auzefİngilizceYabancı Dİl

AUZEF – İngilizce-2/ Ünite-1 Testi

İngilizce-2 Ünite-1 Testi

Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?
Show hint
Correct! Wrong!

Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

1-The sun rises/rise every morning.

Correct! Wrong!

Cevap: rises

2-Lionslives/live in tropical areas.

Correct! Wrong!

Cevap: live

3-Childrenloves/love playing game.

Correct! Wrong!

Cevap: love

4-The earth goes/go around the sun.

Correct! Wrong!

Cevap: goes

5-Bozcaada is/be an island.

Correct! Wrong!

Cevap: is

6-They always washes/washtheir cars at the weekend.

Correct! Wrong!

Cevap: wash

7-Tom sometimes lends/lend me his bike.

Correct! Wrong!

Cevap: lends

8-Dennis runs/run every day.

Correct! Wrong!

Cevap: runs

9-We often goes/go on a picnic on Sunday..

Correct! Wrong!

Cevap: go

10-Mr. Jasontakes/take taxi to work.

Correct! Wrong!

Cevap: takes

İngilizce-2 Ünite-1 Testi
Alıştırmalar: Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?
1-The sun rises/rise every morning.
Cevap: rises
2-Lions lives/live in tropical areas.
Cevap: live
3-Children loves/love playing game.
Cevap: love
4-The earth goes/go around the sun.
Cevap: goes
5-Bozcaada is/be an island.
Cevap: is
6-They always washes/wash their cars at the weekend.
Cevap: wash
7-Tom sometimes lends/lend me his bike.
Cevap: lends
8-Dennis runs/run every day.
Cevap: runs
9-We often goes/go on a picnic on Sunday..
Cevap: go
10-Mr. Jason takes/take taxi to work.
Cevap: takes

1. Excuse me. …………you ……………German?

Correct! Wrong!

Cevap: A) do / speak

2.Listen! Somebody ………………

Correct! Wrong!

Cevap: C) is singing

3.I am sorry. I ……………………….. . Can you speak more slowly?

Correct! Wrong!

Cevap: C) don’t understand

4.Currently, I ......................with my friend but I am looking for a flat.

Correct! Wrong!

Cevap: B) am staying

5.Aşağıdaki kelimelerin anlamları ile eşleşmiş şekli hangi seçenekte verilmiştir? 1-Reptile     -   a. Tavuk 2-Hen     -         b. Sürüngen 3-Shark      -     c. Köpek balığı

Correct! Wrong!

Cevap: E) 1b 2a 3c

6.Aşağıdakilerden hangisi gruba uymadığı için farklı olandır?

Correct! Wrong!

Cevap: D) snake

7.It lives in farms and we eat its eggs. It is a...............

Correct! Wrong!

Cevap: A) chicken

8.The bus...............at 8.00 tomorrow.

Correct! Wrong!

Cevap: D) arrives

9.She .................on the phone! I don't like it.

Correct! Wrong!

Cevap: E) is always talking

10............. Jennifer ............... dinner every evening?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Does/prepare

ingilizce-2 Ünite-1

1.

Excuse me. …………you ……………German?

A) do / speak

B) are / speaking

C) did / speak

D) are / speak

Cevap: A) do / speak
2.Listen! Somebody ………………

A) sings

B) sang

C) is singing

D) is sings

Cevap: C) is singing
3.I am sorry. I ……………………….. . Can you speak more slowly?

A) doesn’t understand

B) didn’t understand

C) don’t understand

D) am not understanding

Cevap: C) don’t understand
4.Currently, I ………………….with my friend but I am looking for a flat.

A) stays

B) am staying

C) staying

D) I stayed

Cevap: B) am staying
5.Aşağıdaki kelimelerin anlamları ile eşleşmiş şekli hangi seçenekte verilmiştir?

1-Reptile        a. Tavuk

2-Hen              b. Sürüngen

3-Shark          c. Köpek balığı

A) 1a 2b 3c

B) 1b 2c 3a

C) 1c 2b 3a

D) 1c 2a 3b

E) 1b 2a 3c

Cevap: E) 1b 2a 3c
6.Aşağıdakilerden hangisi gruba uymadığı için farklı olandır?

A) goat

B) sheep

C) cow

D) snake

E) lamb

Cevap: D) snake
7.It lives in farms and we eat its eggs. It is a……………

A) chicken

B) lion

C) turtle

D) sheep

E) parrot

Cevap: A) chicken
8.The bus……………at 8.00 tomorrow.

A) arriving

B) arrived

C) is arriving

D) arrives

E) arrive

Cevap: D) arrives
9.She ……………..on the phone! I don’t like it.

A) talk

B) talked

C) have talked

D) always talks

E) is always talking

Cevap: E) is always talking
10…………. Jennifer …………… dinner every evening?

A) Do/prepare

B) Does/prepare

C) Is/preparing

D) Are/preparing

E) Is/prepare

Cevap: B) Does/prepare
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İngilizce-2 Ünite-1 Testi
ingilizce-2 ANASAYFA
ingilizce-2 ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!