İngilizce-1 Ünite-3

1. _______ is the third month of the year. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) March 3. Ay Mart'tır

2. Tomorrow is my father’s _______ birthday. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) seventy-first

3. A: What time does your lesson start? B: At _____________ (10.15) Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) a quarter past ten

4. A: How much is this bike? B: It is _____________ euros. (€560) Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) five hundred and sixty

5. Weekend days are _______ and ________. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C) Saturday / Sunday Haftasonu günleri Cumartesi ve Pazar'dır

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!