auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -14

Normal Dışı Davranışlar Ve Terapiler

#1. Anormal davranışların incelenmesi çerçevesinde “Ortalama durumda görülen, sık rastlanan” ifadeleri hangi terimi tanımlar?

#2. Sorunların, kişilerin kendileri ve dünya hakkındaki hatalı kanılarından kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

#3. Halen DSM kaç kullanılmaktadır?

#4. Pekiştirme ilkelerinden yararlanarak tedavi düzenleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Hangisi normal dışı davranışlarda kullanılan biyolojik bir tedavi değildir?


#6. Hangisi sınıflandırma ve tanı çerçevesi oluşturmayı gerekli kılmaz?

#7. “Kişi ile terapistin süreci ileriye götürecek “iyilik halini” sağlamak üzere kurdukları olumlu bir işbirliği” tanımı hangi kavrama aittir?

#8. Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri inceleyen alan hangisidir?

#9. Davranış sorunlarının eski yanlış öğrenmelerden kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

#10. Eylem ve oyuna dayalı grup terapi türü hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Normal Dışı Davranışlar Ve Terapiler

Halen DSM kaç kullanılmaktadır?

A. DSM III
B. DSM II
C. DSM IV
D. DSMV
E. DSM VII.

Cevap : D. DSMV

Anormal davranışların incelenmesi çerçevesinde “Ortalama durumda görülen, sık rastlanan” ifadeleri hangi terimi tanımlar?

A. Norm
B. Sıradan
C. Yeknesak
D. Ortalama
E. Normal

Cevap : E. Normal

Hangisi normal dışı davranışlarda kullanılan biyolojik bir tedavi değildir?

A. Psikocerrahi
B. İlaç tedavisi
C. EKT
D. Lobotomi
E. fMRI

Cevap : E. fMRI

Hangisi sınıflandırma ve tanı çerçevesi oluşturmayı gerekli kılmaz?

A. ortak dil oluşturma
B. öznelliği azaltma
C. hastalık sayısının artması
D. kıyaslanabilir olma
E. tedavi işbirliği

Cevap : C. hastalık sayısının artması

Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri inceleyen alan hangisidir?

A. Etimoloji
B. Epistemoloji
C. Entomoloji
D. Etiyoloji
E. Etnoloji

Cevap : D. Etiyoloji

“Kişi ile terapistin süreci ileriye götürecek “iyilik halini” sağlamak üzere kurdukları olumlu bir işbirliği” tanımı hangi kavrama aittir?

A. Tedavi
B. Terapi
C. Terapötik İttifak
D. Seans
E. Etkileşim

Cevap : C. Terapötik İttifak

Pekiştirme ilkelerinden yararlanarak tedavi düzenleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilişsel yaklaşım
B. Davranışçı yaklaşım
C. Biyolojik yaklaşım
D. Psikocerrahi
E. Psikanaliz

Cevap : B. Davranışçı yaklaşım

Sorunların, kişilerin kendileri ve dünya hakkındaki hatalı kanılarından kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

A. Bilişsel ykl.
B. Davranışçı ykl.
C. Biyolojik ykl.
D. Psikocerrahi
E. Psikanaliz

Cevap : A. Bilişsel ykl.

Davranış sorunlarının eski yanlış öğrenmelerden kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

A. Bilişsel ykl.
B. Davranışçı ykl.
C. Biyolojik ykl.
D. Psikocerrahi
E. Psikanaliz

Cevap : B. Davranışçı ykl.

Eylem ve oyuna dayalı grup terapi türü hangisidir?

A. Psikodrama
B. Oyun terapisi
C. Etkileşim grupları
D. Psikanaliz
E. Bilişsel-Davranışçı Terapi

Cevap : A. Psikodrama

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

 

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!