auzefÇocuk GelişimiSosyal Duygusal Gelişim

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -1

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -1

#1. Bu kurama göre bağlanma, koşullanma ilkeleri ile açıklanmaktadır. Açıklaması verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Öğrenme teorisi

#2. “Son iki yaz bir reklam şirketinde çalışmaktan zevk aldım, bu yüzden reklamcılığa girmeyi planlıyorum.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : D) Başarılı kimlik

#3. Aşağıdakilerden hangisi Etolojik kuram teorisyenidir?

Cevap : A) Lorenz

#4. Oynanan oyunlar ile çocukların duyguları arasında ilişki olduğunu ifade eden kuramcı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiş?

Cevap : D) Freud

#5. Duyguların sosyal ilişkilerin kurulmasında ve sürdürülmesindeki rolünün yanı sıra sosyal ipuçlarının duygusal algıları ve ifadeleri düzenlemede oynadığı önemli rolü vurgular.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Fonksiyonalist (işlevselci) görüş

#6. Oyun içinde çocukların hangi duygu ve davranışları beslenirse öğrenme davranışı gelişmez?

Cevap : C) Baskılama

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için oyun ortamlarını düzenlerken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

Cevap : E) Oyunda çocuğa neler yapacağını dikte etmek

#8. Erikson’a göre psikososyal gelişme yaşam boyu devam eden sekiz evreden oluşmaktadır. Verilen açıklama Erikson’un psikososyal gelişim teorisinin temel varsayımlarından hangisine aittir?

Cevap : A) Yaşam boyu psikososyal gelişim

#9. Aşağıdakilerden hangisi sevgi duygusunun çocuğa yolladığı mesajlardan biridir?

Cevap : E) Sevimli ve değerliyim

#10. Aşağıdakilerden hangisi Freud topografik kişilik kuramı ile ilgili değildir?

Cevap : E) Bilinç ötesi
NOT: Freud çalışmalarında önce topografik kişilik kuramı üzerinde durmuştur. Bu kurama göre zihinsel süreçler:
– Bilinç,
– Bilinç öncesi ve
– Bilinçaltı ya da bilinçdışı olmak üzere üç kavram üzerinde şekillenmektedir.

#11. Ruh halleri genellikle pozitif olan bebeklerdir. Yeni durumlara iyi adapte olurlar ve duygusal tepkilerinde aşırı değil, genellikle ılımlıdırlar.Verilen açıklama hangi mizaç tipi ile ilişkilidir?

Cevap : A) Kolay bebekler

#12. “Oyunda seçilen bir oyuncak oyun alanında masa altı, koltuk arkası gibi bir yere saklanır. Oyuncağın üstü bir battaniye veya bir örtü ile görünmeyecek şekilde örtülür. Oyuncağın saklandığı alandan uzaklaşılır. Çocukla beraber, saklanan oyuncak aranmaya başlanır.” Yukarıda tanımlanan oyun hangi yaş grubu(ay olarak) çocuklarıyla oynanmaktadır?

Cevap : B) 8-20 ay

#13. Beyindeki nörotransmitter olarak da hareket eden bir memeli hormonu olan bu hormon emzirme esnasına temas ve sıcaklık ile salınır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonun adı verilmiştir?

Cevap : A) Oksitosin

#14. I . Basımlama otomatiktir. II. Basımlamankritik bir süre içinde gerçekleşir III. Basımlama geri döndürülür. Lorenz’in basımlama ile ilgili ifadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : D) I ve II
NOT: Etolojik bağlanma teorisi hayvanlarla yapılan araştırmalar tarafından başlatılmıştır. 1937’de Konrad Lorenz kaz yavrularının hemen hemen her hareketli nesneyi, annelerini, bir ördeği, hatta insanları izleyeceğini ileri sürmüştür. Bu davranışın adına da basımlama demiştir. Lorenz,
1) Basımlamanın otomatik olduğunu (yavru kümes hayvanlarına izlemeyi öğretmesi gerekmediğini),
2) Basımlamanın (kuş yumurtadan çıktıktan hemen sonra sınırlandırılmış) kritik bir süre içinde gerçekleştiğini,
3) Basımlamanın geri döndürülemez (kuş belirli bir nesneyi takip etmeye başladığında ona bağlı kalacaktır) olduğunu vurgulamıştır.

#15. Bağlanmanın hızlanması bilişsel gelişim teorisinin hangi kavramı ile yakından ilişkilidir?

Cevap : A) Nesne sürekliliği

#16. “Açıkçası, ne yapacağım hakkında hiçbirfikrim yok.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : A) Kimlik dağınıklığı

#17. Olumlu: Gözünden yaş gelene kadar çılgınca güldüğün bir an yok mu yani? Benim var az kalsın boğuluyordum... Olumsuz: Sevdiğin birinin hasta olduğunu duyduğun bir an ve sen daha önce onun kalbini kırmıştın. Yukarıda verilen oyun bölümünde desteklenen davranış aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : B) Empati kurma

#18. ............çocuğun duyguları tanıma, ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini içerir.Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : B) Duygusal gelişim

#19. Umut erdemi Erikson’un hangi gelişim evresinde ortaya çıkmaktadır?

Cevap : A) 1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)

#20. Gelişim psikolojisi literatüründe, sosyal öğrenme süreci olarak İncelenmektedir. Çocukların duygu ve deneyimlerine anne-babaların gösterdiği tepkiler olarak ele alınmaktadır.Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : D) Duygu sosyalleştirme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Sınav Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Sınav Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -1

Sosyal - Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -1

Sosyal Gelişim

…….. doğumdan itibaren başlayan, yaşam boyu devam eden, kişinin başkaları ile iyi ilişkiler kurmasını ve içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlayan birsüreçtir. Boşluğu tamamlayan en uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Sosyal beceri
B) Sosyal olgunluk
C) Sosyal gelişim
D) Sosyalleşme
E) Sosyalleştirme

Cevap : C) Sosyal gelişim

Benlik bilincinin temelinin oluştuğu yaş aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1 yaş
B) 4-5 yaş
C) 7-8 yaş
D) 10-12 yaş
E) 0-6 yaş

Cevap : A) 1 yaş
NOT: Bir yaş civarında benlik bilincinin temeli oluşur. Dört-beş yaş civarında ise iyi ya da kötü şeklinde güçlü bir kanı geliştirmiştir. Bu gelişen kanıyı değiştirmek ise çok zordur. Kişinin kendisi hakkındaki yargısına benlik bilinci denir.

‘Oldukça popülerim. İnsanlar beni sever’ şeklinde kurulan cümleler aşağıda verilen hangi benlik algısının örnekleridir?

A) Akademik
B) Duygusal
C) Sosyal
D) Zihinsel

Cevap : C) Sosyal

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5 aylık bebeğin sosyal gelişiminin kilometre taşlarındandır?

A) Aynaya bakıp kendi görüntüsüne gülümsemekten hoşlanır.
B) Ben ve başkasının ayrımını yapmaya başlar.
C) Başkalarının yaptığı bazı yalın davranışları ve söyledikleri sözleri taklit edebilir.
D) Aynanın karşısına oturtulup eline bir obje verilirse onu aynaya doğru uzatır ve aynadaki hayali üzerinde uygulamaya çalışır.
E) Hem başka çocuklarla oyuncakları paylaştığı hem de onlarla zaman zaman kavga ettiği gözlenebilir.

Cevap : A) Aynaya bakıp kendi görüntüsüne gülümsemekten hoşlanır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bebeğin yaşına göre yetişkinin yapması gerekenler yanlış eşleştirilmiştir?

A) 0-6 hafta: Bebeğe iletişimsel bir varlık olarak davranır.
B) 6-8 hafta: Aşırı heyecandan kaçınmak için geri çekilirve ara verme gereksiniminin farkına varır.
C) 3 ay: Sosyal rutinler geliştirir.
D) 5 ay: Etkileşimi devam ettirmek için nesnelerle oyun geliştirir.
E) 1-2 yaş: Sosyal rutinler geliştirir.

Cevap : E) 1-2 yaş: Sosyal rutinler geliştirir.

Ayşe öğretmenin sınıfında aşağıdaki durum yaşanmaktadır. ‘Aylin, oyuncak bebeğini faaliyet masasının üstünde yürütürken kendi kendine şarkı söylüyor. Ali, oyuncak arabasını halının üstünde bir ileri bir geri sürerken motor sesleri çıkarıyor. Ecem ise Ahmet’i sınıfın içinde bir oraya bir buraya kovalıyor.’ Bu açıklamaya göre Ayşe öğretmenin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0-2 yaş çocukların olduğu sınıf
B) 3 yaş çocuklarının olduğu sınıf
C) 4-5 yaş çocuklarının olduğu sınıf
D) 6 yaş çocukların olduğu sınıf
E) İlkokul l.sınıf

Cevap : B) 3 yaş çocuklarının olduğu sınıf

Sosyal ve duygusal yönden daha dengeli olunan yaş aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) 6 yaş
B) 7 yaş
C) 3 yaş
D) 4 yaş
E) 5 yaş

Cevap : E) 5 yaş
NOT: Beş yaş çocuğu sosyal ve duygusal yönden daha dengelidir. Çevresindeki kişilere güvenir ve onlarla daha iyi dostluk ilişkileri içindedir. Kendisinden küçük ya da zayıf olan arkadaşlarına, kardeşlerine karşı koruyucu davranır. Saldırgan ve kavgacı davranışları oldukça azalmıştır (Gürün, 1984; Oğuzkan ve Oral, 1983). Özerklik döneminin inatçı ve olumsuzluğunun yerini söz dinleme almıştır. Daha girişken olup başkalarına yardım etmekten hoşlanır. Başkaları ile etkileşiminde hep “ben, benim” diyen çocuk, “ben de biz, bizim” diyen daha sosyal bir duruma gelmiştir.

Genetik olarak kız çocuklar daha fazla şefkatli, duyarlı; erkek çocuklar daha fazla rekabetçi ve kuvvetli olacak şekilde programlanmıştır. Cinsiyet kimliğinin gelişimi ile ilgili verilen açıklama hangi kurama aittir?

A) Biyolojik kuram
B) Psikanalitik kuram
C) Sosyal öğrenme kuramı
D) Bilişsel kuram
E) Ekolojik kuram

Cevap : A) Biyolojik kuram

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Lavvrence Kohlberg’in toplumsal cinsiyet kimliğinin gelişimi evreleri sırasıyla verilmiştir?

A) Cinsiyeti etiketleme aşaması/Cinsiyetstabilitesi aşaması/Toplumsal cinsiyet sabitliği aşaması
B) Cinsiyetstabilitesi aşaması/Toplumsal cinsiyetsabitliği aşaması/ Cinsiyeti etiketleme aşaması
C) Cinsiyeti etiketleme aşaması/Toplumsal cinsiyet sabitliği aşaması/ Cinsiyetstabilitesi aşaması
D) Toplumsal cinsiyetsabitliği aşaması/Cinsiyeti etiketleme aşaması/Cinsiyet stabilitesi aşaması

Cevap : A) Cinsiyeti etiketleme aşaması/Cinsiyet stabilitesi aşaması/Toplumsal cinsiyet sabitliği aşaması

Aşağıdakilerden hangisi prososyal davranış örneklerinden biri değildir?

A) Paylaşma
B) Yardımlaşma
C) İş birliği
D) Fedakârlık
E) Benlik

Cevap : E) Benlik
NOT: Paylaşma (Sharing), yardımlaşma (helping), iş birliği (cooperation) ve fedakârlık (alturizm) davranışları prososyal davranışlar olarak adlandırılmaktadır.

Sosyal – Duygusal Gelişim Ünite Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!