İngilizce-1 Ünite-1

1. Our baby ______ one year old. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: is

2. A: Are Mike and Tom in the room? B: No, they ______. They are in the park. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: aren’t

3. _____ am a student at Istanbul University. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: I

4. A: Where are you from? B: I’m from ______. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: Japan

5. A: What is her nationality? B: She is ______. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: Iranian

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!