Uncategorized

Psikoloji Soru ve Cevaplar

sosyal psikoloji
Psikoloji
Soru-1) Önce odanı topla sonra yaş günü partisine gidersin diyen anne hangi ilkeye uygun davranır?
Cevap: Premack  ilkesi
Soru-2) Zihinde dış çevreden gelen uyarının orjinal özelliklerinin henüz aynen temsil edildiği yapı hangisidir?
Cevap: Kodlama
Soru-3) Beynin hangi bölümü bilinçli farkındalıktan sorumludur ?
Cevap: Frontal Lob
Soru-4) Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Cevap: Gelişim süreci büyüme ile sona erer.
Soru-5) Parfüm kokusuna alışılmasını hangi süreçle açıklarsınız?
Cevap: Duyu adaptasyonu/ Duyusal uyum
Soru-6) Düz vitesli araba kullanırken otomatik vitesli kullanmaya başlayan kişi bir süre vites değiştirme refleksi gösterir, bunu neyle açıklarsınız?
Cevap: İleriye ket vurma
Soru-7) Hangi nörotransmitterin alzheimerın iyileşmesine fayda sağladığı düşünülmektedir?
Cevap: Asetilkolin
Soru-8) Bir araştırmacı hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların bileşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor.araştırmacının tarihsel kökü hangisidir?
Cevap: YapısalcılıkSoru-9) Uyarıcı ne kadar büyükse ya da şiddetliyse ancak fark edilebilir fark yaratmak için gerekli değişiklik o kadar büyüktür cümlesi hangisini tanımlar?
Cevap: Fark eşiği (Weber Yasası olarak bilinir.)
Soru-10) Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine karıştığı durumlardan değildir?
Cevap: Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil öğrenmesi.
Soru-11) Solucan gördüğünde anne bak yılana benziyor ama farklı renkte ve boyutta ayrımı yapan çocuk bu ne diye sorar. Piaget’nin bilginin kazanılma sürecini açıklayışına göre çocuk nasıl bir zihinsel işlem gerçekleştirmiştir?
Cevap: Uyumsama
Soru-12) Leyla 5 ürün için 3 birim ücret almaktadır.İsterse her gün 5 birim satarak yüksek gelir elde edebileceği halde bir süre sonra buna dayanamıyorum deyip işi bırakır.Bu durum nasıl açıklanır?
Cevap: Sabit oranlı tarife
Soru-13) Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik hangisidir?
Cevap: Sinaptik bağlantıların artışı
Soru-14) Korku-gerilim filmi izledikten sonra her gölge ve tıkırtıyı tehlike sinyali olarak algılama, algısal süreçlerin hangi özelliğidir ?
Cevap: Algıda seçicilikSoru-15)  Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?
Cevap: Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?
Soru-16) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?
Cevap: Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
Soru-17) Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?
Cevap: Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
Soru-18) Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?
Cevap: İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
Soru-19) Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?
Cevap: Ölçek


Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!