auzefÇocuk GelişimiPsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ ISosyal Hizmet

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-1

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-1

Psikanaliz

Psikolojiyi Öğrenmeye Başlarken

1- “Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi hangi yaklaşımı tanımlar?

A) Bilişsel yaklaşım
B) Psikanaliz
C) Davranışsal psikoloji
D) Yapısalcılık
E) Gestalt ekolü

Cevap : E) Gestalt ekolü

2- 1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanaliz
B) Gestalt Ekolü
C) Davranışçılık
D) Hümanistik Psikoloji
E) Yapısalcılık

Cevap : D) Hümanistik Psikoloji

3- ” Neden küçük çocukların yapamadığı şeyleri büyük çocuklar yapabiliyor?” sorusunu hangi psikoloji alanı sorar?

A) Endüstri ve örgüt psikolojisi
B) Sosyal psikoloji
C) Gelişim psikolojisi
D) Klinik Psikoloji

Cevap : C) Gelişim psikolojisi

4- Davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimlere ne denir?

A) Açıklamak
B) Tahmin etmek
C) Tanımlamak
D) Düzenlemek

Cevap : B) Tahmin etmek

5- Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı psikolojiyi geliştirenler arasından değildir?

A) J. Cattell
B) W.D. Scott
C) Watson
D) S.G. Hall

Cevap : C) Watson

6- İnsan zihnini modelleme ihtiyacı duymuş ve 20 yüzyıl için çok uygun olan bilgisayar metaforunu kullanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel yaklaşım
B) Hümanistik Psikoloji
C) Davranışçılık
D) Yapısalcılık
E) Psikanaliz

Cevap : A) Bilişsel yaklaşım

7- Aşağıdakilerden hangisi işlevselciliği geliştirenler arasından değildir?

A) James
B) Carr
C) Angell
D) Dewey
E) Freud

Cevap : E) Freud

8- İşlevselcilik hangi psikolojinin doğmasına öncülük etmiştir?

A) Hümanistik psikoloji
B) Uygulamalı psikoloji
C) Davranışçılık
D) Gestalt
E) Yapısalcılık

Cevap : B) Uygulamalı psikoloji

9- Psikofizyoloji ile ilgilendiği kadar, insan bilincinin içe bakış yöntemiyle incelenmesi ile de ilgilenen psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Watson
B) Dewey
C) Ebbinghaus
D) Wundt
E) James

Cevap : D) Wundt

10- Öğrenme ve hafıza konularıını deneysel olarak inceleyen ilk psikolog kimdir?

A) Wilhelm Wundt
B) Edward Titchener
C) Herman Ebbinghaus
D) William James
E) John B. Watson

Cevap : C) Herman Ebbinghaus

11- Aslında bir nörolog olan, klinik çalışmaları sonucunda “psikanaliz” adı verilen bir tedavi tekniği geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) John B. Watson
B) Herman Ebbinghaus
C) William James
D) Sigmund Freud
E) Edward Titchener

Cevap : D) Sigmund Freud

12- Kendini Gerçekleştirme Kuramı kim tarafından ortaya atılmıştır?

A) A. Maslow
B) Sigmund Freud
C) William James
D) John B. Watson
E) Herman Ebbinghaus

Cevap : A) A. Maslow

13- Aşağıdakilerden hangisi organik kökenli normal dışı davranışların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış kişilerdir?

A) Sosyologlar
B) Psikologlar
C) Psikiyatristler
D) Eğitimciler

Cevap : C) Psikiyatristler

14- Aşağıdakilerden hangisi psikoljinin alt alanlarından biri değildir?

A) Sağduyu psikolojisi
B) Trafik psikolojisi
C) Klinik psikoloji
D) Sağlık psikolojisi
E) Gelişim psikolojisi

Cevap : A) Sağduyu psikolojisi

15- Psikolojinin benzer alanlarından temel farkı nedir?

A) Yöntemi
B) İstatistik teknikleri
C) Yorumları
D) Görüşleri
E) Konusu

Cevap : A) Yöntemi

16- “Müzik dinlerken tek tek notaları değil melodiyi duyarız” örneği hangi yaklaşımındır?

A) Evrimsel
B) Bilişsel
C) Davranışçı
D) Gestalt
E) Hümanistik

Cevap : D) Gestalt

17- Davranışçılık için zihin ……….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Saat
B) Boş sepet
C) Kara kutu
D) Dolu sandık

Cevap : C) Kara kutu

18- Gestalt sözcüğü ne anlama gelmektedir?

A) Öğrenme
B) Psikoloji
C) Davranış
D) Bütün

Cevap : D) Bütün

19- Eylemlerin içgüdüler ile sosyal gereklilikler arasındaki çatışmaları çözme çabası ile oluştuğunu kabul eden yaklaşım hangisidir?

A) Psikodinamik yaklaşım
B) Gestalt ekolü
C) Hümanistik Psikoloji
D) Yapısalcılık
E) Davranışçılık

Cevap : A) Psikodinamik yaklaşım

20- “Danışan merkezli tedavi” denilen psikoterapi yaklaşımını da ortaya atan kimdir?

A) Neisser
B) Rogers
C) Freud
D) Watson

Cevap : B) Rogers

21- 1885 yılında yayınlanan “Bellek Üzerine ” isimli kitap kime aittir?

A) Wilhelm Wundt
B) Herman Ebbinghaus
C) Edward Titchener
D) William James
E) John Watson

Cevap : B) Herman Ebbinghaus

22- Almanya’nın Leipzig şehrinde “Psikoloji Laboratuvarı” kuran kişi kimdir?

A) Herman Ebbinghaus
B) John Watson
C) Wilhelm Wundt
D) William James
E) Sigmund Freud

Cevap : C) Wilhelm Wundt

23- “Geçmişi uzun ama tarihi kısa” diyen psikolog kimdir?

A) Rogers
B) Sigmund Freud
C) John Watson
D) William James
E) Herman Ebbinghaus

Cevap : E) Herman Ebbinghaus

24- Dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı gibi belirli süreç ve işlevleri inceleyen psikoloji alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişim psikolojisi
B) Spor psikolojisi
C) Bilişsel psikoloji
D) Sosyal psikoloji
Cevap : C) Bilişsel psikoloji

25- İş yerlerinde çalışan bireylerin streslerinin nasıl azaltılabileceği yönünde çalışmalar yapan psikoloji alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
B) Sağlık psikolojisi
C) Sosyal psikoloji
D) okul psikolojisi

Cevap : A) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

26- Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı kaç yılında kurulmuştur?

A) 1936
b) 1938
C) 1934
D) 1915

Cevap : A) 1936

27- Wundt’un, yapısalcılığın ve davranışçılığın zihni atomlara (parçalara) ayırarak inceleme anlayışına karşı çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanistik
B) Yapısalcılık
C) Gestaltçiler
D) Davranışçılık

Cevap : C) Gestaltçiler

28- “insan dünyaya yalnızca basit reflekslerle donanmış olarak gelmekte ve tüm özelliklerini yaşadığı çevre içinde,
temel refleksleri üzerine inşa olan öğrenilmiş davranışlardır” diyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrimsel
B) Psikianaliz
C) Davranışçılık
D) Gestalt
E) Yapısalcılık

Cevap : C) Davranışçılık

29- Wundt’tan çok etkilenen, onun bilinç üzerine olan görüşlerini daha çok önemsemiş ve Yapısalcılık ismiyle bilinen bir yaklaşım ortaya koyan kişi kimdir?

A) James
B) Bandura
C) Freud
D) Titchener
E) Watson

Cevap : D) Titchener

30- 1970’lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel
B) Hümanistik
C) Yapısalcılık
D) Davranışçılık
E) Psikanaliz

Cevap : A) Bilişsel

Psikanaliz

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

Auzef Psikolojiye giriş 1 Psikanaliz

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!