auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2019 Vize Soruları

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2019 Vize Soruları

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2019 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim tiplerinden değildir?
Cevap: Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
2- Türkiye’de yerel yönetimler hangi kademelerden oluşmaktadır?
Cevap: İl özel idaresi- belediyeler- köyler
3- ABD’de New Deal (yeniden yapılanma) düzenlemesi aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle uygulamaya konulmuştur?
Cevap: 1929 ekonomik buhranı

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2019 Vize Soruları

4- “Subsidiarity” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Yerellik ilkesi bağlamında hizmetin halka en yakın alt birim tarafından sunulmasını ifade etmektedir.
5- Yerel yönetimlerin bugünkü işlevlerini ilk üstlendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 11 ve 12. yüzyıllar
6- Endüstri devrimi öncesinde aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetleri sağlayıcılarından değildir?
Cevap: Devlet
7- Sosyal politikalar açısından önemli olan Keynesyen politikaların yerine neo-liberal politikaların hakim olmasında ana sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 1973 Petrol krizlerinin küresel etkisi
8- İlk işçi sendikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: İngiltere’de kurulmuştur.
9- Aşağıdakilerden hangisi refah çoğulculuğu ifade etmektedir?
Cevap: Devlet sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı, hizmetlerin sağlanma sorumluluğu, planlaması, finansmanı ve denetim görevlerini üstlenmelidir.
10- İlk dönem sosyal politikaların sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etki olduğu söylenemez?
Cevap: Özel sektör
11- Kamusal hizmetin en yakın yerel birimler tarafından sunulması ilkesinin adı nedir?
Cevap: Subsidiarity-Yerellik
12- Bu modelde İkinci Dünya Savaşı sonrasında eşitlik, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve kaynakların etkin kullanılması anlayışı yerel yönetimlerin çalışmalarını biçimlendirmiş, imar, altyapı, kanalizasyon, çevre vb. hizmetlerin ötesine geçerek yerel yönetim hizmetlerinin tür ve kapsamını genişletmiştir.
Yukarıda ifade edilen yerel yönetim tipi/modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Refah devleti modeli

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Sorular
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet ANASAYFA

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Sorular
Facebook Sosyal Hizmetler grubu

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!