İngilizce-1 Ünite-2

1. A: How are you? B: _______________ Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D ) Good, thanks!

2. A: _______________________? B: A-N-D-Y Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) How do you spell your name?

3. A: I’m Luis. _______________________? B: Ah! She is my sister. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Who is she?

4. A: _______ is your mother? B: She is in the kitchen. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Where

5. A: _______ is your job? B: I’m a doctor. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) What

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!