auzefİngilizceYabancı Dİl

AUZEF – İngilizce-2/ Ünite-3 Testi

İngilizce-2 Ünite-3 Testi

ingilizce-2 Ünite-3

1. Mary loves sea and sun so she prefers.........................

Correct! Wrong!

Cevap: C) beach holiday

2. It’s 10:00. Pam is still in bed. She …………….the train.A) will miss

Correct! Wrong!

Cevap: C) is going to miss

3. I think the exam ………..…easy. Don't worry.

Correct! Wrong!

Cevap: E) will be

4. Do you think it ………….tomorrow?

Correct! Wrong!

Cevap: B) will rain

5. There is no clouds. It ……....…..a nice day.

Correct! Wrong!

Cevap: A) is going to be

6. Look at the sun! It is shining and I will................. on the beach.

Correct! Wrong!

Cevap: E) sunbathe

7. Watch out! You ……………. down.

Correct! Wrong!

Cevap: D) are going to fall

8. I ………….dinner with Paul this evening. I promised. Do you want to join us?

Correct! Wrong!

Cevap: A) am going to have

9. The tree is falling! It …………….that car!

Correct! Wrong!

Cevap: D) is going to hit

10. You can learn many things about holiday place with a...................

Correct! Wrong!

Cevap: B) leaflet

İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki kelimelerin İngilizce karşılığı nedir?
1-oda & kahvaltı …………..
Cevap: B & B
2-bilet …………..
Cevap: ticket
3-bavul ………….
Cevap: luggage
4-asansör …………..
Cevap: lift/elevator
5-spa merkezi …………..
Cevap: spa centre
6-açık büfe …………..
Cevap: buffet
7-çift kişilik yatak …………..
Cevap: double bed
8-tanıtım kitapçığı …………..
Cevap: leaflet
9-deniz tatili resmi …………..
Cevap: beach holiday
10-rehberli tur tatili …………..
Cevap: guided tour holiday
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.
a. hediyelik eşya
b. seyahat acentası
c. spor salonu
d. yüzme havuzu
e. kültür tatili
1-cultural holiday …………….
Cevap: e. kültür tatili
2-gym …………….
Cevap: c. spor salonu
3-travel agency …………….
Cevap: b. seyahat acentası
4-pool …………….
Cevap: d. yüzme havuzu
5-souvenir …………….
Cevap: a. hediyelik eşya
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz. Dikkat: Bir kelime fazladır.
camping holiday cultural holiday spa holiday skiing holiday beach holiday.. cruise
1-Kate likes historical places so she prefers………………………
Cevap: cultural holiday
2-Susan likes sun and swimming so she prefers…………………………
Cevap: beach holiday
3-Tom likes nature and animals so he prefers…………………………….
Cevap: camping holiday
4-Jack likes snow and winter so he likes……………………………..
Cevap: skiing holiday
5-My grandma likes hot water for her foot so she prefers…………………………..
Cevap: spa holiday
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
“Be going to V1″ gelecek zaman yapısında, daha önce “Will future tense” ile kullandığımız zaman ifadeleri kullanılır;
1-tomorrow yarın
2-next gelecek
3-next week gelecek hafta,
4-next sunday gelecek pazar
5-today bugün
6-tonight bu gece
7-this evening- bu akşam,
8-this week bu hafta
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki boşlukları verilen fiilleri kullanarak “be going to V1” yapısı ile doldurunuz.
eat – do – give – stay – walk – wash – watch – wear
1-My hands are dirty. I ………………..them.
Cevap: am going to wash
2-What …………..you ……………..at the party tonight?
Cevap: are – you going to wear
3-I don’t want to go home by bus. I …………………. .
Cevap: am going to walk
4-John is going to London next week. He …………….with some friends.
Cevap: is going to stay
5-I am hungry. I ………………..this sandwich.
Cevap: am going to eat
6-It’s Frank’s birthday next week. We ……………her a present.
Cevap: are going to give
7-There is a good film on TV this evening. ………….you ……………it?
Cevap: are – going to watch
8-What ………..Mrs. Adams ………when she leaves school?
Cevap: is – going to do
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri “be going to V1” yapısı ile doldurunuz.
1-I………………………(buy) a new house next month.
Cevap: am going to buy
2-When……………………….(you/tidy) your room?
Cevap: are you going to tidy
3-Alex …………………..(not sing) in the concert. He has a bad cold.
Cevap: is not going to sing
4-John ……………………(cook) lunch for his friends tomorrow.
Cevap: is going to cook
5-James …………………..(not come) with us. He is going to look after his baby.
Cevap: is not going to come
6-I ………………………(not walk) to school today. Kate is going to take me to school.
Cevap: am not going to walk
7-………………………..(you/help) me wash the dishes after dinner?
Cevap: Are you going to help
8-Nina and Tom …………………(visit) their grandparents on Sunday.
Cevap: are going to visit
9-Leo……………………..(not play) basketball at the weekend because he is ill.
Cevap: is not going to play
10-Frank………………….(clean) the house tomorrow.
Cevap: is going to clean
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki cevaplarda altı çizili sözcükleri soran soruları yazınız.
1- ……………………………………………………………?
Mr Brian is going to talk to students today.
Cevap: Who is going to talk to students today?
2- …………………………………………………………….?
He is going to meet his girl friend on Sunday.
Cevap: When is he going to meet his girlfriend?
3- ……………………………………………………………..?
John is going to watch TV tonight.
Cevap: What is John going to do tonight?
4- ……………………………………………………………….?
I am going to have dinner at White Cafe tomorrow.
Cevap: Where are you going toeat dinner tomorrow?
5- ………………………………………………………………?
I am going to get up at 8:00 tomorrow morning.
Cevap: What time are going to get up tomorrow morning
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri devamları ile eşleştiriniz.
A. He is going to start a diet.
B. We are going to sleep.
C. She isn’t going to go to work
D. We’re going to stay at home.
E. He’s going to buy a new one.
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
1- Jennifer has got a cold. ………..
Cevap: She isn’t going to go to work
2- It is raining today. ……..
Cevap: We’re going to stay at home.
3- Rob’s mobile is broken. ……..
Cevap: He’s going to buy a new one.
4- My boy friend is 100 kg!……..
Cevap: He is going to start a diet.
5- It’s late. ………
Cevap: We are going to sleep.
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Alıştırmalar: Bugün ya da yarın neler yapacaksınız? Aşağıda verilen filleri kullanınız.
study English
shopping
read book
wantch TV
meed freiends
go out
go to the cinema
cook
clead the house
1- I am going to meet some of my friends tomorrow.
2- I am not going to clean the house today.
3- I am going to do study English today.
4- I am not going to go shopping tomorrow.
5- I am going to read book today.
6- I am going to cook today.
7- I am not going to go to the cinema tomorrow.
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
Ünite Testi
1. Mary loves sea and sun so she prefers…………………….

A) skiing holiday

B) spa holiday

C) beach holiday

D) culture holiday

E) guided tour

Cevap: C) beach holiday
2. It’s 10:00. Pam is still in bed. She …………….the train.

A) will miss

B) miss

C) is going to miss

D) misses

E) are missing

Cevap: C) is going to miss
3. I think the exam ………..…easy. Don’t worry.

A) is being

B) be

C) has

D) are

E) will be

Cevap: E) will be
4. Do you think it ………….tomorrow?

A) rained

B) will rain

C) is raining

D) rains

E) rain

Cevap: B) will rain
5. There is no clouds. It ……….…..a nice day.

A) is going to be

B) will be

C) was

D) has

E) has got

Cevap: A) is going to be
6. Look at the sun! It is shining and I will…………….. on the beach.

A) take off

B) explore

C) be away

D) fly

E) sunbathe

Cevap: E) sunbathe
7. Watch out! You ……………. down.

A) will fall

B) fell

C) are falling

D) are going to fall

E) have fallen

Cevap: D) are going to fall
8. I ………….dinner with Paul this evening. I promised. Do you want to join us?

A) am going to have

B) had

C) will have

D) has

E) have had

Cevap: A) am going to have
9. The tree is falling! It …………….that car!

A) will hit

B) is hitting

C) hit

D) is going to hit

E) will hitting

Cevap: D) is going to hit
10. You can learn many things about holiday place with a……………….

A) buffet

B) leaflet

C) pool

D) double bed

E) souvenir

Cevap: B) leaflet
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İngilizce-2 Ünite-1 Testi

AUZEF - İngilizce-2/ Ünite-3 Testi
İngilizce-2 ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!