Psikoloji 1.Sınıf Online Quiz

#1. Sosyal psikolojinin konu alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistemi ” tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir model değildir?

#4. Freud’a göre oedipal çatışma hangi psikoseksüel evrede görülür?

#5. Eğer bireyde belirli bir özelliğin ( risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?


#6. İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

#7. Hangisi psikoloji bilimin amaçlarından biri değildir?

#8. “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurta miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Yukarıda verilen soru aşağıdaki hangi tür araştırmaya işaret etmektedir?

#9. “Bütün parçalarından toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme sürecidir?


#11. Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

#12. Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme sürecidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!