auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

#1. Okul öncesi eğitim programı ile ilkokul programı karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) İlkokul programında aile eğitimi ve katılımı okul öncesi eğitim programına göre daha kapsamlıdır.

#2. Farklı perspektifler alabilme, problemlere farklı açılardan yaklaşabilme, değişen koşullara uyum sağlayabilme becerisi olarak tanımlanan öz düzenleme alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Bilişsel esneklik

#3. Çocukların, "sözcüklerin harflerden oluştuğunu ve onları sözel dile aktarırken harf seslerinin kullanıldığını, farklı harflerin bir araya gelerek yeni sözcükler oluşturduğunu anlayabilmesi" hangi erken okuryazarlık becerisini ifade eder?

Cevap : E) Alfabe bilgisi

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nın değerlendirme sürecine ilişkin bir özellik değildir?

Cevap : A) Programda süreç değil sonuç odaklı olan değerlendirme benimsenmiştir.

#5. “Çocuğun sözel ifadeleri kavraması ve anlaması” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Alıcı dil

#6. Okul öncesi eğitim programında yer alan ve okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması önerilen öğrenme merkezleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Programda yer alan tüm merkezler aynı anda oluşturulmalı.

#7. “Nesnelerin özellikleri hakkındaki bilgiler ile olaylar/insanlar arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve bağlantılar için gerekli bilgiler” aşağıdaki hazır bulunuşluklardan hangisine aittir?

Cevap : B) Biliş ve genel bilgi

#8. İlk okuma yazma sürecinde "sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme aşamasında" aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Cevap : A) Harflerin isimlerini söyleme

#9. Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı'nda yer alan becerilerden değildir?

Cevap : C) Spor alışkanlığı

#10. Bu aşamada çocuklar yazmayı çizim olarak algılar. Başka bir deyişle çizim ve yazı arasında bir ilişki kurmaya çalışırlar. Çizmeyi/yazmayı bir iletişim aracı olarak görür, kendi çizimlerini sanki kâğıtta yazı varmış gibi başkalarına okuyarak paylaşırlar. Yukarıda ifade edilen yazma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Çizim yaparak yazma

#11. “Salata, su sözcüklerinden hangisi daha uzundur? ” diye soran bir öğretmen aşağıdaki unsurlardan hangisine dikkat çekmektedir?

Cevap : B) Uzun ve kısa sözcükler

#12. 2013 Okul Öncesi Programı'nda en çok hangi gelişim alanına ilişkin kazanım ve göstergelere yer verilmiştir?

Cevap : E) Bilişsel gelişim

#13. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul Müzik Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarından değildir?

Cevap : B) Öğrencilere enstrüman çalmayı öğretmek

#14. Okula hazır bulunuşluğun boyutlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi ilk okulda başlar.

#15. Aşağıdaki teorilerden hangisi öğrenmeye hazır oluşu, çocukların becerilerine ve bilişsel olgunluk düzeyine bağlayarak açıklamaktadır?

Cevap : C) Olgunlaşma modeli

#16. Aşağıdakilerden hangisi hazır okulların özelliklerinden değildir?

Cevap : D) Çocukların karmaşık duygularını dikkate almaz.

#17. Bu aşamada harflerin sesleri verilmeden önce öğrencilere doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesler dinletilmeli ve dinletilen sesin kaynağını fark etmeleri sağlanmalıdır. Daha sonra doğal ve yapay ses kaynaklarından duyduğu sesleri ayırt etme, tanıma ve taklit etme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Belirtilen ilk okuma yazma öğretimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Dinleme eğitimi çalışmaları

#18. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programında göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?

Cevap : D) Çocuklara okuma yazma öğretmeye yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sözel dil becerilerinin desteklerken yapılması gereken öneriler arasında yer almaz?

Cevap : A) Çocukların bilmediği sözcükleri kullanmaktan kaçınmak

#20. İlkokul Türkçe dersi öğretim programında yer alan dil becerilerinin tamamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : C) Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Soruları

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

1. Bu aşamada harflerin sesleri verilmeden önce öğrencilere doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesler dinletilmeli ve dinletilen sesin kaynağını fark etmeleri sağlanmalıdır. Daha sonra doğal ve yapay ses kaynaklarından duyduğu sesleri ayırt etme, tanıma ve taklit etme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Belirtilen ilk okuma yazma öğretimi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parmak, el ve kol kaslarını geliştirme çalışmaları
B) Harfi okuma ve yazma
C) Metin okuma
D) Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme
E) Dinleme eğitimi çalışmaları

Cevap : E) Dinleme eğitimi çalışmaları

2. 2013 Okul Öncesi Programı’nda en çok hangi gelişim alanına ilişkin kazanım ve göstergelere yer verilmiştir?

A) Sosyal ve duygusal gelişim
B) Öz bakım becerileri
C) Dil gelişimi
D) Motor gelişim
E) Bilişsel gelişim

Cevap : E) Bilişsel gelişim

3. Okul öncesi eğitim programında yer alan ve okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması önerilen öğrenme merkezleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Materyaller güncellenmeli ve güvenlik önlemleri alınmalı.
B) Programda yer alan tüm merkezler aynı anda oluşturulmalı.
C) Hareketli oyunlar oynanan merkezler diğerlerinden uzak konumlandırılmalı.
D) Merkezler dolap, raf, pano, halı, bant vb. malzemelerle birbirinden ayrılmalı.
E) Öğrenme merkezleri düzenlenirken sınıfın fiziksel özellikleri ve çocuk sayısı dikkate alınmalı.

Cevap : B) Programda yer alan tüm merkezler aynı anda oluşturulmalı.

4. Aşağıdakilerden hangisi hazır okulların özelliklerinden değildir?

A) Öğrenmenin ilişkiler bağlamında gerçekleştiği anlayışını kullanır.
B) Her çocuğun başarısına kendini adamıştır.
C) Ev ve okul arasındaki geçişi yumuşak olmasına özen gösterir.
D) Çocukların karmaşık duygularını dikkate almaz.
E) Çocukların bireysel ihtiyaçlarının farkındadır.

Cevap : D) Çocukların karmaşık duygularını dikkate almaz.

5. İlkokul Türkçe dersi öğretim programında yer alan dil becerilerinin tamamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İzleme, yazma, görsel ayırt etme, konuşma
B) Dinleme, konuşma ve görsel okuma
C) Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma
D) Dinleme, konuşma, yazma
E) Görsel okuma, yazma ve konuşma

Cevap : C) Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma

6. “Salata, su sözcüklerinden hangisi daha uzundur? ” diye soran bir öğretmen aşağıdaki unsurlardan hangisine dikkat çekmektedir?

A) Yazı içerisindeki sözcük kavramı
B) Uzun ve kısa sözcükler
C) Yazının işlevi
D) Sözcük tanıma
E) Harfler

Cevap : B) Uzun ve kısa sözcükler

7. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul Müzik Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarından değildir?

A) Öğrencilerin yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek
B) Öğrencilere enstrüman çalmayı öğretmek
C) Müzik aracılığı ile öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek
D) Öğrencilerin olarak şarkı dinleme ve söyleme etkinliklerine katılımlarını sağlamak
E) Müzik aracılığıyla öğrencilerin zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak

Cevap : B) Öğrencilere enstrüman çalmayı öğretmek

8. Aşağıdaki teorilerden hangisi öğrenmeye hazır oluşu, çocukların becerilerine ve bilişsel olgunluk düzeyine bağlayarak açıklamaktadır?

A) Bilişsel model
B) Sosyal öğrenme modeli
C) Olgunlaşma modeli
D) Ekolojik model
E) Yapılandırmacı model

Cevap : C) Olgunlaşma modeli

9. Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı’nda yer alan becerilerden değildir?

A) Koordinasyon
B) Kuvvet
C) Spor alışkanlığı
D) Hareketlilik
E) Ritim

Cevap : C) Spor alışkanlığı

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın değerlendirme sürecine ilişkin bir özellik değildir?

A) Programda süreç değil sonuç odaklı olan değerlendirme benimsenmiştir.
B) Ailelerin katılacağı “Gelişim Dosyası Paylaşım Günü” düzenlenmesi önerilmektedir.
C) Çocukların değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini değerlendirmesi boyutları yer alır.
D) Çocukların değerlendirilmesi amacıyla Gelişim Gözlem Formu ve Gelişim Raporu hazırlanmıştır.
E) Okul öncesi eğitim programında değerlendirme süreci çok yönlü olarak ele alınmıştır.

Cevap : A) Programda süreç değil sonuç odaklı olan değerlendirme benimsenmiştir.

11. “Nesnelerin özellikleri hakkındaki bilgiler ile olaylar/insanlar arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve bağlantılar için gerekli bilgiler” aşağıdaki hazır bulunuşluklardan hangisine aittir?

A) Duygusal gelişim
B) Biliş ve genel bilgi
C) Fiziksel refah ve motor gelişim
D) Sosyal gelişim
E) Dil gelişimi

Cevap : B) Biliş ve genel bilgi

12. Okula hazır bulunuşluğun boyutlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zengin ve destekleyici bir ortam, çocuğun öğrenmeye ve daha fazla sorgulamaya olan ilgisini artırır.
B) Bilişsel, sosyal, dikkat ve öz-düzenleme becerilerini içeren okula hazırbulunuşluk becerileri, gelecekteki okul başarısının temelini oluşturur.
C) Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi ilk okulda başlar.
D) Çocuklar yeni deneyimler ve öğrenme fırsatları ile karşılaştıkça, dünyalarına ilişkin anlayışları da genişler.
E) Olumlu bir iyi oluş duygusu, çocuğun okula hazır bulunuşluğuna katkıda bulunur.

Cevap : C) Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi ilk okulda başlar.

13. Okul öncesi eğitim programı ile ilkokul programı karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her iki programda ölçme ve değerlendirme süreci çok boyutlu olarak ele alınmıştır.
B) Her iki programın değerler eğitimi yaklaşımı tutarlılık göstermektedir.
C) Her iki program birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
D) Okul öncesi eğitim programının öğretme öğrenme süreçleri ilkokula hazırlayıcı niteliktedir.
E) İlkokul programında aile eğitimi ve katılımı okul öncesi eğitim programına göre daha kapsamlıdır.

Cevap : E) İlkokul programında aile eğitimi ve katılımı okul öncesi eğitim programına göre daha kapsamlıdır.

14. Farklı perspektifler alabilme, problemlere farklı açılardan yaklaşabilme, değişen koşullara uyum sağlayabilme becerisi olarak tanımlanan öz düzenleme alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşleyen bellek
B) Dürtü kontrolü
C) Engelleyici kontrol
D) Bilişsel esneklik
E) Çalışan bellek

Cevap : D) Bilişsel esneklik

15. Bu aşamada çocuklar yazmayı çizim olarak algılar. Başka bir deyişle çizim ve yazı arasında bir ilişki kurmaya çalışırlar. Çizmeyi/yazmayı bir iletişim aracı olarak görür, kendi çizimlerini sanki kâğıtta yazı varmış gibi başkalarına okuyarak paylaşırlar.
Yukarıda ifade edilen yazma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harfe benzeyen şekiller çizerek yazma
B) Geleneksel harf – ses ilişkisi ile yazma
C) Harf – ses ilişkisini keşfederek yazma
D) Çizim yaparak yazma
E) Karalamalar yaparak yazma

Cevap : D) Çizim yaparak yazma

16. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programında göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?

A) Okul öncesi eğitim kurumlarında demokratik eğitime uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
B) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına önem verilmelidir.
C) Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir, bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
D) Çocuklara okuma yazma öğretmeye yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
E) Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemelidir.

Cevap : D) Çocuklara okuma yazma öğretmeye yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

17. Çocukların, “sözcüklerin harflerden oluştuğunu ve onları sözel dile aktarırken harf seslerinin kullanıldığını, farklı harflerin bir araya gelerek yeni sözcükler oluşturduğunu anlayabilmesi” hangi erken okuryazarlık becerisini ifade eder?

A) Ses farkındalığı
B) Sözel dil
C) Yazı farkındalığı
D) Sözcük dağarcığı
E) Alfabe bilgisi

Cevap : E) Alfabe bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sözel dil becerilerinin desteklerken yapılması gereken öneriler arasında yer almaz?

A) Çocukların bilmediği sözcükleri kullanmaktan kaçınmak
B) Çocukların yaşadığı problem durumlarında çözüme yönelik konuşmalara model olmak
C) Betimleme içeren ifadeler kullanmak
D) Çocuklarla düzgün cümleler kurup konuşmak
E) Çocuklara isteklerini nasıl belirtecekleri konusunda model olmak

Cevap : A) Çocukların bilmediği sözcükleri kullanmaktan kaçınmak

19. İlk okuma yazma sürecinde “sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme aşamasında” aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Harflerin isimlerini söyleme
B) Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerlemeler ya da şarkılar söyleme
C) Sesin geçtiği kelimeleri söylenirken ilgileri sesleri vurgulama
D) Sesin geçtiği kelimeler bulma
E) Görsellerden yararlanarak sesi ayırt etme

Cevap : A) Harflerin isimlerini söyleme

20. “Çocuğun sözel ifadeleri kavraması ve anlaması” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alıcı dil
B) Konuşma
C) Jest ve mimik
D) İzleme
E) İfade edici dil

Cevap : A) Alıcı dil

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!