auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -2

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici araştırmayı tanımlamaktadır?

Cevap : B. Bir tür durum tespiti araştırmasıdır.

#2. İki veya daha fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için kişisel olmayan bir tarzda etkileşimde bulunmalarından oluşan grup kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İkincil grup

#3. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre rasyonalitenin özelliklerinden biridir?

Cevap : E. Bürokrasinin ve hukuk devletinin temellerini oluşturmuştur.

#4. Verili bir kuram içindeki kavramlar arasında gözlenen ilişkiyi (nedenselliği) konu alan test edilmemiş iddialara ne denir?

Cevap : C. Hipotez

#5. Toplumun elitlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan kültürel örüntülerdir, ifadesi hangi kavramı açıklar?

Cevap : E. Seçkin kültür


#6. Olguların betimlemesinin ötesine geçerek onların arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymak isteyen “Neden bu oluyor?” ya da “Bunu ortaya çıkartan en önemli faktör nedir?” gibi soruları soran araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Açıklayıcı araştırma

#7. Monografi, kota ve tipik birimler (güdümlü) örnekleme şeklinde kendi içinde üçe ayrılan örneklem yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Bilinçli örneklem

#8. Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori hangisidir?

Cevap : C. Etiketleme teorisi

#9. “Endüstri toplumu” kavramını ilk ortaya atan sosyolog.............dur.

Cevap : B. Saint-Simon

#10. Bir tür kuralsızlığı, insanların doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan ölçütlerinin kaybedilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Anomi kavramı


#11. Bir statünün talep ettiği roller arasındaki uyumsuzluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : B. Rol gerilimi

#12. Yapısal fonksiyonel model ve çatışma teorisi hangi yaklaşım içinde yer alır?

Cevap : A. Her ikisi de makro sosyolojik yaklaşım içinde yer alır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi bilgi türleri arasında yer alır?

Cevap : E. Hepsi

#14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de suç organizasyonlarının diğer ülkelerdeki benzerlerinden ayrılan özelliklerinden biridir?

Cevap : D. Devlet mekanizması içinde birçok unsuru kullanmak ve aracılık yapmak yapılanmanın en büyük özelliğidir.

#15. Daniel Bell’e göre endüstri-sonrası toplumlarının özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Bilginin gerileyen rolü


#16. Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartların karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Değer

#17. Comte’ye göre toplumsal düzensizliğin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Entelektüel kargaşa

#18. Aşağıdakilerden hangisi Weberyen Bürokrasinin üstünlükleri arasındadır?

Cevap : E. Hepsi

#19. Yapısal kişilik kuramına göre ego neyi temsi eder?

Cevap : D. Akıl ve sağduyuyu

#20. Aşağıdakilerden hangisi Lombroso’nun stigmat adını verdiği suçlu tipinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Pişmanlık duygusunun gelişmesi


#21. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ampirik kanıtları temel alan ........dir.

Cevap : B. bilgi

#22. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.

#23. Kimin teorisi içinde anomi anahtar bir kavramdır?

Cevap : D. Merton

#24. Comte sosyoloji kavramı yerine ilk olarak hangi kavramı önermiştir?

Cevap : C. Sosyal fizik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -2

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -2

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Vize Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!