İngilizce-1 Ünite-6

1. We ________ the cinema every Saturday. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) go to

2. Selim ________ a letter to her mother once a month. Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) writes

3. A: Are you going to Italy this summer? B: Yes, but I _________ Spain. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) prefer

4. My mom ________ to work on Sunday. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) doesn’t go

5. The first customers ________ to the shop at about 8am. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) come

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!