Psikoloji Ünite-3 Soru Cevap-1

1-) kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne ad verilir?
Cevap: Temel atıf hatası
2-) İnsanların başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerine ne ad verilir?
Cevap: sosyal algılama
3-) insanların izlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunduklarını ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan bilim adamı kimdir?
Cevap: Asch
4-) “Olumsuz bir bilgi, kişi hakkındaki izlenimi hemen bozmakta ve edinilmiş bu olumsuz izlenim, değişmeye karşı direnç göstermektedir” şeklinde tanımlanan kavram nedir?
Cevap: Olumsuz tarafgirlik

5-) İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçleri tanımlayan kavrama ne ad verilir?
Cevap: Sosyal biliş
6-) Kişilerin sosyal çevrelerini, kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesine ne ad verilir?
Cevap: Sosyal kategorizasyon
7-) İnsanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanaatlerimize ne ad verilir?
Cevap: Kalıp yargılar (stereotipler)
😎 Atıf teorilerinin kurucusu kimdir?
Cevap: F.Heider
9) Kişisel veya kişisel olmayan olarak nasıl ayırabildiğimiz meselesi üzerinde duran bilim adamı kimdir?
Cevap: H. Kelley
10-) Kelley’e göre, insanlar nedensel bir açıklama ararken üç tür bilgi kaynağı gözetirler. Bunlar nelerdir?
Cevap: Tutarlılık, yaygınlık/benzerlik ve belirginlik
11-) Bilişsel cimrilik kavramını açıklamaya çalışan bilim adamları kimlerdir?
Cevap: S.Fiske ve S.Taylor

 12-) Temel atıf hatasını ortaya atan bilim adamı kimdir?
Cevap: L.Ross
13-) “Bu dünyada iyi insanların başına iyi şeyler, kötü insanların başına ise kötü şeyler gelir” varsayımına dayanan tarafgirliğe ne ad verilir?
Cevap: Adil dünya inancı
14-) İnsanlar ve gruplar arasındaki ilişkileri inceleyen psikoloji dalı nedir?
Cevap: Sosyal psikoloji
15-) İnsanların bilişsel süreçlerini ikna mesajı üzerine odaklamalarının ne kadar olası olduğunu tanımlayan teoriye ne ad verilir?
Cevap: Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
16-) bir nesneye, bir insana ya da bir duruma yönelik olarak düşünce, duygu ya da davranışları kapsayan görece sabit bir yatkınlığa ne ad verilir?
Cevap: Tutum
17-) “ Eğer tutum nesnesi ile kişinin değerlendirmeleri arasındaki ilişki/bağlantı kuvvetliyse o zaman tutumeylem tutarlılığı artmaktadır” bu tanıma ne ad verilir?
Cevap: Ulaşılabilirlik/erişilebilirlik
18-) Bilişsel Çelişki Kuramını geliştiren bilim adamı kimdir?
Cevap: L.Festinger
19-)Atıf teorilerinin kurucusu kimdir?
Cevap: F.Heider
Psikoloji Test-1 Psikoloji Test-2
Psikoloji Soru Cevap-1


Psikoloji Ünite1-Test-1 Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-1
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-2
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-3
Psikoloji Ünite1 Soru Cevap-4
Psikoloji Ünite-5 Soru Cevap-1
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: