auzefİngilizce

İngilizce-1 Final Soruları ( Ünite Soruları )

İngilizce-1 Final Soruları

İngilizce-1 Final Soruları

Ünite-8

Burada bir kaç kelimenin anlamını ve nasıl kullanıldığını bilmemiz gerekiyor,
always= her zaman
usually= genellikle
often= sıklıkla, çoğu kez
how often? = ne sıklıkla?
sometimes = bazen
never= asla
rarely= nadiren

never olumlu cümleyi olumsuz yapar
Bir soruya verilen bir cevap “Yes” ile başlıyorsa cümlenin devamında “never” aranmaz
elma sever misin?, et yer misin?, dizi izler misin?… gibi sorlara verilen cevaplar “hayır” ile başlıyorsa devamında da always, usually, often, sometimes aranmaz, daha çok NEVER aranır.
o yüzden bu tarz sorulara verilen cevabın yes ile mi no ile mi başladığına dikkat etmek gerek.

Örnek:
I eat= Ben yerim
I never eat = ben asla yemem

1. Susan ________ eats meat because she is a vegetarian.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) always
b) usually
c) often
d) sometimes e) never
boşluğa şıktaki kelimeleri tek tek yerleştirerek analiz edebiliz. Ama önce cümleyi anlamak için cümlede geçen kelimelere bakmamız gerek.
meat= et
vegetarian= vejeteryan
Burada olumlu gibi görünen cümlenin bu iki kelimeden dolayı olumsuz olduğunu anlamamız gerekiyor
dolayısıyla boşluğa gelecek kelime vejeteryan birinin et yediği anlamına gelmiyecek bir kelime olmalı
şıklardan da bunu sadece never=asla kelimesiyle sağlanabilir.
Cevap:
e) never
Susan NEVER eats meat because she is a vegetarian.
Susan ASLA et yemez, çünkü o vejeteryandır.
2. A: What do you usually do on the weekend?
B: I usually stay at home and watch TV, I _______ go out on the weekend.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) rarely
b) always
c) often
d) usually e) sometimes
A: Haftasonları genellikle ne yaparsın?
B: 1-Genellikle evde kalır tv seyrederim, 2- Ben……. hafta sonları dışarı çıkarım
-1. cümlenin devamındaki 2. cümle  1. cümlenin anlamıyla çelişmemelidir.
dolayısıyla boşluğa gelecek kelime; herzaman, sıklıkla, genelde ve bazen OLMAMALIDR. Ancak RARELY=NADİREN olabilir.
Cevap:
a) rarely
3. A: Does your son like milk?
B: Yes, he loves it. He ______ drinks a glass of milk before he goes to school.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) always
b) sometimes
c) never
d) rarely e) hardly ever
A: Oğlunuz süt sever mi?
B: Evet sever. O….. okula gitmeden önce bir bardak süt içer
boşluğa gelecek en uygun gelime ALWAYS= HERZAMAN
Cevap:
a) always
4. A: How does Mark usually go to school?
B: ___________________________Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) He always reads about Turkish history.
b) He usually leaves home at 8:30 in the morning.
c) His classes never start at 3pm.
d) He often arrives at school at 9:00. e) He usually walks to school because he doesn’t live far.
Mark genellikle okula NASIL gider?
Cevap:
e) He usually walks to school because he doesn’t live far.
Genellikle yürüyerek, çünkü okuldan uzakta oturmuyor.
5. A: Do you eat cheese at breakfast?
B: No, I ________ eat cheese because I hate it.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) never
b) always
c) sometimes
d) often e) usually
A: Kahvaltıda peynir yer misin?
B: No, I NEVER eat chease because I hate it.
hayır asla peynir yemem çünkü ondan(peynirden) nefret ederim.
eat= yer,
never eat = asla+yer(asla yemez)
Yine olumlu bir cümlenyi olumsuz yapacak bir kelime gerekiyor, çünkü cevap “hayır” dır.
şıklarda bunu sağlayacak sadece bir tane kelime var oda NEVER=ASLA dır. Eğer cevap “evet ” olsaydı diğer kelimeleri kullanabilirdik.
İngilizce-1 Final Soruları
Ünite-9

1. There is ________ in the fridge.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) a little cheese

b) five slices of bread

c) five kilos of rice

d) three onions

e) a few sweets

Cevap:
a) a little cheese

“There is” ile başladığı için cümle devamında da çoğul olmayan bir ifade gelmeli
bunu sadece “a little cheese= biraz peynir” sağlayabilir, diğer şıklar çoğul oldukları için “There are” ile başlamalı

2. A: How many ________ do you eat every day?
B: Only one.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) lemonade
b) sugar
c) soup
d) orange juice e) apples
Cevap:
e) apples

“How many?= kaç tane” yine adet sayısı ile cevap verilebilecek bir nesne olmalı,
diğer şıklar “How much= Ne kadar?” sorusunun cevabıdır.

3. I don’t drink ________ cola.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) how much
b) how many
c) many
d) much e) a few
Cevap:
d) much
“-Çok- kola içmem?”
boşluğa gelecek kelime “much=çok(sayılamayan)”
“many= çok(sayılabilen)”
how much= ne kadar
how many= kaç tane
a few= birkaç
4. Can I have ________ sugar for my tea, please?
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) much
b) many
c) a kilo of
d) a few
e) a little
Cevap:
e) a little

çayım için “biraz= a little” şeker alabilir miyim?

5. I don’t have ________ money. I can’t buy this dress.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) much
b) many
c) a little
d) a few e) how many
Cevap:
a) much

Çok param yok, para adet olarak sayılamayacağı için “much” kullanılacak

İngilizce-1 Final Soruları
Ünite-10

1. Waiter: Would you like a drink first?
Customer: _______________________

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yes. Can I have a glass of orange juice please?

b) Sure, it is Marry.

c) No problem.

d) I don’t like my salad.

e) Yes, two slices of pizza please.

Cevap:
a) Yes. Can I have a glass of orange juice please?

Garson: Önce bir şey içier misiniz?

Şıklarda sadece a şıkkı içecekle ilgilidir.

2. Waiter: Would you like to eat some ______?
Customer: No, thanks.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) ayran
b) water
c) soda
d) sprite e) lasagna
Cevap:
e) lasagna

Garson: Biraz …. yermisiniz?
sadece e şıkkında yiyecek var, diğer şıklarda içecek var.

3. Customer: ___________________
Waiter: Sure. Here you are. It is $14.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) What would you recommend?
b) Have a good day!
c) Can I have the check please?
d) Can I get you anything? e) How much is a glass of lemonade?
Cevap:
c) Can I have the check please?
4. Waiter: How is the meal? Do you like it?
Customer: ______________________Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Another cola, please.
b) It is perfect!
c) No, I’m okay.
d) How much is this? e) More water, thanks.
Cevap:
b) It is perfect!
5. Customer: Could I have a menu, please?
Waiter: ______________________Karşılıklı konuşmayı tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Thank you.
b) Can I get you anything else?
c) It is €5.
d) Enjoy your meal. e) Here you are.
Cevap:
e) Here you are.
İngilizce-1 Final Soruları
Ünite-11

1. 1. The traffic light is red now. ____________________
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Get across the road.

b) Cross the street.

c) Wait for the green light.

d) Turn right into Ron Street.

e) Turn left and it is on your right.

Cevap:
c) Wait for the green light.

Kırmızı ışık yanıyor şuan ….
en uygun şık
c) yeşili bekle

2. You are in the Spanish class. ____________________
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Don’t speak German.
b) Speak German.
c) Be quiet, please.
d) Open the door. e) Don’t listen to your friend.
Cevap:
a) Don’t speak German.
İspanyolca dersindesin….
En uygun secenek
a) Almanca konuşma
3. Go straight on and _____________ at the traffic lights.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) don’t go
b) turn left
c) sit down
d) stop talking e) don’t look
Cevap:
b) turn left
Dümdüz git ve…
en uygun seçenek
b) sola dön

 

4. _______________, don’t take the left turn.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Don’t move
b) Turn left
c) Take the left turn
d) Don’t turn left e) Take the right turn
Cevap:
e) Take the right turn
….., sola dönme.
en uygun seçenek
e) sağa dön

 

5. _______________ when you arrive at the airport, please.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Phone me
b) Sing a song
c) Don’t fly
d) Drive the car on the left e) Wear your dress
Cevap:
a) Phone me
Havaalanına varınca…
en uygun seçenek
a) beni ara
İngilizce-1 Final Soruları
Ünite-12
1. Be quick please. I’m waiting for you ______ the bus stop.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) at
b) in
c) on
d) to e) —
Cevap:
a) at
2. There is a little money ______ my pocket.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) the
b) at
c) on
d) in e) to
Cevap:
d) in
3. I’m watching a very good film ______ TV at the moment.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) —
b) at
c) on
d) in e) the
Cevap:
c )on
4. I’m going to the ______ to have breakfast. Come with me, please.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) pharmacy
b) library
c) hospital
d) café e) cinema
Cevap:
d) café
5. Go to the ______ and buy a kilo of bananas and two kilos of potatoes.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) gas station
b) mosque
c) church
d) museum e) grocery store
Cevap:
e) grocery store
İngilizce-1 Final Soruları
Ünite-13
1. 1. I can’t answer this question. It is _______.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) strong
b) full
c) difficult
d) cheap e) hot
Cevap:
c) difficult
2. Jane is not lazy. In fact, she is quite _______.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) wide
b) dirty
c) modern
d) small e) hard-working
Cevap:
e) hard-working
3. I can’t buy this car. It is too _______.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) expensive
b) brave
c) beautiful
d) cold e) coward
Cevap:
a) expensive
4. A fish ______ swim but it _______ fly.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) can / can
b) can’t / can’t
c) can’t / can
d) can / can’t e) can’t
Cevap:
d) can / can’t
5. A: _______ you swim in cold water?
B: No, I _______. I _______ only swim in warm water.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Can / can’t / can’t
b) Can / can’t / can
c) Can / can / can’t
d) Can / can / can
e) Can’t / can’t / can’t
Cevap:
b) Can / can’t / can
İngilizce-1 Final Soruları
Ünite-14
1. January is the ________ month of the year in Turkey.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) hottest
b) coldest
c) shortest
d) longest
e) furthest
Cevap:
b) coldest
2. A car is ________ than a motorbike.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) drier
b) further
c) older
d) more colorful
e) more comfortable
Cevap:
e) more comfortable
3. Learning German is ________ learning English.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) easiest than
b) easier
c) the easiest
d) easy
e) easier than
Cevap:
e) easier than
4. Edward is 10, Martin is 14, and Steve is 19 years old.
Yukarıda yer alan bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Edward is the oldest of all.
b) Martin is younger than Edward.
c) Steve is older than Martin.
d) Martin is the oldest of all.
e) Steve is the youngest of all.
Cevap:
c) Steve is older than Martin.
5. He is ________ actor in the world.
Cümleyi tamamlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) than famous
b) famous than
c) famous
d) more famous
e) the most famous
Cevap:
e) the most famous
ingilizce-1 Final
İngilizce-1 ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!