auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1

#1. “Toplumun amaçlarını benimserler ancak onlara ulaşmak için toplumca onaylanmış araçları (yolları) reddederler.” Merton’a göre insanlar bu anomik duruma hangi tepkiyi gösterirler?

Cevap : C. Yenilik

#2. Sosyal statik neye odaklanır?

Cevap : B. Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkiler ile sosyal yapı üzerinde odaklanır.

#3. Bürokrasiyi yönetim ve örgüt şekli olarak sosyolojik açıdan ilk inceleyen sosyolog kimdir?

Cevap : C. M. Weber

#4. Olguların betimlemesinin ötesine geçerek onların arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymak isteyen “Neden bu oluyor?” ya da “Bunu ortaya çıkartan en önemli faktör nedir?” gibi soruları soran araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Açıklayıcı araştırma

#5. Bir statünün talep ettiği roller arasındaki uyumsuzluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : B. Rol gerilimi

#6. Toplum tarafından sosyal kabul görmüş ve yaptırım gücü olan davranış şekillerine ne ad verilir?

Cevap : C. Örfler

#7. Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori hangisidir?

Cevap : C. Etiketleme teorisi

#8. Verili bir kuram içindeki kavramlar arasında gözlenen ilişkiyi (nedenselliği) konu alan test edilmemiş iddialara ne denir?

Cevap : C. Hipotez

#9. Toplumsal bütünü anlamaya çalışan; toplumsal yapı, sosyal sınıflar, küreselleşme ve tarihsel bir perspektifte toplumların evrim sürecini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Makro sosyoloji

#10. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilim olarak kurucuları arasındadır?

Cevap : C. H. Spencer

#11. Toplumsal anket araştırmasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : D. Toplumsal sorunları ve deneklerin sorunlara yükledikleri anlamları derinlemesine anlama imkânı sağlar.

#12. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ampirik kanıtları temel alan ........dir.

Cevap : B. bilgi

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir mübadele örneğidir?

Cevap : D. Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz

#14. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin işlevleri arasında yer almaktadır?

Cevap : E. Hepsi

#15. Daniel Bell’e göre endüstri-sonrası toplumlarının özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Bilginin gerileyen rolü

#16. Topluluk (gemeinschaft/cemaat) ilişkileri ve gessellschaft (toplum) toplum teorisini ilk ortaya atan sosyolog kimdir?

Cevap : D. Tönnies

#17. Lemert’e göre sapkınlık iddiasını ve etiketini kişinin içselleştirmesi aşağıdaki hangi kavram ile açıklanır?

Cevap : A. İkincil Sapma

#18. A. Comte’ye göre insanlığın bir aşamadan diğerine geçmesini yani toplumdaki değişimi.................. ifade eder.

Cevap : A. sosyal dinamik

#19. Aşağıdakilerden hangisi Lombroso’nun stigmat adını verdiği suçlu tipinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Pişmanlık duygusunun gelişmesi

#20. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre rasyonalitenin özelliklerinden biridir?

Cevap : E. Bürokrasinin ve hukuk devletinin temellerini oluşturmuştur.

#21. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici araştırmayı tanımlamaktadır?

Cevap : B. Bir tür durum tespiti araştırmasıdır.

#22. Geçmişte köleliğe ve toplumsal adaletsizliğe karşı çıktıkları için dışlanan insanların davranışlarını aşağıdakilerden hangi kategori içinde değerlendirirsiniz?

Cevap : B. Olumlu toplumsal sapma

#23. Sosyolojiyi “pozitif bir bilim” ve “toplum mühendisliği” olarak adlandırmış olan bilim adamı kimdir?

Cevap : A. A. Comte

#24. Thomas Teoremi nedir?

Cevap : B. İnsanlar, durumları gerçek olarak tanımladıklarında bu durumların sonuçları gerçeğe dönüşür.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyolojiye Giriş ünite -1

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Content is protected !!