auzefİngilizceYabancı Dİl

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

#1. Mathilda hates ..... early. She usually gets up at about 10.00 am. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) getting up

Boşluğa uygun olan ifade “getting up” olmalıdır. Cümlede, Mathilda’nın erken kalkmayı sevmediğinden bahsediliyor, bu yüzden “Mathilda hates getting up early.” şeklinde tamamlanmalıdır. Bu ifade, erken kalkmayı sevmediğini belirtiyor.

#2. A: What is Emma doing? B: ________________ Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) She is playing in the garden.

A kişisi Emma’nın ne yaptığını soruyor gibi görünüyor. B kişisi, bu soruya uygun bir cevap veriyor. “She is playing in the garden.” cümlesi, Emma’nın bahçede oyun oynadığını belirtiyor. Bu durumda, B’nin cevabı A’nın sorusuna uygun bir yanıt oluyor.

#3. Ceren ..... a student at Istanbul University. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) is

Doğru cevap “B) is” çünkü cümlenin yapısı tekil bir özneyi (Ceren) ve onun durumunu (İstanbul Üniversitesi’nde bir öğrenci olma) ifade ediyor. Bu durumda, doğru fiil formu “is” olmalıdır çünkü özne tekil bir kişidir.

#4. A: ..... color is your new car? B: It is black. Yukarıdaki diyalogda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) What

Doğru seçenek “What” olmalıdır. Bu durumda düzeltilmiş diyalog şu şekilde olmalıdır: “What color is your new car?” Bu ifade, bir şeyin rengini sormak için doğru bir soru yapısına sahiptir ve B kişisi de bu soruya yanıt vermiş oluyor.

#5. Tuesday is the second day of the week. (Altı çizili olan "second") Cümledeki altı çizili sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 2nd


#6. In the first year, all students take five courses. (Altı çizili olan "first") Yukarıdaki cümlede altı çizili sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 1st

#7. A: ______________ B: +49 69 713 773 Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) What is his phone number?

Doğru tamamlama “What is his phone number?” olmalıdır. Çünkü B kişisi, bir telefon numarasını veriyor gibi görünüyor, bu yüzden A’nın sorması gereken şey telefon numarası olmalıdır.

#8. Jane ..... to the cinema every week. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) doesn’t go

#9. A: Hey, I'm at home. Where are you? B: ________________ Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) I’m in the city center.

A kişisi yerini belirtiyor ve B’ye kendisinin evde olduğunu söylüyor. B kişisi ise nerede olduğunu sorduğu için konumunu ifade etmesi gerekiyor. Bu nedenle, doğru cevap “D) I’m in the city center.” çünkü bu ifade, kişinin bulunduğu konumu belirtiyor.

#10. My son hates ..... but my daughter loves them! Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) watching cartoons

Boşluğa uygun ifade “watching cartoons” (çizgi filmleri izlemek) olmalıdır. Cümlede, bir eylemin sevilip sevilmemesinden bahsediliyor ve bu eylem çizgi filmleri izlemek olduğu için, “My son hates watching cartoons but my daughter loves them!” cümlesi doğru olacaktır.


#11. We ..... happy with our dormitory. It is old and away from the school. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) aren’t

Cümlenin doğru tamamlayıcısı “aren’t” olmalıdır. Bu durumda cümlenin doğru hali şu şekilde olacaktır: “We aren’t happy with our dormitory. It is old and away from the school.” Bu ifade, bir memnuniyetsizliği ifade ediyor, dolayısıyla “aren’t” kullanımı daha uygun olur.

#12. A: ________________ B: We are waiting for Sue in front of the house. Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) What are you doing at the moment?

Bu konuşmada A kişisi, belirli bir konu hakkında soru sormuyor ya da bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. B kişisi ise belirli bir durumu açıklıyor. Dolayısıyla, A’nın uygun tamamlayıcı ifadesi durum hakkında bir şeyler sormak olabilir. Doğru cevap “A) What are you doing at the moment?” olabilir, çünkü bu, kişinin şu anda ne yaptığını sormak için uygun bir sorudur.

#13. A: Nice to meet you, Linda. B: ____________________ Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Nice to meet you, too.

Doğru tamamlama “Nice to meet you, too.” olmalıdır. Bu, birinin diğerine karşı nazik bir karşılık vermesi anlamına gelir.

#14. Liz never get to school on time. Yukarıdaki hatalı cümlenin doğru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Liz never gets to school on time.

Doğru cümle “A) Liz never gets to school on time.” olmalıdır. Fiil “gets” üçüncü tekil şahıs için uygundur ve “never” ifadesi fiilin önünde olmalıdır. Bu şekilde cümle doğru bir yapıya sahip olur.

#15. A: Where ..... Kerem live? B: He lives in Rome. Yukarıdaki diyalogda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) does

Doğru seçenek “does” olan şıktır. Bu durumda cümlenin düzeltilmiş hali şöyle olacaktır: “Where does Kerem live?” Bu soru, birinin yaşadığı yeri sormak için doğru bir yapıya sahiptir ve B kişisi de bu soruya cevap vermiş gibi görünüyor.


#16. A: How many languages .....? B: He speaks three languages. English, Arabic and Italian. Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) does your brother speak

Doğru tamamlama “does your brother speak” olmalıdır. Bu şekilde doğru soru yapısı elde edilir: “How many languages does your brother speak?” Bu da karşılıkta verilen bilgiye uygun bir soru olur.

#17. I ..... crowded cities. I like country life. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) don’t like

Cümlenin anlamı “Ben kalabalık şehirleri sevmem. Ben kırsal hayatı severim.” olduğundan dolayı doğru ifade “B) don’t like” olmalıdır. Bu ifade, kişinin kalabalık şehirleri sevmediğini ifade eder.

#18. These people .....very kind to us. Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) are

Boşluğa uygun olan ifade “are” olmalıdır. Cümlede, “These people” (bu insanlar) ifadesi kullanıldığı için, doğru fiil biçimi üçüncü çoğul şahıs için olan “are” olacaktır. Doğru cümle: “These people are very kind to us.”

#19. Do you like ..... PC games? Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) playing

Cevap “A) playing” olmalıdır. Özne olan “you” için doğru fiil formu “playing”dir. Bu cümlede, “Do you like playing PC games?” şeklinde tamamlanır.

#20. She is getting old. Today is her 72nd birthday. Yukarıdaki cümlede altı çizili sayının yazıyla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Seventy-second


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

İngilizce -1 Vize Soruları
English language proficiency is crucial in today’s globalized world, and a solid understanding of grammar and conversational skills is essential for effective communication. In this article, we will explore various aspects of English grammar and conversation through a set of quiz questions. Let’s delve into each question and discuss the correct answers.

Do you like ….. PC games?

Correct Answer: A) playing

In this question, the appropriate completion is “playing,” as it matches the verb form suitable for the subject “you.” The correct sentence is, “Do you like playing PC games?”

In the first year, all students take five courses. (Altı çizili olan “first”)

Correct Answer: D) 1st

The underlined word “first” is expressed as a numeral, and the correct numerical representation is “1st.”

Liz never get to school on time.

Correct Answer: A) Liz never gets to school on time.

The corrected sentence is “Liz never gets to school on time.” The verb “gets” agrees with the third-person singular subject “Liz,” and the adverb “never” is correctly placed before the verb.

A: Hey, I’m at home. Where are you? B: ________________

Correct Answer: D) I’m in the city center.

In this conversation, A is providing information about their location, and an appropriate response from B would be to indicate their current location. Therefore, the correct completion is “D) I’m in the city center.”

Tuesday is the second day of the week. (Altı çizili olan “second”)

Correct Answer: E) 2nd

The underlined word “second” is represented as a numeral, and the correct expression is “2nd.”

I ….. crowded cities. I like country life.

Correct Answer: B) don’t like

The correct completion is “don’t like” as it conveys the idea that the person does not enjoy crowded cities but prefers country life.

A: ______________ B: We are waiting for Sue in front of the house.

Correct Answer: A) What are you doing at the moment?

A’s response should be a question related to the current activity, and “What are you doing at the moment?” is an appropriate choice.

My son hates ….. but my daughter loves them!

Correct Answer: A) watching cartoons

The correct completion is “watching cartoons,” as it fits the context of the sentence, expressing the son’s dislike and the daughter’s love for a specific activity.

Jane ….. to the cinema every week.

Correct Answer: E) doesn’t go

The correct completion is “doesn’t go,” indicating that Jane does not go to the cinema every week.

A: How many languages …..? B: He speaks three languages. English, Arabic and Italian.

Correct Answer: C) does your brother speak

The correct completion is “does your brother speak” to form a grammatically accurate question about the number of languages someone speaks.

A: Nice to meet you, Linda. B: ________________

Correct Answer: E) Nice to meet you, too.

The appropriate response to a greeting is “Nice to meet you, too,” expressing mutual courtesy.

These people ….. very kind to us.

Correct Answer: C) are

The correct verb form is “are” to agree with the plural subject “These people.”

A: ______________ B: +49 69 713 773

Correct Answer: B) What is his phone number?

A’s response should be a question about the information provided, making “What is his phone number?” the suitable completion.

We ….. happy with our dormitory. It is old and away from the school.

Correct Answer: C) aren’t

The correct completion is “aren’t,” expressing dissatisfaction with the dormitory.

A: What is Emma doing? B: ________________

Correct Answer: E) She is playing in the garden.

A is asking about Emma’s current activity, and the appropriate response is “She is playing in the garden.”

Mathilda hates ….. early. She usually gets up at about 10.00 am.

Correct Answer: C) getting up

The correct completion is “getting up,” reflecting Mathilda’s dislike for waking up early.

A: ….. Kerem live? B: He lives in Rome.

Correct Answer: D) does

The correct question structure is “Where does Kerem live?” with the appropriate use of the auxiliary verb “does.”

She is getting old. Today is her 72nd birthday.

Correct Answer: B) Seventy-second

The written representation of the underlined number is “Seventy-second.”

A: ….. color is your new car? B: It is black.

Correct Answer: D) What

The correct question word is “What,” making the completed question “What color is your new car?”

Ceren ….. a student at Istanbul University.

Correct Answer: B) is

The correct verb form is “is” to match the singular subject “Ceren” in the sentence.

 

A solid grasp of English grammar and conversational skills is vital for effective communication. By understanding the nuances of grammar and practicing conversational structures, individuals can enhance their language proficiency and confidently engage in various situations. Keep honing your language skills, and you’ll find yourself navigating the English language with ease.

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

1. Do you like ….. PC games?
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) playing
B) play
C) to playing
D) be play
E) is playing

Cevap : A) playing

Cevap “A) playing” olmalıdır. Özne olan “you” için doğru fiil formu “playing”dir. Bu cümlede, “Do you like playing PC games?” şeklinde tamamlanır.

2. In the first year, all students take five courses. (Altı çizili olan “first”)
Yukarıdaki cümlede altı çizili sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11th
B) 1
C) 13th
D) 1st
E) 23rd

Cevap : D) 1st

3. Liz never get to school on time.
Yukarıdaki hatalı cümlenin doğru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liz never gets to school on time.
B) Liz get never to school on time.
C) Liz getting to school on time.
D) Liz gets never to school on time.
E) Liz never getting to school on time.

Cevap : A) Liz never gets to school on time.

Doğru cümle “A) Liz never gets to school on time.” olmalıdır. Fiil “gets” üçüncü tekil şahıs için uygundur ve “never” ifadesi fiilin önünde olmalıdır. Bu şekilde cümle doğru bir yapıya sahip olur.

4. A: Hey, I’m at home. Where are you?
B: ________________
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) I am 1.74.
B) I’m sixteen.
C) I am from Paris.
D) I’m in the city center.
E) I like your home.

Cevap : D) I’m in the city center.

A kişisi yerini belirtiyor ve B’ye kendisinin evde olduğunu söylüyor. B kişisi ise nerede olduğunu sorduğu için konumunu ifade etmesi gerekiyor. Bu nedenle, doğru cevap “D) I’m in the city center.” çünkü bu ifade, kişinin bulunduğu konumu belirtiyor.

5. Tuesday is the second day of the week. (Altı çizili olan “second”)
Cümledeki altı çizili sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6
B) 6th
C) 7th
D) 7
E) 2nd

Cevap : E) 2nd

6. I ….. crowded cities. I like country life.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) like
B) don’t like
C) doesn’t like
D) liking
E) am liking

Cevap : B) don’t like

Cümlenin anlamı “Ben kalabalık şehirleri sevmem. Ben kırsal hayatı severim.” olduğundan dolayı doğru ifade “B) don’t like” olmalıdır. Bu ifade, kişinin kalabalık şehirleri sevmediğini ifade eder.

7. A: ________________
B: We are waiting for Sue in front of the house.
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) What are you doing at the moment?
B) What is he doing there?
C) How is he singing?
D) Is this a CD or a DVD?
E) Are you an architect?

Cevap : A) What are you doing at the moment?

Bu konuşmada A kişisi, belirli bir konu hakkında soru sormuyor ya da bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. B kişisi ise belirli bir durumu açıklıyor. Dolayısıyla, A’nın uygun tamamlayıcı ifadesi durum hakkında bir şeyler sormak olabilir. Doğru cevap “A) What are you doing at the moment?” olabilir, çünkü bu, kişinin şu anda ne yaptığını sormak için uygun bir sorudur.

8. My son hates ….. but my daughter loves them!
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) watching cartoons
B) to eat
C) eat
D) watch
E) to watch

Cevap : A) watching cartoons

Boşluğa uygun ifade “watching cartoons” (çizgi filmleri izlemek) olmalıdır. Cümlede, bir eylemin sevilip sevilmemesinden bahsediliyor ve bu eylem çizgi filmleri izlemek olduğu için, “My son hates watching cartoons but my daughter loves them!” cümlesi doğru olacaktır.

9. Jane ….. to the cinema every week.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) going
B) are going
C) go
D) don’t go
E) doesn’t go

Cevap : E) doesn’t go

10. A: How many languages …..?
B: He speaks three languages. English, Arabic and Italian.
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) is your brother speaking
B) do you speak
C) does your brother speak
D) do they speak
E) do I speak

Cevap : C) does your brother speak

Doğru tamamlama “does your brother speak” olmalıdır. Bu şekilde doğru soru yapısı elde edilir: “How many languages does your brother speak?” Bu da karşılıkta verilen bilgiye uygun bir soru olur.

11. A: Nice to meet you, Linda.
B: ____________________
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) She is 25.
B) Linda is from Canada.
C) How old are you?
D) I’m a fireman.
E) Nice to meet you, too.

Cevap : E) Nice to meet you, too.

Doğru tamamlama “Nice to meet you, too.” olmalıdır. Bu, birinin diğerine karşı nazik bir karşılık vermesi anlamına gelir.

12. These people …..very kind to us.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) be
B) to be
C) are
D) isn’t
E) is

Cevap : C) are

Boşluğa uygun olan ifade “are” olmalıdır. Cümlede, “These people” (bu insanlar) ifadesi kullanıldığı için, doğru fiil biçimi üçüncü çoğul şahıs için olan “are” olacaktır. Doğru cümle: “These people are very kind to us.”

13. A: ______________
B: +49 69 713 773
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) What is his address?
B) What is his phone number?
C) What is his email address?
D) Where is his house?
E) What is the club’s web address?

Cevap : B) What is his phone number?

Doğru tamamlama “What is his phone number?” olmalıdır. Çünkü B kişisi, bir telefon numarasını veriyor gibi görünüyor, bu yüzden A’nın sorması gereken şey telefon numarası olmalıdır.

14. We ….. happy with our dormitory. It is old and away from the school.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) be
B) is
C) aren’t
D) isn’t
E) am not

Cevap : C) aren’t

Cümlenin doğru tamamlayıcısı “aren’t” olmalıdır. Bu durumda cümlenin doğru hali şu şekilde olacaktır: “We aren’t happy with our dormitory. It is old and away from the school.” Bu ifade, bir memnuniyetsizliği ifade ediyor, dolayısıyla “aren’t” kullanımı daha uygun olur.

15. A: What is Emma doing?
B: ________________
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emma is very happy.
B) She talks a lot.
C) She is sad.
D) Emma likes her friends.
E) She is playing in the garden.

Cevap : E) She is playing in the garden.

A kişisi Emma’nın ne yaptığını soruyor gibi görünüyor. B kişisi, bu soruya uygun bir cevap veriyor. “She is playing in the garden.” cümlesi, Emma’nın bahçede oyun oynadığını belirtiyor. Bu durumda, B’nin cevabı A’nın sorusuna uygun bir yanıt oluyor.

16. Mathilda hates ….. early. She usually gets up at about 10.00 am.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) get
B) live
C) getting up
D) hate
E) love

Cevap : C) getting up

Boşluğa uygun olan ifade “getting up” olmalıdır. Cümlede, Mathilda’nın erken kalkmayı sevmediğinden bahsediliyor, bu yüzden “Mathilda hates getting up early.” şeklinde tamamlanmalıdır. Bu ifade, erken kalkmayı sevmediğini belirtiyor.

17. A: Where ….. Kerem live?
B: He lives in Rome.
Yukarıdaki diyalogda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) is
B) do
C) have
D) does
E) has

Cevap : D) does

Doğru seçenek “does” olan şıktır. Bu durumda cümlenin düzeltilmiş hali şöyle olacaktır: “Where does Kerem live?” Bu soru, birinin yaşadığı yeri sormak için doğru bir yapıya sahiptir ve B kişisi de bu soruya cevap vermiş gibi görünüyor.

18. She is getting old. Today is her 72nd birthday.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sayının yazıyla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Third
B) Seventy-second
C) Seven
D) Second
E) Seventieth

Cevap : B) Seventy-second

19. A: ….. color is your new car?
B: It is black.
Yukarıdaki diyalogda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Where
B) Who
C) How
D) What
E) When

Cevap : D) What

Doğru seçenek “What” olmalıdır. Bu durumda düzeltilmiş diyalog şu şekilde olmalıdır: “What color is your new car?” Bu ifade, bir şeyin rengini sormak için doğru bir soru yapısına sahiptir ve B kişisi de bu soruya yanıt vermiş oluyor.

20. Ceren ….. a student at Istanbul University.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) aren’t
B) is
C) be
D) are
E) be not

Cevap : B) is

Doğru cevap “B) is” çünkü cümlenin yapısı tekil bir özneyi (Ceren) ve onun durumunu (İstanbul Üniversitesi’nde bir öğrenci olma) ifade ediyor. Bu durumda, doğru fiil formu “is” olmalıdır çünkü özne tekil bir kişidir.

İngilizce -1

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

TOEFL GRAMMAR

İngilizce -1 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!