Psikoloji Ünite-1 Soru Cevap-1

İstanbul Üniversitesi – AUZEF Çocuk Gelişimi
Psikoloji 1.Ünite Deneme Sınavı
1) İnsanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesini olarak tanımlanan bilim dalı hangisidir?
Cevap: Psikoloji
2) hangisi psikoloji biliminin amaçlarından biri değildir?
Cevap: Araştırmak
3) Davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimlere ne ad verilir?
Cevap: Tahmin Etmek 4) hangisi psikoloji biliminin alt dallarından birisi değildir?
Cevap: Adli psikoloji
5) İnsanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl değişim gösterdiklerini tanımlamak ve neden böyle olduğunu açıklamak amacını taşıyan psikoloji hangisidir?
Cevap: Gelişim psikolojisi
6) Dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı gibi belirli süreç ve işlevleri inceleyerek insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşıyan psikoloji alanı hangisidir?
Cevap: Bilişsel psikoloji
7) Bireylerin çalışma ortamları içerisindeki davranışları, bunları etkileyen etmenler, daha sağlıklı ve mutlu çalışabilmek için yapılabilecek kurumsal düzenlemeler ile ilgilenen psikoloji alanı hangisidir?
Cevap: Endüstri ve Örgüt psikolojisi

8) Psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacını taşıyan psikoloji dalı hangisidir?
Cevap: Klinik psikoloji
9) Ülkemizde dört yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlayarak, belirli bir alt alan uzmanı olabilmek için ise ilgili alanda en az yüksek lisans eğitimi görenlere verilen unvan hangisidir?
Cevap: Psilkolog
10) Ülkemizde 6 yıl olan tıp eğitimini tamamlayarak , alanında uzmanlık eğitimi aldıktan sonra elde edilen ve hastalara tedavi amacıyla ilaç yazabilen unvan hangisidir?
Cevap: Psikiyatris
11) 1879 yılında Almanya’nın Leipzig şehrinde kurulan “Psikoloji Laboratuvarı” adı verilen yerin kurucusu hangisidir?
Cevap: Wilhelm Wundt
12) Resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusu hangisidir?
Cevap: Wilhelm Wundt
13) Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı hangi yıl kurulmuştur?
Cevap: 1936
14) Öğrenme ve hafıza konularını deneysel olarak inceleyen ilk psikolog hangisidir?
Cevap: Herman Ebbinghaus
15) 1885 yılında yayınlanan “Bellek üzerine” isimli kitabın yazarı hangisidir?
Cevap: Herman Ebbinghaus

16) İnsanın bütün zihinsel tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikrine benimseyen yapısalcılık yaklaşımını savunan ünlü bilim adamı kimdir?
Cevap: Edward Titchener
17) Saf duyumlardan oluşan yaşantı atomları kavramlaştırması ile zihnin anlaşılamayacağını savunan bilim adamı kimdir?
Cevap: William James
18) Felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söyleyen ünlü bilim adamı kimdir?
Cevap: John B.Watson
19) hangisi yeni davranışçılar tarafından ortaya konulan alanlardan değildir?
Cevap: Araştırma sonucu veriye ulaşma
20) 1900’lü yılların başında, Almanya’da Max Wertheimer, Kurt Koffka ve Wolfgang Köhler tarafından oluşturulan psikoloji dalı hangisidir?
Cevap: Gestalt psikolojisi
21) Wundt tarafından savunulan yapısalcılığın ve davranışçılığın zihni atomlara ayırarak inceleme anlayışına hangisi karşı çıkmıştır?
Cevap: Gestaltçiler
22) Algı, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji ve motivasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla psikoloji üzerinden silinmez izler bırakan düşünce hangisidir?
Cevap: Wolfgang Köhler

23) Klinik çalışmalar sonucunda “psikanaliz” adı verilen tedavi tekniğini geliştiren bilim adamı kimdir?
Cevap: Sigmund Freud
24) Psikonanalitik yaklaşımın en önemli mirası hangisidir?
Cevap: Önemli bir tedavi biçimi ve özgün bir insan tasavvurudur
25) 1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan psikoloji dalı hangisidir?
Cevap: Hümanist psikoloji
26) Danışan merkezli tedavi denilen psikoterapi yaklaşımını ortaya atan bilim adamı kimdir?
Cevap: C.Rogers
27) 1970’lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkan görüş hangisidir?
Cevap: Bilişsel yaklaşım
28) Düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini söyleyen yaklaşım hangisidir?
Cevap: Bilişselciler
29) Bazı davranışların ve zihinsel süreçlerin kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini inceleyen psikoloji dalı hangisidir?
Cevap: Evrimsel psikoloji


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: