auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite -1 Soru Cevap-1

Psikoloji Ünite -1 Soru Cevap-1

Psikoloji 1.Ünite Deneme Sınavı
1) İnsanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesini olarak tanımlanan bilim dalı hangisidir?

Cevap: Psikoloji

2) hangisi psikoloji biliminin amaçlarından biri değildir?

Cevap: Araştırmak

3) Davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimlere ne ad verilir?

Cevap: Tahmin Etmek

4) hangisi psikoloji biliminin alt dallarından birisi değildir?

Cevap: Adli psikoloji

5) İnsanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl değişim gösterdiklerini tanımlamak ve neden böyle olduğunu açıklamak amacını taşıyan psikoloji hangisidir?

Cevap: Gelişim psikolojisi

6) Dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı gibi belirli süreç ve işlevleri inceleyerek insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşıyan psikoloji alanı hangisidir?

Cevap: Bilişsel psikoloji

7) Bireylerin çalışma ortamları içerisindeki davranışları, bunları etkileyen etmenler, daha sağlıklı ve mutlu çalışabilmek için yapılabilecek kurumsal düzenlemeler ile ilgilenen psikoloji alanı hangisidir?

Cevap: Endüstri ve Örgüt psikolojisi

8) Psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacını taşıyan psikoloji dalı hangisidir?

Cevap: Klinik psikoloji

9) Ülkemizde dört yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlayarak, belirli bir alt alan uzmanı olabilmek için ise ilgili alanda en az yüksek lisans eğitimi görenlere verilen unvan hangisidir?

Cevap: Psilkolog

10) Ülkemizde 6 yıl olan tıp eğitimini tamamlayarak , alanında uzmanlık eğitimi aldıktan sonra elde edilen ve hastalara tedavi amacıyla ilaç yazabilen unvan hangisidir?

Cevap: Psikiyatris

11) 1879 yılında Almanya’nın Leipzig şehrinde kurulan “Psikoloji Laboratuvarı” adı verilen yerin kurucusu hangisidir?

Cevap: Wilhelm Wundt

12) Resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusu hangisidir?

Cevap: Wilhelm Wundt

13) Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı hangi yıl kurulmuştur?

Cevap: 1936

14) Öğrenme ve hafıza konularını deneysel olarak inceleyen ilk psikolog hangisidir?

Cevap: Herman Ebbinghaus

15) 1885 yılında yayınlanan “Bellek üzerine” isimli kitabın yazarı hangisidir?

Cevap: Herman Ebbinghaus

16) İnsanın bütün zihinsel tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikrine benimseyen yapısalcılık yaklaşımını savunan ünlü bilim adamı kimdir?

Cevap: Edward Titchener

17) Saf duyumlardan oluşan yaşantı atomları kavramlaştırması ile zihnin anlaşılamayacağını savunan bilim adamı kimdir?

Cevap: William James

18) Felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söyleyen ünlü bilim adamı kimdir?

Cevap: John B.Watson

19) hangisi yeni davranışçılar tarafından ortaya konulan alanlardan değildir?

Cevap: Araştırma sonucu veriye ulaşma

20) 1900’lü yılların başında, Almanya’da Max Wertheimer, Kurt Koffka ve Wolfgang Köhler tarafından oluşturulan psikoloji dalı hangisidir?

Cevap: Gestalt psikolojisi

21) Wundt tarafından savunulan yapısalcılığın ve davranışçılığın zihni atomlara ayırarak inceleme anlayışına hangisi karşı çıkmıştır?

Cevap: Gestaltçiler

22) Algı, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji ve motivasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla psikoloji üzerinden silinmez izler bırakan düşünce hangisidir?

Cevap: Wolfgang Köhler

23) Klinik çalışmalar sonucunda “psikanaliz” adı verilen tedavi tekniğini geliştiren bilim adamı kimdir?

Cevap: Sigmund Freud

24) Psikonanalitik yaklaşımın en önemli mirası hangisidir?

Cevap: Önemli bir tedavi biçimi ve özgün bir insan tasavvurudur

25) 1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan psikoloji dalı hangisidir?

Cevap: Hümanist psikoloji

26) Danışan merkezli tedavi denilen psikoterapi yaklaşımını ortaya atan bilim adamı kimdir?

Cevap: C.Rogers

27) 1970’lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkan görüş hangisidir?

Cevap: Bilişsel yaklaşım

28) Düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini söyleyen yaklaşım hangisidir?

Cevap: Bilişselciler

29) Bazı davranışların ve zihinsel süreçlerin kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini inceleyen psikoloji dalı hangisidir?

Cevap: Evrimsel psikoloji

Psikoloji Ünite -1 Soru Cevap-1

Psikoloji Ünite -1

Psikoloji Ünite -1

TOEFL

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!