auzefPsikoloji

Psikoloji Final Soruları

Psikoloji Final Soruları

1- Ağrı/acı durumunu hangi sistem kontrol eder?
Cevap: Kapı kontrol sistemi
2- Yeni doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.
3- Bir sinir iletisi………
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık hangisidir?
Cevap: Hem elektriksel hem de kimyasal mesaj taşır.
4- Kurtuluş Savaşı tarihlerini 100 kere yazdıran bir öğretmen ne tür bir öğretme kullanıyordur?
Cevap: Tekrar etme
5- İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: Her gen otomatik olarak bir protein üretmektedir.
6- Hangisinde bilincin düzeyi değişmez?
Cevap: Cinnet
7- Miyelinizasyon süreciyle ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır
8- Öğretmen sınıfın dağınıklığını düzeltmek için çocuklara hangi yöntemi uygulamalıdır?
Cevap: Somut anlamda dağınıklığı anlatmasına gerek yok.
9- Ankara’nın başkent olduğunu hatırlayan kişi hangi belleği kullanır?
Cevap: Semantik bellek
10- Mutlak eşik ile ilgili hangisi doğru değildir?
Cevap: Her ortam ve koşulda aynı mutlak eşik seviyesi geçerlidir.
11- Bir öğretmen çocuklara, “sınıfı kirletme” ders varken hangisini yapmaz?
Cevap: Somut örnek kurar, aralıklar geliştirir.
12- Hangisi Bandura’nın bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen 4 koşuldan biri değildir?
Cevap: Dürtü
13- Bilinçli farkındalıktan sorumlu beynin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Serabral korteks
14- Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sinaptik bağlantıların artışı
15- Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Fiziksel ve motor gelişim
16- Otobiyografik belleğin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Uzak yıllardaki olaylar daha iyi hatırlanmaktadır.
17- Öğrenme ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar yoluyla incelenebilir……..Bu açıklama hangi öğrenme yaklaşımını tanımlar?
Cevap: Davranışçı

Psikoloji Final Soruları

18- Algısal yanılmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Algı yanılmaları bir çeşit halüsinasyondur.
19- Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş biri otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenirken elinin vitese gitmesi nasıl bir davranıştır?
Cevap: İleriye ket vurma
20- Kısa süreli bellek ile ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: Sınırsızdır.
21- Aşağıdakilerden hangisi model alma süreci basamaklarından değildir?
Cevap: Harekete geçme
22- Bir korku filmi seyrettikten sonra her gölgeyi her tıkırtıyı tehlike sinyali olarak algılamak nedir?
Cevap: Algısal kurulum
23- Odaya girdiğinde burna gelen kokunun zamanla hissedilmemesi nedir?
Cevap: Duyusal adaptasyon/ duyusal uyum
24- “İnsanın tüm özellikleri ve karakteri kalıtım ile aktarılır. Öyleyse……” Cümlesinin sonuna ne gelirse yanlış olur?
Cevap: İnsan boş bir levha olarak doğar.
25- Aşağıdakilerden hangisi bellek üzerine yanlıştır?
Cevap: Bellek olayları kusursuzca kaydeden bir araçtır.
26- 1.5 yaşındaki çocuğun oturağa oturup tuvaletini yaparken çamaşır makinenin sıkmaya geçerek gürültü ve titreşim yapmaktadır. Çocuğun tekrar aynı oturağa oturup tuvaletini yapmamasının nedeni nedir?
Cevap: Klasik koşullanma
27- Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır? Sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?
Cevap: Betimsel
28- Çalışma belleği nedir?
Cevap: Biz bilişsel görevleri sürdürürken gerekli bilgileri geçici olarak aklımızda tutmamızı, uzun süreli bellekten getirmemizi ve gerekli işlemleri yürütmemizi düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır.
29- Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?
Cevap: Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir
30- Beklenmedik bir felaket, gibi kötü bir olayı yaşamış kişilerin sonrasında bunu tekrar eder şekilde yaşamış gibi hissetmeleri ve hatırlamaları sonucu oluşan ruhsal bozukluk hangisidir?
Cevap: Travma sonrası stres bozukluğu
31- Yeni doğan ortalama kaç gram ağırlığındadır?
Cevap: 3.100gr – 3.400gr
32- Anneler doğumdan sonra yeni durumlarına uyum sağlamakla ilgili bir süreç geçirirler. Bu döneme, doğum sonrası dönem ( post partum ) denilmektedir. Ülkemizde bu dönem, halk arasında ne olarak isimlendirilir?
Cevap: Lohusalık
33- Yürüme, zıplama, merdiven inip çıkma gibi uzun kasların kullanımını içeren beceriler ne olarak isimlendirilir?
Cevap: Büyük kas hareket becerileri
34- Erikson’un psikososyal gelişim kuramında “ergenlik” dilimini kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Auzef Güz dönemi soruları
Psikoloji Vize Ve Final Sorular
Ders Kitabı
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!