Auzef İngilizce-1 Ünite-2 (2018-2019)

1. A: Where is the book? B: It is...................table.(Kitaplar masanın ALTINDA)

Correct! Wrong!

Cevap: C) under

2. The car is.............. trees.(Araba ağaçların ARASINDA)

Correct! Wrong!

Cevap: D) between

3. .......................an onion on the table.

Correct! Wrong!

Cevap: A) There is

4. ......................apples in the basket?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Are there

5. There is a.......and a.........in the bedroom.

Correct! Wrong!

Cevap: C) bed / blanket

6. ...................... a pencil on my desk?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Is there

7. Aşağıdakilerden hangisi çoğul halleri ile doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) brush-brushes

8. Aşağıdakilerden hangisi çoğul halleri ile doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) child-children

9. Aşağıdaki kelimelerin hangisi anlamlarıyla doğru eşleşmedir? 1.bed - a.halı 2.bookcase - b.kitaplık 3.carpet - c.yatak

Correct! Wrong!

Cevap: D) 1c-2b-3a

10. ................chair is very uncomfortable.

Correct! Wrong!

Cevap: A) This

11. A: What is it made of? B:.....................(CAM Bardak)

Correct! Wrong!

Cevap: C) glass

12. ..............over there are my bags.

Correct! Wrong!

Cevap: C) Those

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!