auzefİngilizceYabancı Dİl

İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular

İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular

İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular

1) A: What ___________?
B: I’m a nurse.a) does she do
b) do you do
c) are you
d) are you doing
e) is your name

Final-2015

Cevap: b) do you do
2) A: ___________
B: It is orange.
a) What is this?
b) What are you eating?
c) What colour is it?
d) What colour are they?
e) What do you see?
Final-2015
Cevap:c) What colour is it?
3) I ___________ a nice house near the forest.
a) have got
b) has got
c) hasn’t got
d) walk
e) like
Final-2015
Cevap: a) have got
4) Paul never eats ___________.
a) milkshake
b) juice
c) tea
d) bread
e) coke
Final-2015
Cevap: d) bread
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
5) A: Where ___________ she?
B: In Mongolia.
a) is
b) are
c) does
d) am
e) do
Final-2015
Cevap: a) is
6) Yandaki cümleyi olumsuza çeviriniz: “Paul works for this company.”
a) Paul doesn’t work for this company.
b) Paul don’t work for this company.
c) Paul not works for this company.
d) Paul isn’t working for this company.
e) Paul not working for this company.
Final-2015
Cevap: a) Paul doesn’t work for this company.
7) A: How many _______ are there in a year?
B: 12.
a) seasons
b) days
c) months
d) weeks
e) hours
Final-2015
Cevap:c) months
8) I can ___________ Arabic and French.
a) count
b) say
c) chat
d) talk
e) speak
Final-2015
Cevap: e) speak
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
9) My favorite ___________ is 2007.
a) season
b) year
c) month
d) day
e) week
Final-2015
Cevap: b) year
10) Tiffany’s father is Eduardo’s uncle. Which one is correct?
a) Tiffany is Eduardo’s aunt.
b) Eduardo is Tiffany’s uncle.
c) Eduardo is Tiffany’s brother.
d) Tiffany and Eduardo are cousins
e) Tiffany is Eduardo’s niece.
Final-2015
Cevap: d) Tiffany and Eduardo are cousins
11) Hector never listens ___________ music.
a) to
b) in
c) out
d) of
Final-2015
Cevap: a) to
12) ___________ name is Karla. ___________ is my friend from school.
a) His / You
b) Your / She
c) Her / She
d) Its / It
e) My / They
Final-2015
Cevap: c) Her / She
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
13) A: ___________
B: I start working at 8:30.
a) Where are you working?
b) What do you do?
c) How do you go to work?
d) When are you working?
e) What time do you start working?
Final-2015
Cevap: e) What time do you start working?
14) A: This ___________ my friend Ashton.
B: Nice to meet you, Ashton.
a) are
b) is
c) –
d) Am
e) isn’t
Final-2015
Cevap: b) is
15) A: What is ___________ favorite month?
B: June
a) your
b) –
c) you
d) yours
e) yours’
Final-2015
Cevap: a) your
16) Yandaki cümleyi olumsuza çeviriniz:
“Nicilas cleans his car every day.”
a) Nicilas not cleans his car every day.
b) Nicilas isn’t cleaning his car every day.
c) Nicilas doesn’t clean his car every day.
d) Nicilas don’t clean his car every day.
e) Nicilas does clean his car every day.
Final-2015
Cevap: c) Nicilas doesn’t clean his car every day.
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
17) Is there ___________ carpenter shop near here?
a) some
b) a lot
c) any
d) the
e) many
Final-2015
Cevap: c) any
18) Give ___________ the keys, please.
a) she
b) hers
c) herself
d) her’s
e) her
Final-2015
Cevap: e) her
19) Yandaki cümleyi çoğul yapınız: “It is a nice cat.”
a) They are nice cats.
b) There are nice cats.
c) Here are nice cats.
d) It is nice cats.
e) They aren’t nice cats.
Final-2015
Cevap: a) They are nice cats.
20) shouted/she/a/mouse/saw/she/because
Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki sözcükler ile anlamlı bir cümle oluşturulmuştur?
a) She a mouse saw she because shouted
b) Because a mouse saw she shouted
c) She shouted because she saw a mouse
d) She saw shouted because she a mouse
e) She saw a mouse because she shouted
Final-2016
Cevap:c) She shouted because she saw a mouse
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
21- ___________Esma at school yesterday?
a) Was
b) Does
c) Do
d) Did
e) Is
Final-2016
Cevap: a) Was
22) This is ___________ house. (Helen and Tim’s)
a) our
b) their
c) they
d) his
e) her
Final-2016
Cevap: b) their
23) Children! ___________ noise!
a) Don’t make
b) Doesn’t
c) Have
d) Aren’t
e) Are make
Final-2016
Cevap: a) Don’t make
24) Aşağıdakilerden hangisi kışın dışarıda giyilmez?
a) gloves
b) boots
c) slippers
d) coat
e) trousers
Final-2016
Cevap: c) slippers
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
25) A: ___________?
B: Yes, sure you can.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin sorusu olabilir?
a) Can I go out?
b) I don’t go out.
c) I’m from England.
d) Open the window!
e) Is it mine?
Final-2016
Cevap: a) Can I go out?
26) When Sara ___________ a child, she ___________ scared of cats.
a) is/is
b) was/is
c) was/was
d) did/was
e) were/was
Final-2016
Cevap:c) was/was
27) This time last year we ___________ on holiday in Antalya.
a) was
b) go
c) did
d) live
e) were
Final-2016
Cevap: e) were
28) A: I got the flu.
B: ___________
a) You should eat vegetables
b) You should go out
c) You should play football
d) You should stay in bed
e) I need some money
Final-2016
Cevap: d) You should stay in bed
29) “Can you open the window?” sorusuna hangi cevap verilemez?
a) I’m sorry
b) I don’t
c) Sure
d) d I can
e) I can’t
Final-2016
Cevap: b) I don’t
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
30) How many days are there in a week?
a) 6 days
b) 7 days
c) 3 days
d) 4 days
e) 1 day
Final-2016
Cevap: b) 7 days
31) A: Is there ___________ milk?
B: Yes, there is ________ in the fridge.
a) some/any
b) some/a few
c) any/a little
d) some/some
e) a little/a little
Final-2016
Cevap:c) any/a little
32) A: ______ there ___________ desk?
B: Yes, ___________ is.
a) Are/a/that
b) Is/a/there
c) Are/one/they
d) Is/is/no
e) A/are/she
Final-2016
Cevap: a) Are/a/that
33) Tokat isn’t ___________ Istanbul.
a) as crowded as
b) crowded
c) crowded than
d) most crowded
e) more crowded
Final-2016
Cevap: a) as crowded as
34) Is there a study at your house?
a) I always study
b) There isn’t a study at our place
c) I haven’t got a study room at university
d) She doesn’t study much
Final-2016
Cevap: b) There isn’t a study at our place
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular
35) Happy/Funny/Easy /Busy/ ___________Hangisi karşılaştırma hali bakımından bu gruba dâhil edilebilir?
a) little
b) clean
c) heavy
d) big
e) thin
Final-2016
Cevap: c) heavy
36) Where are you from?
a) I’m British
b) I’m from Japan
c) I’m 24 years old
d) Yes, I’m
e) No, I can’t
Final-2016
Cevap: b) I’m from Japan
37) ”Jennifer şu an seni dinlemiyor”cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Jennifer is not listen you
b) Jennifer doesn’t listen to you
c) Jennifer isn’t listening to you
d) You don’t listen to Jennifer
e) You aren’t listen Jennifer
Final-2016
Cevap: <c) Jennifer isn’t listening to you/h6>
38) Tom ___________ a telephone but George ___________ a telephone.
a) hasn’t got/has got
b) have got/has got
c) has got/have got
d) have got/have got
Final-2016
Cevap: a) hasn’t got/has got
39) What time ___________ she ___________?
a) does/get up
b) does/gets up
c) do / gets up
d) are/get up
e) is/gets up
Final-2016
Cevap: a) does/get up

English Talk
İngilizce-1 ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!