Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı -12

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Soruları Deneme Sınavı -12

#1. Anne yoksunluğu konusunda çalışmaları dikkat çeken araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Spitz

#2. Ruh halleri genellikle pozitif olan bebeklerdir. Yeni durumlara iyi adapte olurlar ve duygusal tepkilerinde aşırı değil, genellikle ılımlıdırlar.Verilen açıklama hangi mizaç tipi ile ilişkilidir?

Cevap : A) Kolay bebekler

#3. Aşağıdakilerden hangisi sevgi duygusunun çocuğa yolladığı mesajlardan biridir?

Cevap : E) Sevimli ve değerliyim

#4. Yakalama refleksi kaç aylar arasında yerini istemli hareketlere bırakır?

Cevap : A) 3-5 ay
NOT: Prematür yeni doğanlarda, zamanında doğmuş yeni doğanlarda istemsiz yakalama, kavrama hareketidir. Gebeliğin 32. haftasında başlayıp 3-5 ay civarında yerini istemli yakalama hareketine bırakır. Hem elde (palmar) hem de ayakta (plantar) ortaya çıkar.

#5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların yabancı kaygısını azaltan faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) Pasif ve ciddi ifade sergilemek

#6. Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı kolaylaştıran anne bebek davranışlarından biri değildir?

Cevap : E) Aşırı ağlama

#7. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) 5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (genç yetişkinlik)
NOT: Erikson’a göre birey 8 dönem içerisinde psiko-sosyal gelişimini tamamlamaktadır. Aşamalarını, bir dizi toplumsal çatışmaya dayandırmıştır.
Erikson’un psikososyal gelişim evreleri şunlardır:
1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)
2. evre: Özerkliğe karşın utanç ve şüphe (2-3 yaş)
3. evre: Girişimciliğe karşın suçluluk duygusu (4-5 yaş)
4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)
5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (13-18 yaş)
6. evre: Yakınlığa karşın yalıtılmışlık (genç yetişkinlik)
7. evre: Üretkenliğe karşın durgunluk (orta yetişkinlik)
8. evre: Benlik bütünlüğüne karşın umutsuzluk (yaşlılık)

#8. Yakalama refleksi bağlanmayı kolaylaştıran reflekslerden biridir. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Gebeliğin 32. haftasında başlayıp 8-10 ay civarında yerini istemli yakalama hareketine bırakır.

#9. Aşağıda yaşlara göre bağlanma davranışlarının özellikleri sunulmuştur. Seçeneklerden hangisinde yapılan eşleştirme yanlıştır?

Cevap : B) 10 ay:Ayrılık protestosu ve yakınlık arayışı
NOT: Yaşlara göre bağlanma davranışları :
-Doğum sonrası: Bir kişiye tercihli yönelim
-5 ay: Ayrılık protestosu ve yakınlık arayışı
-7-9 ay: Nedeni açıklanırsa bekleyebilme
-3-4 yaş: Bakıcının planını ve motivasyonunu anlayabilme
-4 yaş ve üstü: Sevgi ve güven gibi soyut düşüncelere dayanan ilişki kurabilme

#10. Bowly’in öne sürdüğü ön bağlanma aşaması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) 0-6 hafta arası yaşanır.

#11. Monotropi nedir?

Cevap : A) Sadece bir kişiye bağlanma

#12. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerinden biri değildir?

Cevap : E) Ergenlik evresi
NOT: Freud’un Psikoseksüel Gelişim Evreleri:
-Oral evre (0-1 yaş)
-Anal evre (1- 3 yaş)
-Fallik evre (3-5 yaş)
-Latent (gizil) evre (5-12 yaş)
-Gen)ital evre (12-18 yaş ve üstü)

#13. “Babam çocuklarla iyi geçindiğimi ve iyi bir öğretmen olacağımı söylüyor, bu yüzden sanırım yapacağım şey bu.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : B) İpotekli kimlik

#14. Çocuklar bu evrede Erikson tarafından ileri sürülen yetkinlik erdemini kazanır. Açıklamaya göre çocuklar hangi evrenin içindedirler?

Cevap : D) 4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)

#15. Duyguların sosyal ilişkilerin kurulmasında ve sürdürülmesindeki rolünün yanı sıra sosyal ipuçlarının duygusal algıları ve ifadeleri düzenlemede oynadığı önemli rolü vurgular.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Fonksiyonalist (işlevselci) görüş

#16. Teorisinin üç temel varsayımı aşağıdaki gibidir. • Gelişim biyolojik bir temele sahiptir, • İyi ve kötü yıllar dönüşümlüdür, • Vücut tipleri (endomorf, ektomorf, mezomorf) kişilik gelişimi ile ilişkilidir. Yukarıda verilen görüşlerin sahibi olan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Arnold Gesell

#17. ............çocuğun duyguları tanıma, ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini içerir.Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Cevap : B) Duygusal gelişim

#18. Gelişim psikolojisi literatüründe, sosyal öğrenme süreci olarak İncelenmektedir. Çocukların duygu ve deneyimlerine anne-babaların gösterdiği tepkiler olarak ele alınmaktadır.Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : D) Duygu sosyalleştirme

#19. Dünyayı, kendini ve diğerlerini anlamak için zihinsel temsilleri içeren bilişsel bir çerçevedir. Verilen açıklama Bovvly’nin kuramının hangi kavramı ile ilgilidir?

Cevap : B) İçsel çalışan model

#20. Anne ile bebek arasında bağın oluşmasında kritik bir dönemin varlığı ileri sürülmekte ve bağlanma için en uygun dönemin doğumdan hemen sonra olduğu söylenmektedir.Verilen açıklama bağlanmayı kolaylaştıran anne bebek davranışlardan hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : A) İlk temas zamanı ve süresi

TESTi BiTiR

Results

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Güz Dönemi Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Soruları Deneme Sınavı -12

Sosyal - Duygusal Gelişim Final Soruları Deneme Sınavı -12

Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleyen Oyun Temelli Etkinlik Örnekleri

1. “Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür ve oluşumu insanın en güzel ve en olumlu yetenekleri orada yükselir.” ifadesi hangi kuramcıya aittir?

A) Froebel
B) Piaget
C) Freud
D) VVardle
E) Johnson

Cevap : A) Froebel

2. Oynanan oyunlar ile çocukların duyguları arasında ilişki olduğunu ifade eden kuramcı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiş?

A) Bruner
B) Maria Montesorri
C) Jean Piaget
D) Freud
E) Erikson

Cevap : D) Freud

3. Aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuğa kazandırdığı becerilerden biri değildir?

A) Duygularını özgürce ifade eder.
B) Problem çözme becerisi gelişir.
C) Kaba motor becerileri gelişir.
D) Kendini gerçekleştirir.
E) Eleştirmeyi öğrenir

Cevap : E) Eleştirmeyi öğrenir

4. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için oyun ortamlarını düzenlerken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Çocukların sosyo-dramatikoyun senaryoları kurmaları için gerekli malzemeleri sağlamak.
B) Çocukların mizah, rol yapma veya oyun oynamaya yönelik girişimlerinde sıcak, kabul edici, samimi, empati ve saygı içeren tutum içinde olmak.
C) Malzemelerin araştırılmasını teşvik etmek.
D) Oyun esnasında çocukların yanında olmak.
E) Oyunda çocuğa neler yapacağını dikte etmek

Cevap : E) Oyunda çocuğa neler yapacağını dikte etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi en fazla sosyal- duygusal alanı destekleyen oyunlardan bir tanesidir?

A) Evcilik oyunu
B) Bloklarla oyun
C) Çocuğun tamir aletleriyle oyunu
D) Hayali oyun
E) Tek başına yap-boz ile oyun oynamak

Cevap : A) Evcilik oyunu

6. Oyun içinde çocukların hangi duygu ve davranışları beslenirse öğrenme davranışı gelişmez?

A) Araştırma
B) Deneme
C) Baskılama
D) Merak
E) Keşfetme

Cevap : C) Baskılama

7. “Oyunda elde bulunan çantanın içine çeşitli oyuncaklar, güvenli ev eşyaları, bebek ayakkabısı gibi nesneler koyulur. Yetişkin çantadan bir nesne çıkartır ve o nesne ile ilgili çocukla sohbet etmeye başlar. Nesneler hakkında konuşurken her nesneye çocuğun dokunmasına, incelemesine, tutmasına ve hissetmesine fırsat verir. Oyun ilerledikçe bazen yeni nesne yerine çantadan daha önce gösterilen bir nesneyi tekrar çıkararak çocuğun bu nesneyi hatırlamasına dair verdiği bedensel ifadelere dikkat edilir’
Yukarıda tanımlanan oyunun desteklediği davranışlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) İlişki kurma-Gruba ait olma
B) Kendine güven-Benlik saygısı
C) Davranış-Özdenetim
D) Sorumluluk-Keşfetme
E) Bağımsızlık-Sahiplenme

Cevap : A) İlişki kurma-Gruba ait olma

8. “Oyunda seçilen bir oyuncak oyun alanında masa altı, koltuk arkası gibi bir yere saklanır. Oyuncağın üstü bir battaniye veya bir örtü ile görünmeyecek şekilde örtülür. Oyuncağın saklandığı alandan uzaklaşılır. Çocukla beraber, saklanan oyuncak aranmaya başlanır.”
Yukarıda tanımlanan oyun hangi yaş grubu(ay olarak) çocuklarıyla oynanmaktadır?

A) 0-6 ay
B) 8-20 ay
C) 36-48 ay
D) 49-64 ay
E) 65-72 ay

Cevap : B) 8-20 ay

9. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde “Birlikte karar verme becerisini” geliştirmeye yönelik bir oyundur?

A) Duygularımı kontrol ediyorum
B) Seni hissediyorum
C) Problem çözüyoruz
D) Tutsak Prens/Prenses
E) Seni anlıyorum

Cevap : D) Tutsak Prens/Prenses

10. Olumlu: Gözünden yaş gelene kadar çılgınca güldüğün bir an yok mu yani? Benim var az kalsın boğuluyordum…
Olumsuz: Sevdiğin birinin hasta olduğunu duyduğun bir an ve sen daha önce onun kalbini kırmıştın.
Yukarıda verilen oyun bölümünde desteklenen davranış aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) İletişim Kurma
B) Empati kurma
C) Kendini ifade etme
D) İşbirliği yapma
E) Özdenetim

Cevap : B) Empati kurma

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: