auzefİngilizceYabancı Dİl

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. I usually have a party at home ----- my birthday. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) on

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “on” kelimesi getirilmelidir. Bu durumda doğru seçenek:

B) on

Cümle şu şekilde tamamlanır: “I usually have a party at home on my birthday.” Bu ifade, kişinin doğum gününde genellikle evinde parti düzenlediğini belirtir.

#2. Antarctica is the ------ place in the world. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) coldest

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “coldest” kelimesi getirilmelidir çünkü cümle, Antarktika’nın dünyadaki en soğuk yer olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda doğru seçenek:

D) coldest

Cümle şu şekilde tamamlanır: “Antarctica is the coldest place in the world.”

#3. Linda ------ doing ironing. Her mother does the ironing for her. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) doesn’t like

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “doesn’t like” kelimesi getirilmelidir. Bu durumda doğru seçenek:

A) doesn’t like

Cümle şu şekilde tamamlanır: “Linda doesn’t like doing ironing. Her mother does the ironing for her.” Bu ifade, Linda’nın ütü yapmayı sevmediğini ve bu yüzden ütünün annesi tarafından yapıldığını belirtir.

#4. Arthur is 190 cm and Liz is 145 cm. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Liz is shorter than Arthur

ukarıda verilen bilgilere göre doğru ifade:

E) Liz is shorter than Arthur

Arthur 190 cm ve Liz 145 cm olduğuna göre, Liz Arthur’dan daha kısa olmaktadır.

#5. A: ----- children are playing football in our garden. Who are they? B: I don’t know. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) A few

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek, bahçede oynayan çocukların varlığını ifade ettiği için:

C) A few

Bu seçenek, “A few children are playing football in our garden. Who are they?” şeklinde cümleyi tamamlar ve bahçede futbol oynayan birkaç çocuğun olduğunu belirtir.


#6. A: Where is the nearest police station? B: ------ Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Turn left at the traffic lights. It is on your left

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek, sorulan soruya uygun yönlendirme yapması sebebiyle:

E) Turn left at the traffic lights. It is on your left

Bu seçenek, “Where is the nearest police station?” sorusuna doğrudan, açık ve yararlı bir yanıt verir.

#7. A: ---- B: The 1st of January 1995. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) What is your date of birth?

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek “What is your date of birth?” sorusudur. Bu nedenle doğru cevap:

A) What is your date of birth?

Bu soru, bir kişinin doğum tarihini öğrenmek için kullanılır ve “B: The 1st of January 1995.” yanıtı bu soruya doğrudan bir cevaptır.

#8. A: Where is the post office? B: It is ..... the left. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) on

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “on” kelimesi getirilmelidir. Bu nedenle doğru seçenek:

B) on

Cümle şu şekilde tamamlanır: “A: Where is the post office? B: It is on the left.” Bu, İngilizce’de bir yön belirtirken kullanılan yaygın bir yapıdır ve bir nesnenin, belirli bir konuma göre yerini açıklamak için kullanılır.

#9. Customer: ------ Waiter: Yes, sure. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Do you take credit cards?

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek, müşterinin garsona bir soru sorması ve garsonun bu soruya “Yes, sure.” ile yanıt vermesi durumunu içerdiği için:

C) Do you take credit cards?

Bu seçenek, müşterinin ödeme yöntemiyle ilgili bir soru sorduğunu ve garsonun da bu soruya olumlu yanıt verdiğini gösterir.

#10. A: ------ . I’m talking to you. B: Sorry! I’m listening. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Listen to me.

Karşılıklı konuşmada dikkat çekmek ve dinlemesini istemek için kullanılan doğru ifade:

C) Listen to me.

Bu seçenek, “A: Listen to me. I’m talking to you. B: Sorry! I’m listening.” şeklinde cümleyi tamamlar ve konuşan kişinin, dinleyicinin dikkatini çekmek istediğini gösterir.


#11. I -------- learning English but I ------- learning French. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) like / dislike

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun olan seçenek:

D) like / dislike

Cümle şu şekilde tamamlanır: “I like learning English but I dislike learning French.” Bu ifade, kişinin İngilizce öğrenmeyi sevdiğini ancak Fransızca öğrenmeyi sevmediğini belirtir.

#12. Waiter: Hi! What would you like to eat and drink? Customer: ..... Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) I’d like fish and chips and a coke, please.

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek, müşterinin ne yemek ve içmek istediğini belirttiği için:

E) I’d like fish and chips and a coke, please.

Bu seçenek, garsonun “Hi! What would you like to eat and drink?” sorusuna doğrudan bir yanıt verir ve müşterinin siparişini ifade eder.

#13. I ------ have breakfast at home but today I’m eating at a restaurant with my friends. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) normally

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “normally” kelimesi getirilmelidir. Bu durumda doğru seçenek:

D) normally

Cümle şu şekilde tamamlanır: “I normally have breakfast at home but today I’m eating at a restaurant with my friends.” Bu ifade, kişinin genellikle evde kahvaltı yaptığını, ancak bugün arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yediğini belirtir.

#14. A: Look! What is Daniel doing at the office right now? B: ------- Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) He is working on his project. B) He is a lazy student.

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek, sorulan soruya doğrudan ve anlamlı bir yanıt verdiği için:

A) He is working on his project.

Bu seçenek, “Look! What is Daniel doing at the office right now?” sorusuna “He is working on his project.” ile yanıt vererek, Daniel’in şu anda ofiste üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirtir.

#15. ------- your parents work here? Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Do

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “Do” kelimesi getirilmelidir. Bu durumda doğru seçenek:

E) Do

Cümle şu şekilde tamamlanır: “Do your parents work here?” Bu yapı, birden fazla kişi (ebeveynler gibi) hakkında soru sormak için kullanılır ve “Do” yardımcı fiili ile başlar.


#16. ----- is the fourth day of the week. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Thursday

Haftanın dördüncü günü olarak kabul edilen gün “Thursday” olduğu için doğru seçenek:

C) Thursday

Cümle şu şekilde tamamlanır: “Thursday is the fourth day of the week.” Bu, uluslararası standart ISO 8601’e göre haftanın ilk gününün Pazartesi olduğu kabul edildiğinde geçerlidir.

#17. I -------- staying at home at the weekend. I usually go out with my friends. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) don’t love

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “don’t love” kelimesi getirilmelidir çünkü cümlenin devamı kişinin genellikle arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ifade eder, bu da evde kalmayı sevmediğini gösterir. Bu durumda doğru seçenek:

B) don’t love

Cümle şu şekilde tamamlanır: “I don’t love staying at home at the weekend. I usually go out with my friends.”

#18. Jack can write in English but he ----- speak. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) can’t

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere “can’t” kelimesi getirilmelidir. Bu durumda doğru seçenek:

D) can’t

Cümle şu şekilde tamamlanır: “Jack can write in English but he can’t speak.” Bu ifade, Jack’in İngilizce yazabildiğini ancak konuşamadığını belirtir.

#19. I’m sorry but I ..... answer this question. It is very ..... Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) can’t / difficult

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun olan seçenek:

B) can’t / difficult

Cümle şu şekilde tamamlanır: “I’m sorry but I can’t answer this question. It is very difficult.” Bu ifade, kişinin bu soruyu cevaplayamayacağını çünkü sorunun çok zor olduğunu belirtir.

#20. A: Elizabeth, I need to talk to you. Do you have ----- minutes? B: Yes. I’m listening. Yukarıdaki karşılıklı konuşma cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) a few

Yukarıdaki karşılıklı konuşma cümlesinde boş bırakılan yere “a few” kelimesi getirilmelidir. Bu durumda doğru seçenek:

A) a few

Cümle şu şekilde tamamlanır: “A: Elizabeth, I need to talk to you. Do you have a few minutes? B: Yes. I’m listening.” Bu ifade, konuşacak kısa bir süre olup olmadığını sormak için kullanılır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Tüm Bölümler Güz Dönemi 1. Sınıf dersi

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Tüm Bölümler Güz Dönemi 1. Sınıf dersi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Tüm Bölümler Güz Dönemi 1. Sınıf dersi

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

İngilizce Öğreniminde Temel Taşlar: Günlük Diyaloglar ve Kullanım Alanları

Giriş

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan durumlar ve bu durumlarla ilgili İngilizce ifadeler, dil öğreniminde önemli bir yer tutar. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için hazırladığımız bu makalede, İngilizce-1 dersi kapsamında ele alınması gereken temel konuşma kalıpları ve dil bilgisi yapılarını inceliyoruz. lolonolo.com olarak, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Yön Tarifi ve Temel Sorular

Yön tarifi yapmak, günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan bir beceridir. İngilizcede yön tarifi verirken kullanılan ifadeler, basit ve anlaşılır olmalıdır.

– Postane Nerede? “Where is the post office?” sorusuna, “It is on the left.” şeklinde yanıt verilir. Bu, yön tarifi yaparken kullanılan temel yapıların başında gelir.

Doğum Tarihi ve Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgileri sormak ve bu bilgilere yanıt vermek, temel İngilizce konuşma becerilerinden biridir.

– Doğum Tarihi Sormak: “What is your date of birth?” sorusu, bir kişinin doğum tarihini öğrenmek için kullanılır.

Yeme-İçme Tercihleri

Restoran veya kafede sipariş vermek, dil öğreniminde pratik yapmak için iyi bir fırsattır.

– Sipariş Verme: “I’d like fish and chips and a coke, please.” ifadesi, yeme içme tercihlerini belirtirken kullanılır.

Zaman ve Miktar İfadeleri

Zaman ve miktar ifade etmek, günlük konuşmalarda sıkça başvurulan bir diğer konudur.

– Zaman ve Miktar: “Do you have a few minutes?” sorusu, bir kişinin biraz zaman ayırmak için müsait olup olmadığını sormak için kullanılır.

Günlük Alışkanlıklar ve Tercihler

Kişisel alışkanlıklar ve tercihler hakkında konuşmak, basit İngilizce diyalogların önemli bir parçasıdır.

Alışkanlıklar ve Tercihler: “Linda doesn’t like doing ironing.” cümlesi, bir kişinin belirli bir etkinliği sevip sevmediğini ifade eder.

Günlük Etkinlikler ve Durumlar

Günlük etkinlikler ve o anki durumlar hakkında konuşmak, İngilizce öğreniminde önemli bir yere sahiptir.

– Şu Anda Ne Yapıyor? “What is Daniel doing at the office right now?” sorusuna, “He is working on his project.” şeklinde yanıt verilir.

Temel Dil Bilgisi Yapıları

İngilizce öğrenirken, temel dil bilgisi yapılarına hakim olmak öğrencilere büyük avantaj sağlar.

– Yardımcı Fiiller ve Soru Yapıları: “Do your parents work here?” sorusu, basit bir soru yapısını gösterir.

Sonuç

İngilizce-1 dersinde ele alınan bu temel konular ve diyaloglar, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlar için gerekli dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. lolonolo.com olarak, öğrencilerimize İngilizce öğrenim yolculuklarında destek olmayı sürdüreceğiz. Bu temel yapılar ve ifadeler, İngilizce dilini öğrenme sürecinde sağlam bir temel oluşturacaktır.

@lolonolo_com

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

1- A: Where is the post office? B: It is ….. the left.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) to
B) on
C) from
D) in
E) at

Cevap : B) on

2- A: —-
B: The 1st of January 1995.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) What is your date of birth?
B) What is your name?
C) How old are you?
D) Where is the teacher?
E) Where are you from?

Cevap : A) What is your date of birth?

3- Waiter: Hi! What would you like to eat and drink?
Customer: …..
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Don’t you have a good book to read?
B) I don’t like coke.
C) Enjoy your meal!
D) I would like to go out.
E) I’d like fish and chips and a coke, please.

Cevap : E) I’d like fish and chips and a coke, please.

4- A: Elizabeth, I need to talk to you. Do you have ….. minutes?
B: Yes. I’m listening.
Yukarıdaki karşılıklı konuşma cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) a few
B) how many
C) how much
D) a little
E) much

Cevap : A) a few

5- A: Where is the nearest police station? B: …..
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) I’m lost.
B) I want to be a policeman.
C) Don’t worry.
D) Go away and come back soon.
E) Turn left at the traffic lights. It is on your left

Cevap : E) Turn left at the traffic lights. It is on your left

6- Linda ….. doing ironing. Her mother does the ironing for her.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) doesn’t like
B) likes
C) always does
D) rarely
E) never

Cevap : A) doesn’t like

7- A: Look! What is Daniel doing at the office right now?
B: …..
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) He is working on his project. B) He is a lazy student.
C) Daniel is a nice boy.
D) Daniel isn’t at home.
E) Daniel is in the office today.

Cevap : A) He is working on his project. B) He is a lazy student.

8- A: ….. children are playing football in our garden. Who are they?
B: I don’t know.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Any
B) Much
C) A few
D) None
E) Enough

Cevap : C) A few

9- ….. your parents work here?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Be
B) Are
C) Is
D) Does
E) Do

Cevap : E) Do

10- Arthur is 190 cm and Liz is 145 cm.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Arthur is the shortest.
B) Arthur is short.
C) Arthur is shorter than Liz.
D) Liz is tall.
E) Liz is shorter than Arthur

Cevap : E) Liz is shorter than Arthur

11- I ….. learning English but I ….. learning French.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) like / like
B) hate / hate
C) enjoy / enjoy
D) like / dislike
E) dislike / dislike

Cevap : D) like / dislike

12- Customer: ….. Waiter: Yes, sure.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) It is wonderful.
B) Hi! Welcome to our restaurant.
C) Do you take credit cards?
D) Would you like a cola or mineral water?
E) No, I’m okay.

Cevap : C) Do you take credit cards?

13- I’m sorry but I ….. answer this question. It is very …..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) can / difficult
B) can’t / difficult
C) am / easy
D) doesn’t / easy
E) am not / easy

Cevap : B) can’t / difficult

14- Jack can write in English but he ….. speak.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) can
B) do
C) does
D) can’t
E) is

Cevap : D) can’t

15- A: ….. . I’m talking to you. B: Sorry! I’m listening.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Buy me a bottle of water.
B) Meet me at 5.
C) Listen to me.
D) Don’t listen.
E) You are listening.

Cevap : C) Listen to me.

16- I ….. have breakfast at home but today I’m eating
at a restaurant with my friends.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) seldom
B) never
C) rarely
D) normally
E) don’t

Cevap : D) normally

17- —– is the fourth day of the week.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Saturday
B) Sunday
C) Thursday
D) Friday
E) Tuesday

Cevap : C) Thursday

18- Antarctica is the —— place in the world.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) colder than
B) hot than
C) hotter than
D) coldest
E) cold than

Cevap : D) coldest

19- I ….. staying at home at the weekend. I usually
go out with my friends.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) am love
B) don’t love
C) love
D) loves
E) loving

Cevap : B) don’t love

20- I usually have a party at home ….. my birthday.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) to
B) on
C) in
D) from
E) at

Cevap : B) on

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

TOEFL GRAMMAR

İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!