auzefPsikoloji

Psikoloji Online Test (Vize)

 

Psikoloji Online testine hoş geldiniz, testi yaptıktan sonra soruların sonunda bulunan “BİTİR” butununa bastıktan sonra doğru ve yanlış cevapları görebilirsiniz.

 

#1. Freudyen teoride bireyin dürtüleri ve tutkuları dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne ad verilir?

#2. Catell’in zeka kuramını tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Hangisi bir problem çözme yolu değildir?

#4. Zajong’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Paralel Dağılımlı Bilgi İşleme Modeli nedir?


#6. Yaratıcı bireylerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Kısa zamanda optimum hızda ve etkide yargılama yolu hangisidir?

#8. Tomasello’nun insanlarda dil olgusu hakkında öne sürdüğü hipotez hangisidir?

#9. İnsanların problem çözme becerileri ile ilk ilgilenen yaklaşım hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir duygu hissettiğimiz durumları tanımlayan bileşenlerden biri değildir?


#11. Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi evresel olarak kabul edilen 7 duygudan biri değildir?

#12. Darwin, bazı duyguların ifade edilişindeki benzerliği aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir ?

#13. Şeyleri birtakım ortak özelliklerine göre sınıflandırabilmek ve bu yolla düzenleyebilmek için kullanılan yapılara ne denir?

#14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişilik tanımlanırken vurgulanmaz?

#15. Bir zeka testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#16. Hangisi yaratıcı bireylerde sık rastlanan kişilik özelliği değildir?

#17. “Uyarılmışlık düzeyinin performansı etkileme derecesi, bireyin göreve aşinalığına veya görevin kolaylığına/zorluğuna bağlıdır” ifadesi hangi isimle bilinen ilkeyi tanımlar?

#18. Yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Bir dilde daha küçük yapılara bölündüğünde anlamını kaybeden yapıya ne denir?

#20. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanların bir ihtiyaçlar hiyerarşisine sahip olduklarını iddia etmektedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

 

Psikoloji Online Ana Sayfasına 

 

Psikoloji

Ders Notları

 

Psikolojiye Giriş-1

Ders Notları

Psikolojiye Giriş-2

Psikoloji Soru Cevaplar


error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!