auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji 2021 Bütünleme Deneme

Psikoloji 2021 Bütünleme Deneme

#1. Tutum değişimini, tutum bileşenlerinin uyumsuz olduğu durumlarda, üçünün dengesini sağlayacak şekilde değişim gösterdiğini ortaya koyan kuram hangisidir?

#2. Yaratıcılık ile zihinsel bozuklukların bağlantılarıyla ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#3. Normların işlevleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#4. Hangisi algı yanılmalarının nedenlerinden değildir?

#5. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel yöntemlerle inceleyen kişi kimdir?


#6. Hangi ölçüm düzeyinde, ilgili özelliğin mutlak sıfır noktası (yokluk hali) vardır?

#7. Modern anlamda zeka anlayışının temellerini atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Zekayı, zihin, duygu ve bedeni kullanımını gerektiren bir bütüncül bir yapı olarak ele alan kuramcı kimdir?

#9. Zihin yapısı modeline göre, yaratıcı düşünmeyi sağlayan işlem türü hangisidir?

#10. Motivasyonu öğrenme sürecine dayalı açıklayan görüşler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#11. Bir araştırmanın yöntem bölümünü tasarlarken aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

#12. Hangisi bir davranışın yapılma sıklığını arttırmaz?

#13. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi gruplarda normatif etkiyi arttıran etmenlerden değildir?

#15. Hangi örnekte bir tutumu oluşturan bileşenlerin tamamı bulunmaktadır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi Galton tarafından ortaya atılan ilkelerden değildir?

#17. Bireylerin kendi mensup oldukları grupları, diğerlerinden daha olumlu algılama eğilimlerine ne isim verilir?

#18. Bir uyaranın şiddeti ne kadar yüksekse, fark eşiği o kadar yüksek olur ifadesi hangisi açıklamaktadır?

#19. Deneyimlediğimiz yaşantılarla ilgili anılara ilişkin bilgiler hangi bellek türü ile ilgilidir?

#20. Psikopatolojiyi biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkileşime girme sonucu oluşan karmaşık bir ürün olarak gören yaklaşım hangisidir?


#21. M.Serif 'in Otokinetik etki deneyi ve sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılan psikolojik tekniklerden değildir?

#23. Normların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. "Olumsuz bir bilginin, ilk izlenimi hemen bozmasına ve bu olumsuz izlenimin değişmeye karşı direnç göstermesi" eğilimini tanımlayan kavram hangisidir?

#25. İnsan özelliklerini faktör analizi yoluyla karşıt çiftlerden oluşan 16 temel özellik boyutuna indiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


#26. Koku sistemi ve koku alma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Geçmiş kuşaklardan aktarılmış davranış örüntüleri ve anılar ya da bellek izlerini tanımlayan ve insan zihninin tarih öncesi yıllardan beri aktarılan bir mirasa sahip olduğunu ifade eden kavram hangisidir?

#28. Bütün İ.Ü. öğrencilerinin, üniversitenin kurumsal imajı hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi veri toplama yolunu kullanma en uygun yoludur?

#29. Sosyal kimlik teorisine göre, grupların işlevleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#30. Bireysel ya da grup halinde başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini tanımlayan terim hangisidir?


#31. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin bir özelliği değildir?

#32. Bir baba, çocuğu bardak kırdığında sarsak biri olduğunu ve kendi kırdığında bardağın yanlış yere konulduğunu düşünüyor ise ne tür atıf yapıyordur?

#33. Aşağıdakilerden hangisi temel algısal örgütleme ilkelerinden değildir?

#34. Belleğin yapısı, dikkat süreçleri, algı gibi süreçleri açıklamakla ilgilenen alt alan hangisidir?

#35. Zil sesine koşullanmış bir organizmanın, çıngırak, çan vb. seslerde koşullu tepki göstermesine ne denilir?


#36. Belirli bir bilginin bellekten geri getirilmesine yardımcı olan ipucuna ne denilir?

#37. İnsanların belirli gruba mensup bulundukları için aynı özelliklere sahip olduklarını düşünme eğilimimize ne isim verilmektedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Bütünleme Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
Auzef Sosyal Hizmetler

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!