İngilizce-1 Ünite-7

1. ________ doesn’t like swimming in the sea. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) He

2. ________ don’t want to go shopping with you. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) I

3. ________ she often ________ homesick when she is away? Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Does / feel

4. A: Where ________ you ________ lesson? B: I usually go to the library. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) do / study

5. A: How do you go to school? B: _____________________ Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) I go to school by bus

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!