap : A) Retiküler formasyon
NOT: Retiküler formasyon, yoğun bir sinir hücresi ağ demetidir. Bu ağ, serebral korteksi (beyin kabuğu) uyarır ve uyku hâlinde bile beyini tetikte tutar ve beyin bölgelerinin birbirinden haberdar olmasını sağlar.

2- Beyinciği zarar gören bir bireyde ne tür bozukluk ortaya çıkar?

A) Hafıza işlemlerinde bozukluk
B) Hareket etme akışında bozukluk
C) Hormonların üretiminde dengesizlik
D) Duygusal durum bozukluk

Cevap : B) Hareket etme akışında bozukluk
NOT: Eğer beyincik zarar görürse, hareket etme akışı bozulur, sarsak hareketler ortaya çıkar. Beyincik yeni bedensel hareketlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi yeteneğinde önemli bir rol oynamaktadır.

3- Limbik sistem üç ayrı yapıdan oluşur, aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A) Hipokampüs
B) Amigdala
C) Hipotalamus
D) Pons

Cevap : D) Pons
NOT: Limbik sistem üç ayrı yapıdan oluşmaktadır: Hipokampüs, amigdala ve hipotalamus.

4- Hangisi limbik sistemde bulunan amigdalanın işevlerinden değildir?

A) Bazı hormonların üretiminde
B) Duyguların kontrol edilmesinde
C) Duyguların düzenlenmesinde
D) Duygularla ilgili hatıraların oluşturulması ve hafızada saklanmasında

Cevap : A) Bazı hormonların üretiminde
NOT: Amigdala, duyguların düzenlenmesinde ve kontrol edilmesinde, duygularla ilgili hatıraların oluşturulması ve hafızada saklanmasında rol oynar.

5- Beyin yönlerine bağlı olarak kaç loba ayrılmıştır?

A) 6
B) 4
C) 5
D) 3

Cevap : B) 4
NOT: Beyin yönlerine bağlı olarak dört loba ya da bölüme ayrılmıştır. Her lob her iki yarı kürede de vardır ve gerektiğinde sağ yan (parietal) lob, sol yan (parietal) lob gibi isimlendirilir.

6- Nefes alma, kan basıncı ve kalp atışından sorumlu olan merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medulla spinalis
B) Retiküler formasyon
C) Medulla oblangata
D) Hemisferik

Cevap : C) Medulla oblangata

7- Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun işlevlerindendir?

A) Hafıza işlevlerinin yürütülmesinde etkilidir.
B) Duyguların düzenlenmesinde rol oynar.
C) Duyguların kontrol edilmesinde rol oynar.
D) Bedenin metabolik açıdan denge halini korumasını ve bazı hormonların üretimini sağlar.

Cevap : D) Bedenin metabolik açıdan denge halini korumasını ve bazı hormonların üretimini sağlar.
NOT: Hipotalamus, beyindeki en küçük yapılardan biridir. Gündelik hayatımızdaki yemek yemek, su içmek, cinsellik gibi dürtüsel kaynaklı etkinlikleri uygun şekilde sürdürmek için gerekli fizyolojik işlemleri düzenler. Homeostatisin yani bedenin metabolik açıdan denge halini korumasını ve bazı hormonların üretimini sağlar.

8- Aşağıdakilerden hangisi korpus kallosumun görevidir?

A) iki yarı kürenin birbirinden haberdar olmasını ve eşgüdümlü olarak çalışmasını sağlar.
B) Cinsellik gibi dürtüsel kaynaklı etkinlikleri uygun şekilde sürdürmek için gerekli fizyolojik işlemleri düzenler.
C) Hafıza işlevlerinin yürütülmesinde etkilidir.
D) Eşgüdümlü hareketleri sağlar ve beyinciğe lifler gönderir.

Cevap : A) iki yarı kürenin birbirinden haberdar olmasını ve eşgüdümlü olarak çalışmasını sağlar.

9- İşitme ve duyma ilgili bilgileri işleyen lob hangisidir?

A) Ön (frontal) lob
B) Art kafa (oksipital) lob
C) Temporal lob
D) Yan (parietal) lob

Cevap : C) Temporal lob
NOT: Temporal lob ise, işitme ve duyma ilgili bilgileri işler. Dili anlama ve kavrama ile bağlantıları olduğu gösterilmiştir.

10- Görsel bilgileri işler, renk, şekil ve hareketi oksipital lob ile algılayıp işlem yapan lob hangisidir?

A) Temporal lob
B) Yan (parietal) lob
C) Art kafa (oksipital) lob
D) Ön (frontal) lob

Cevap : C) Art kafa (oksipital) lob

11- Harita izlemek, yol bulmak, tarif etmek gibi mekânsal yetenekleri de düzenlediği bilinen lob aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yan (parietal) lob
B) Art kafa (oksipital) lob
C) Ön (frontal) lob
D) Temporal lob

Cevap : A) Yan (parietal) lob
NOT: Yan (parietal) lob tüm vücuttaki deri, kas ve eklemlerdeki duyusal alıcılardan bilgi alır ve bunları kayıt ederek gerekli düzenlemeleri yapar. Ayrıca harita izlemek, yol bulmak, tarif etmek gibi mekânsal yetenekleri de düzenlediği bilinmektedir.

12- Plan yapma, karar verme, hedef koyma gibi bilişsel etkinlerde aktif olan lob hangisidir?

A) Temporal lob
B) Parietal lob
C) Oksipital lob
D) Yan lob
E) Frontal lob

Cevap : E) Frontal lob

13- Hareket kasları hangi korteks tarafından kontrol edilmektedir?

A) İşitme korteksi
B) Görme korteksi
C) Motor korteks
D) Duyusal korteks

Cevap : C) Motor korteks
NOT: Vücutta sayıları 600 kadar olan hareket kasları, hareket (motor) korteksi tarafından kontrol edilmektedir. Motor korteksin en büyük iki bölümü parmaklara, özellikle başparmağa ve konuşma ile ilişkili kaslara ayrılmıştır.

14- “Sıcaklık, dokunma, beden pozisyonu, denge, acı duyma gibi duyusal bilgileri işleyerek kontrol eder.”
Yukarıda verilen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor korteks
B) Görme korteksi
C) İşitme korteksi
D) Bedensel-duyusal korteks
E) Hareket korteksi

Cevap : D) Bedensel-duyusal korteks

15- Eğer beynin, iç alanları, kıvrım ve yarıkları gibi anatomik olarak ayrıntılı görüntüleri elde edilmek isteniyorsa hangi teknik kullanılır?

A) MRI (manyetik rezonans görüntüleme)
B) Bilgisayarlı tomografi tekniği (CT veya CAT)
C) PET (positron yayıcı tomografi)
D) EEG (elektroensefolograf)

Cevap : A) MRI (manyetik rezonans görüntüleme)

16- Embriyonun beyin hücreleri, döllenmeden itibaren kaç gün sonra gelişmeye başlar?

A) 10. gün
B) 5. gün
C) 12. gün
D) 16. gün
E) 20. gün

Cevap : C) 12. gün

17- Döllenmeden sonra nöron göçü kaçıncı haftada başlar?

A) 6. haftada
B) 4. haftada
C) 3. haftada
D) 10. haftada
E) 8. haftada

Cevap : A) 6. haftada
NOT: Döllenmeden sonra yaklaşık 6. haftada nöron göçü başlamıştır. Sinir kanalının duvarındaki hücreler çoğalarak ve göç ederek beyin kabuğunun (korkteksin) altı tabakasını oluşturur. 18. haftada hemen hemen tüm kortikal nöronlar yerleşecekleri alanlara ulaşırlar. Nöron göçü, 26. haftaya kadar sürebilir. Bu süreç, nöronların hücrelerin orijinal yerlerinden uygun yerleşim bölgelerine doğru hareketlerini ve böylece beynin farklı düzey yapı ve bölgelerinin oluşumunu kapsamaktadır.

18- Sinir göçü tamamlandıktan sonra, beyindeki yarıklar oluşur. 16. haftada hangi sinir oluşur?

A) Vagus
B) Olfactorius
C) Optik sinir
D) Trigeminus

Cevap : C) Optik sinir

19- Doğum öncesinde miyelinizasyon nerede başlar?

A) Kafatada
B) Omurgada

Cevap : B) Omurgada

20- Sol ve sağ beyni birbirine bağlayan korpus kallosum hangi dönemde kalınlaşır?

A) Ergenlik döneminde
B) Bebeklik döneminde
C) Çocukluk döneminde
D) Doğum öncesi dönemde

Cevap : A) Ergenlik döneminde

21- Görme korteksinde sinaptik fazla üretimin doruk noktası, doğumdan sonraki kaçıncı aydır?

A) 2. ay
B) 3. ay
C) 4. ay
D) 6. ay

Cevap : C) 4. ay

Beyin ve Sinir Sistemi II

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Psikolojiye giriş 1 Beyin ve Sinir Sistemi
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

 

Beyin ve Sinir Sistemi

Auzef Sosyoloji Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!