Psikoloji Online Quiz-1

#1. R koleji öğrencilerinin A koleji öğrencilerine göre daha akıllı, daha başarılı görmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Kişilerin sosyal çevrelerini, kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesine ne denir?

#3. Thurstone , 1930’lu yıllarda, zekanın kaç farklı bileşenden oluştuğu görüşünü savunmuştur?

#4. İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerine ne denir?

#5. İnsanların akıl yürütme, mantık, sözel ve sayısal muhakeme vb. birikmiş yeterlilikleri içeren zeka türü aşağıdakilerden hangisidir?


#6. İlk zeka ölçeği (Binet -Simon), A. Binet ve T. Simone tarafından kaç yılında yaygınlaşmıştır?

#7. Wechsler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde yetişkinler için kullanılmaya başlanan zeka testi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Milli piyango bileti alma davranışı hangi tarifeye tipik örnek teşkil eder?

#9. Aşağıdakilerden hangisine göre kişinin mizacı ( parlaklık, doygunluk ve ton) bu üç boyutun birleşiminden ibarettir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik araştırmanın temel hedefidir?


#11. Hangisi Bandura’nın, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen 4 koşuldan biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi personality factor isimli bir kişilik testi geliştirmiştir?

#13. Bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsüne ne denir?

#14. Türkiye’nin başkenti neresidir? sorusunu cevaplarken hangi belleği kullanırız?

#15. Wechsler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde yetişkinler için kullanılmaya başlanan zeka testi aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Öğrenme ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar yoluyla incelenebilir…Bu açıklama hangi öğrenme yaklaşımını tanımlar?

#17. Bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsüne ne denir?

#18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi beş faktörlü kişilik modelinde bir özellik boyutu değildir?

#19. Kişilerin sosyal çevrelerini , kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesine ne denir?

#20. Resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!