auzefÇocuk GelişimiPsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ ISosyal Hizmet

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-2

Psikolojiye Giriş I Ünite-2

İnsanı Nasıl İncelemeliyiz?

Anket

1- Bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş bir soru listesine ne denir?

A) Testler
B) Gözlem
C) Görüşme
D) Anket

Cevap : D) Anket

2- Psikolojide araştırma sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soru-analiz etme-hipotez-veri toplama-yayınlama
B) Analiz etme-soru-hipotez-veri toplama-yayınlama
C) Soru-hipotez-veri toplama-analiz etme-yayınlama
D) Hipotez-veri toplama-soru-analiz etme-yayınlama

Cevap : C) Soru-hipotez-veri toplama-analiz etme-yayınlama

3- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir bilginin özelliği değildir?

A) İletilebilir
B) Ölçülebilir
C) Tekrarlanabilir
D) Sınanabilir
E) Doğru ve isabetli

Cevap : E) Doğru ve isabetli

4- Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin basamaklarından değildir?

A) Problemin oluşturulması
B) Değişkenlerin tanımlanması
C) Veri toplama araçlarının belirlenmesi
D) Veri toplama sürecinin tasarlanması
E) Yeni bir kuram oluşturulması

Cevap : E) Yeni bir kuram oluşturulması

5- Araştırma sürecinin ikinci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayınlama
B) Analiz etme
C) Veri toplama
D) Problem
E) Hipotez

Cevap : E) Hipotez

6- İ.Ü. öğretim üyelerinin üniversitenin otopark olanakları hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorsak hangi veri toplama yolu / yollarını tercih ederiz?

A) Envanter
B) Gözlem
C) Anket
D) Testler

Cevap : C) Anket

7- Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

A) Gözlenebilir olgulardan sistematik olmayan yollarla veri topladıkları için
B) Doğru ve isabetli bilgi üretemedikleri için
C) Bilgi edinmek için belirli bir yol kullanmadıkları için
D) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

Cevap : D) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

8- Sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğüne ne denir?

A) Deney
B) Bilim
C) Bilgi
D) Olgu

Cevap : B) Bilim

9- Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırmaların yöntem türlerinden değildir?

A) Betimsel
B) Deneysel
C) İstatistiksel
D) Korelasyonel
E) Yarı Deneysel

Cevap : C) İstatistiksel

10- Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından biri değildir?

A) Röportaj
B) Ölçek
C) Gözlem
D) Görüşme
E) Anket

Cevap : A) Röportaj

11- 10 mg. şeker verilen grup ile verilmeyen grubun AC testiyle ölçülen bellek puanları arasında, şeker verilen grup lehine anlamlı fark var mıdır sorusu ne tür bir yöntem kullanmalıdır?

A) Yordayıcı
B) Korelasyonel
C) Betimsel
D) İstatistiksel
E) Deneysel

Cevap : E) Deneysel

12- Mevcut durumu olduğu haliyle ortaya koyan, olguları ve belli başlı özelliklerini tanımlayan, karşılaştıran bir araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimsel araştırma
B) Yarı deneysel
C) Korelasyonel araştırma
D) Deneysel araştırma

Cevap : A) Betimsel araştırma

13- Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırma türünün özelliğidir?

A) İstatistik teknikleri analiz etmek
B) Olguları ve belli başlı özellikleri tanımlar.
C) Neden-sonuç bağlarını inceler.

Cevap : C) Neden-sonuç bağlarını inceler.

14- Hangi yöntem ile neden-sonuç bağlarını inceleyebiliriz?

A) Korelasyonel
B) Betimsel
C) Deneysel
D) İstatistiksel
E) Arşiv araştırması

Cevap : C) Deneysel

15- DW zeka testi ile ölçülen zeka puanları ile AB dikkat testi ile ölçülen dikkat puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusu için hangi yöntem türü kullanılmalıdır?

A) Yordayıcı
B) Korelasyonel
C) Betimsel
D) İstatistiksel
E) Deneysel

Cevap : B) Korelasyonel

16- Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?

A) Öngörüde bulunma
B) Tahminde bulunma
C) Açıklama
D) Tanımlama
E) Nedenlerini bulma

Cevap : D) Tanımlama

17- Veri toplama sürecine başlamadan önce ne yapmayız?

A) Problemi belirleme
B) Hipotez önerme
C) Ölçme araçlarını düzenleme
D) Katılımcıları belirleme
E) Bulguları yazma

Cevap : E) Bulguları yazma

18- Araştırma verileri hipotezin doğrulanmadığı yönündeyse ne yapmayız?

A) Uymayan/bozan verileri çıkarırız
B) Yeni bir hipotez üzerinde çalışırız
C) Veri girişini ve analizleri kontrol ederiz
D) Araştırmayı yayınlarız
E) Araştırma tasarımını gözden geçiririz

Cevap : A) Uymayan/bozan verileri çıkarırız

19- Hangisi veri toplama amacıyla yapılan gözlemlerin özelliği değildir?

A) Sistematik olması
B) Kayıt edilmesi
C) Gözlemcinin eğitilmiş olması
D) Kayıt altına alınması
E) Düzenli olması

Cevap : E) Düzenli olması

20- Yapılandırılmamış Görüşmelerin özellikleri hangisi doğrudur?

A) Dağınıktır
B) Konusu kişiye göre değişir
C) Belirlenmiş bir tema vardır
D) Süresi sınırlıdır
E) Kayıt edilmesi gerekmez

Cevap : C) Belirlenmiş bir tema vardır

21- Hangisi insanlar hakkında veri toplarken kullanılan yollardan değildir?

A) Gözlem
B) Röportaj
C) Ölçek
D) Test
E) Alet ve Görevler

Cevap : B) Röportaj

22- ABC okulu velilerinin öğrenci servisleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi yolları kullanabilirim?

A) Anket, Görüşme
B) Test, Envanter
C) Gözlem, Alet
D) Ölçek, Test
E) Envanter

Cevap : A) Anket, Görüşme

23- Özellikle gündelik hayatta yaygın olarak kullandığımız veri toplama yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem
B) Anket
C) Ölçek
D) Envanter
E) Testler

Cevap : A) Gözlem

24- Araştırdığımız probleme bağlı olarak hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürüttüğümüz bir bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem
B) Görüşme
C) Testler
D) Anket
E) Envanter

Cevap : B) Görüşme

25- Aşağıdakilerden hangisi anket ile ölçülemez?

A) Zeka
B) Görüş
C) Demografik Veri
D) Davranış
E) Alışkanlık

Cevap : A) Zeka

26- Aşağıdakilerden hangisi veri toplama amacıyla yapılan ölçeklerin özelliği değildir?

A) Hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürüttüğümüz bir bilgi toplama yoludur.
B) Belirli bir özelliğe ya da niteliğe sahip olma miktarını/düzeyini belirlemek için kullandığımız araçlardır.
C) Belirli bir niteliği, miktarını tespit etmek üzere niceliğe dönüştürme amacını taşırlar.
D) Bireylerin yazılı olarak cevaplamasını gerektiren soru listeleridir.

Cevap : A) Hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürüttüğümüz bir bilgi toplama yoludur.

Anket

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

Auzef Psikolojiye giriş 1 Anket

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!