auzefİngilizceYabancı Dİl

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

#1. Do you like..... PC games? Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) playing

#2. Liz never get to school on time. Yukarıdaki hatalı cümlenin doğru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Liz never gets to school on time.

#3. A: Nice to meet you, Linda. B: ............... Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Nice to meet you, too.

#4. We..... happy with our dormitory. It is old and away from the school. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) aren’t

#5. Jane..... to the cinema every week. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) doesn’t go


#6. Ceren ... a student at Istanbul University. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) is

#7. A: What is Emma doing? B: .......... Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) She is playing in the garden.

#8. A: ..... your children like swimming in the sea or in the pool? B: In the sea. Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Do

#9. A: What..... he..... about? B: About British history. Karşılıklı konuşmada verilen boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) is / talking

#10. My sister..... playing volleyball but she ..... playing basketball. Yukarıdaki cümlede verilen boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) loves/hates


#11. A: What is his job? B: ......... Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) He is a doctor.

#12. A: What time do you have breakfast? B: At ........... (8.30). Karşılıklı konuşmada parantez içinde verilen saatin yazı ile ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) half past eight

#13. Daniel is (13) years old. Cümledeki parantez içindeki sayının yazıyla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) thirteen

#14. I ..... my house five times a week. Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) clean

#15. A: ..... is my watch? B: It is on the table. Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Where


#16. A: Hey, I'm at home. Where are you? B: .......... Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) I’m in the city center.

#17. A: What does Eric ..... ...... at the weekend? B: He likes staying at home and watching TV. Karşılıklı konuşmada verilen boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) like / doing

#18. A: ........... B: 821 United Nations Plaza 10017 New York City. Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) What is your address?

#19. A: How many languages .....? B: He speaks three languages. English, Arabic and Italian. Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) does your brother speak

#20. Tuesday is the (second) day of the week. Parantez içindeki sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 2nd


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

İngilizce -1 Vize Soruları Üzerinden Dil Becerilerini Geliştirmek

İngilizce, günümüzde uluslararası iletişimde büyük bir rol oynayan bir dil haline gelmiştir. Dil becerilerini geliştirmek, bu dilde daha yetkin ve etkili iletişim kurabilmek adına önemlidir. Bu bağlamda, İngilizce -1 vize soruları üzerinden yapılan konuşmalar ve cümle tamamlama alıştırmaları, öğrencilere dil bilgisi, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini artırma fırsatı sunmaktadır.

“What is Emma doing?”

– “She is playing in the garden.”

Emma’nın ne yaptığını sormak, öğrencilerin anlama ve doğru cevaplama becerilerini geliştirmektedir. Bu tür sorular, günlük yaşamda karşılaşılan durumları anlamak ve ifade etmek adına önemlidir.

“I ….. my house five times a week.”

– “clean”

Cümle tamamlama alıştırmaları, öğrencilere kelime bilgisi kazandırmanın yanı sıra, cümle içinde doğru fiili kullanma becerisi kazandırmaktadır.

“My sister….. playing volleyball but she ….. playing basketball.”

– “loves/hates”

Zıt anlamlı kelimeleri bir arada kullanma, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletirken, dil bilgisi kurallarını uygulama yeteneklerini artırır.

“How many languages …..?”

– “does your brother speak”

Soru cümleleri, öğrencilere doğru fiil kullanımı ve cümle yapısını anlama konusunda pratik sağlar.

“Do you like….. PC games?”

“playing”

İngilizce’de gerund (ing) yapıları, öğrencilere dilbilgisel yapıları tanıma ve kullanma konusunda yardımcı olur.

“Ceren … a student at Istanbul University.”

“is”

“be” fiili kullanımı, öğrencilere isimlerle birlikte doğru fiil kullanma pratiği kazandırır.

“Tuesday is the (second) day of the week.”

– “2nd”

Sayıları ifade etme, öğrencilere tarihleri ve günleri doğru bir şekilde ifade etme becerisi kazandırır.

“Jane….. to the cinema every week.”

– “doesn’t go”

Olumsuz cümleler, öğrencilere olumsuz yapıları doğru bir şekilde kullanma pratiği sunar.

“Liz never get to school on time.”

– “Liz never gets to school on time.”

Yanlış cümlelerin düzeltilmesi, öğrencilere dilbilgisel hataları fark etme ve düzeltme konusunda yardımcı olur.

“We….. happy with our dormitory. It is old and away from the school.”

“aren’t”

Olumsuz ifadeler, öğrencilere duygularını ifade etme ve olumsuz durumları açıklama konusunda pratik sağlar.

Sonuç: İngilizce -1 vize soruları üzerinden yapılan bu alıştırmalar, öğrencilere dil becerilerini geliştirmeleri için etkili bir yol sunmaktadır. Kelime bilgisi, dil bilgisi kuralları, anlama ve ifade etme becerileri, günlük yaşamda karşılaşılan durumları başarıyla ifade etme yeteneği gibi pek çok önemli dil becerisi, bu tür alıştırmalarla güçlendirilebilir.

1. A: What is Emma doing?
B: ……….
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) She talks a lot.
B) She is playing in the garden.
C) She is sad.
D) Emma likes her friends.
E) Emma is very happy.

Cevap : B) She is playing in the garden.

2. I ….. my house five times a week.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) drink
B) clean
C) sleep
D) wake
E) eat

Cevap : B) clean

3. My sister….. playing volleyball but she ….. playing basketball.
Yukarıdaki cümlede verilen boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) hates hates
B) enjoys enjoys
C) likes / likes
D) dislikes/dislikes
E) loves/hates

Cevap : E) loves/hates

4. A: How many languages …..?
B: He speaks three languages. English, Arabic and Italian.
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) is your brother speaking
B) do I speak
C) do they speak
D) do you speak
E) does your brother speak

Cevap : E) does your brother speak

5. Do you like….. PC games?
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) playing
B) to playing
C) play
D) be play
E) is playing

Cevap : A) playing

6. Ceren … a student at Istanbul University.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) be not
B) aren’t
C) be
D) are
E) is

Cevap : E) is

7. Tuesday is the (second) day of the week.
Parantez içindeki sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6
B) 6th
C) 7th
D) 2nd
E) 7

Cevap : D) 2nd

8. Jane….. to the cinema every week.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) don’t go
B) go
C) doesn’t go
D) are going
E) going

Cevap : C) doesn’t go

9. Liz never get to school on time.
Yukarıdaki hatalı cümlenin doğru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liz never gets to school on time.
B) Liz getting to school on time.
C) Liz gets never to school on time.
D) Liz never getting to school on time.
E) Liz get never to school on time.

Cevap : A) Liz never gets to school on time.

10. We….. happy with our dormitory. It is old and away from the school.
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) aren’t
B) is
C) isn’t
D) am not
E) be

Cevap : A) aren’t

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

11. A: What….. he….. about?
B: About British history.
Karşılıklı konuşmada verilen boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) are / talk
B) are / talking
C) am / talking
D) is / talking
E) is/talk

Cevap : D) is / talking

12. A: ….. your children like swimming in the sea or in the pool?
B: In the sea.
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Be
B) Do
C) Are
D) Is
E) Does

Cevap : B) Do

13. A: ………..
B: 821 United Nations Plaza 10017 New York City.
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) What is your address?
B) What is your phone number?
C) How is your mother?
D) What is the school’s web address?
E) What is your email address?

Cevap : A) What is your address?

14. A: What does Eric …..   …… at the weekend?
B: He likes staying at home and watching TV.
Karşılıklı konuşmada verilen boşlukları sırasıyla doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) do/do
B) like / doing
C) hate / do
D) do / going
E) love / go

Cevap : B) like / doing

15. A: What time do you have breakfast?
B: At ……….. (8.30).
Karşılıklı konuşmada parantez içinde verilen saatin yazı ile ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a quarter past nine
B) a quarter to eight
C) twenty past twelve
D) eight
E) half past eight

Cevap : E) half past eight

16. A: Nice to meet you, Linda.
B: ……………
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linda is from Canada.
B) I’m a fireman.
C) She is 25.
D) Nice to meet you, too.
E) How old are you?

Cevap : D) Nice to meet you, too.

17. A: ….. is my watch?
B: It is on the table.
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Who
B) What
C) How
D) Where
E) When

Cevap : D) Where

18. A: Hey, I’m at home. Where are you?
B: ……….
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) I am from Paris.
B) I’m sixteen.
C) I’m in the city center.
D) I am 1.74.
E) I like your home.

Cevap : C) I’m in the city center.

19. Daniel is (13) years old.
Cümledeki parantez içindeki sayının yazıyla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) fourteen
B) ten
C) thirteen
D) fifteen
E) twenty-four

Cevap : C) thirteen

20. A: What is his job?
B: ………
Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) He is at school.
B) He is sixteen years old.
C) He is a doctor.
D) His house is clean.
E) His name is Tony.

Cevap : C) He is a doctor.

İngilizce -1 2022-2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ingilizce çıkmış sorular

İngilizce-1 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Tüm Bölümler toefl konuları

İngilizce-1 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!