Psikoloji

Psikoloji Ünite-7 Soru Cevap-1

1-) nesne ya da olayları belli bir boyut üzerinde sınıflayıp, bu sınıfların derecelendirmenin yapılmasına ne ad verilir?
Cevap: Sıralayıcı/sıralı (ordinal) ölçüm
2-) Ölçme araçlarının sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Cevap: psikometrik özelliklerini incelemek, ölçme aracının çalışmak istediğimiz yaş grubuna uygun (o yaş için kullanılabilir) olduğunu tespit etmek.
3-) Psikometrik özellikleri tespit etmek için neler yapılması gerekir?
Cevap: psikometrik özelliklerini öğrenmek istediğimizde geçerlik, güvenirlik, standardizasyon ve norm değerlerini incelemeliyiz.
4-) Bir ölçme aracının en önemli özelliği nedir?
Cevap: Standardizasyon
5-) bir aracın ölçmeyi amaçladığı özelliği ne kadar isabetle ölçtüğünün en önemli göstergesi nedir?
Cevap: Geçerlik
6-) ölçümlerin hassas olup olmadığı ile ilgili kavram nedir?
Cevap: Güvenilirlik (reliability)

7-) Ölçme araçlarının güvenilirliğini incelemek için en sık kullanılan yollar nelerdir?
Cevap: Tekrarlama güvenirliği ve iç tutarlık güvenirliklerinin hesaplanmasıdır.
😎 Psikolojide veri toplama yolları nelerdir?
Cevap: Gözlem, Görüşme, Anket, Ölçek, Test, Aletler
9-) Gözlem yaparak veri toplamak istersek hangi ölçütlerden yararlanmamız gerekir?
Cevap: Öncelikle kayıt etmemiz ve daha sonra bu kayıtları incelenen davranış/özelliği miktarı, şiddeti, sıklığı gibi çeşitli ölçütlere göre puanlayarak değerlendirmemiz gerekir.
10-) Doğal halde gözlem nedir?
Cevap: Doğal halde gözlem bizim ilgilendiğimiz özellikler ya da işlevlerin kendi doğal ortamında nasıl oluşageldiğini ya da ortaya çıktığını anlamamızı sağlar.
11-) Sistematik gözlem nedir?
Cevap: Sistematik gözlem, önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre, izlenmesi demektir.
12-) araştırdığımız probleme bağlı olarak hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürütülen bilgi toplama yöntemine ne ad verilir?
Cevap: Görüşme
13-) Görüşmeler kaç farklı şekilde tasarlanabilir?
Cevap: Görüşmeler 3 farklı şekilde tasarlanabilir. Bunlar yapılanmış, yarı yapılanmış veya yapılanmamıştır.
14-) Bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş soru listesine ne ad verilir?
Cevap: Anket

15-) Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığının veya ne kadar/ne düzeyde sahip olunduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan kavrama ne ad verilir?
Cevap: Ölçek
16-) ölçeklerde olduğu gibi bireylerin beyanına dayalı değil, ilgili niteliği ortaya çıkartmak üzere hazırlanmış görevlerdeki performansına dayalı değerlendirmeye ne ad verilir?
Cevap: Psikolojik test
17-) uygulama koşullarına göre testler kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
Cevap: Uygulama koşullarına göre testler grup testleri ve bireysel testler olarak ikiye ayrılır.


error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!