auzefİngilizceYabancı Dİl

İngilizce-1 Mezuniyet 2020

İngilizce-1 Mezuniyet 2020

1- Jane and I …….making a video for the Chess Club. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) being
B) are
C) is
D) am
E) be

Cevap : B) are

2- It is very hot …….. Antalya ……… August.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) on/at
B) in/in
C) in/on
D) at/on
E) on/in

Cevap : B) in/in

Doğru cevap “B) in/in” olmalıdır. İklim veya hava durumu bağlamında bir yer ve ay belirtirken genellikle “in” edatı kullanılır. Dolayısıyla, “It is very hot in Antalya in August.” cümlesi doğru yapıdadır.

Aylar, tarihler, günler ve mevsimler bağlamında genellikle “in” edatı kullanılır. “On” edatı daha çok haftanın günleri veya belirli tarihler gibi daha spesifik zaman dilimlerinde kullanılır. Bu nedenle, bir ayın genelinde hava durumunu veya herhangi bir olayı ifade ederken “in” edatı doğru seçimdir.

Örneğin:

– “It is very hot in Antalya in August.” (Antalya’da Ağustos ayında çok sıcak olur.)

– “My birthday is on August 15th.” (Doğum günüm 15 Ağustos’ta.)

Bu bağlamda, aylar için “in” kullanımı doğrudur ve “on” kullanımı aylar için genelde uygun değildir. Bu yüzden, “It is very hot in Antalya in August.” cümlesi doğru yapıdadır ve “on” kullanımı bu durum için yanlış olur. Bu yüzden, 2. sorunun cevabı olarak “in/in” doğru ve en uygun seçenektir.

3- A: ….. . I’m talking to you.
B: Sorry! I’m listening.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buy me a bottle of water
B) Meet me at 5
C) Listen to me
D) Don’t listen
E) You are listening

Cevap : C) Listen to me

4- ……. when the traffic light is red.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bake a cake
B) Open your door
C) Wear your glasses
D) Stop your car
E) Walk on the left

Cevap : D) Stop your car

5-August is……..March in Spain.

Cevap : Hotter than

6- A: Where are you?
B: I’m …… the bus stop, waiting for the bus to school.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) on
B) from
C) in
D) at
E) to

Cevap : D) at

7-The question is very ……. . Everyone can answer it easily.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) cold
B) hot
C) easy
D) tall
E) short

Cevap : C) easy

8- A: How many friends do you have at school?
B: Not ….. , just …… .
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) many / a few
B) much / much
C) much / many
D) a lot of / a little
E) many / many

Cevap : A) many / a few

9- A: Elizabeth , I need to talk to you.Do you have ….minutes ?
B: Yes. I’m listening.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) how many
B) a little
C) a few
D) how much
E) much

Cevap : C) a few

10- There are ……..on the table.Bring me them , please.
Cevap : A few tomatoes

11- A: How many books are there in the central library?
B: There are about six thousand seven hundred books.
Karşılıklı konuşmadaki belirtilen sayının rakamla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7060
B) 6700
C) 6060
D) 7600
E) 6070

Cevap : B) 6700

12- It is very cold here in Kars ……. winter.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) in
B) at
C) from
D) on
E) to

Cevap : A) in

13- Your sister is…… . Give her a glass of water.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) puckish
B) thirsty
C) grumbling
D) hungry
E) starving

Cevap : B) thirsty

14- The room is too hot…… -Only one?
-Yes , enough.Thanks.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Open the window please.

15- A: Do you drink tea or coffee at breakfast?
B: ………………………. .
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) No, I drink tea
B) Yes, I drink milk
C) No, I am not
D) Yes, I am
E) I drink tea

Cevap : E) I drink tea

16- A: Hey, Daniel, ………………
B: He is our new history teacher.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) What is his nationality?
B) Who is that man?
C) Where is he from?
D) Why are you happy?
E) What is this?

Cevap : B) Who is that man?

17- A: ……..to the cinema?
B: Yes , I love films.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Often do you to go
B) Do you often go
C) Often you going
D) Often you go
E) Do often you go

Cevap : B) Do you often go

18- A: Can you help me with this bag?
B: I am sorry! I……
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) can
B) don’t
C) can’t
D) do
E) am

Cevap : C) Can’t

19- ……?

I’d like to drink coffee.

Cevap : What would you like to drink?

20- A: What time do you ……. have lunch at home?
B: I ……have lunch at home. I’m always out for lunch.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) usually / usually
B) often / always
C) usually / never
D) never / never
E) often / often

Cevap : C) usually / never

21- A: Do you …… go on holiday in summer?
B: Yes, I …. go to Antalya.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) never / usually
B) usually / usually
C) never / sometimes
D) usually / never
E) don’t / don’t

Cevap : B) usually / usually

22- Do you like ……. English? Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) to learning
B) be learn
C) is learning
D) learn
E) learning

Cevap : E) learning

23- …….. John and Sally friends? Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Be not
B) Isn’t
C) Is
D) Not to be
E) Are

Cevap : E) Are

24- He never come home before 7 p.m. (Doğru biçimi hangisidir?)

Cevap : He never comes home before 7 p.m

25- Linda ………. doing ironing. Her mother does the ironing for her. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) rarely
B) always does
C) doesn’t like
D) likes
E) never

Cevap : C) doesn’t like

Verilen bilgiye göre, “Her mother does the ironing for her.” ifadesi, Linda’nın ütü yapmadığını gösterir. Bu durumda, en uygun seçenek Linda’nın ütü yapmayı sevmediğini veya ütü yapmadığını ifade eden bir seçenek olmalıdır.

Bu bağlamda, “C) doesn’t like” seçeneği, Linda’nın ütü yapmaktan hoşlanmadığını belirten en mantıklı seçenektir çünkü bu seçenek, Linda’nın niçin ütü yapmadığını mantıklı bir şekilde açıklar. Diğer seçenekler, verilen bilgiyle uyumlu bir bağlam sağlamaz ya da cümlenin anlamını doğru yansıtmaz.

Bu nedenle, cümleyi mantıklı ve gramer açısından doğru tamamlayan seçenek “C) doesn’t like” olmalıdır. Yanlış yönlendirme için özür dilerim. Cümlenin doğru hali şu şekilde olurdu:

“Linda doesn’t like doing ironing. Her mother does the ironing for her.”

İngilizce-1 Mezuniyet 2020

ingilizce çıkmış sorular

İngilizce-1 Mezuniyet 2020

Auzef Tüm Bölümler toefl konuları

İngilizce-1 Mezuniyet 2020

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!