auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-9 Soruları

Sosyoloji Ünite-9 Soruları

Sosyoloji Ünite-9 Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kültür gruplarından değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Folklorik

2 - Kültürü insan alanda ilk kim kullanmaya başlanmıştır ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Edward B. Tylor

3- İnsanın kendi yaşam biçimini doğal’ olarak görmesi, yabancı bir kültürün içine girdiğinde yaşadığı zorlukların kaynağıdır. Bu zorluk sosyolojik terminolojide ne denir ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Kültür şoku

4- Kültürün öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) İletişim

5- Belli bir durumu ya da olayı anlamlandıran şeylere ne denir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Semboller

6- Kültür türleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Millet kültürü

7- Çeşitli sanat biçimleri, edebiyat, klasik müzik, opera vb.hangi kültür çeşididir ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Yüksek kültür

8- İşçi sınıfından gençlerin davranışlarının ve onların liderlerinin ‘sessiz’ isyanlarının analiz edildiği yaklaşıma ne denir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) kültürel direniş

1- Kültürü insan alanda ilk kim kullanmaya başlanmıştır ?
a) Von Humboldt
b) Edward B. Tylor
c) Helen Thomas
d) Joseph Fichter
Cevap: b) Edward B. Tylor
2- Aşağıdakilerden hangisi kültür gruplarından değildir ?
a) Estetik
b) Etnografik
c) Folklorik
d) Sembolik
Cevap: c) Folklorik
3- İnsanın kendi yaşam biçimini doğal’ olarak görmesi, yabancı bir
kültürün içine girdiğinde yaşadığı zorlukların kaynağıdır. Bu zorluk sosyolojik terminolojide ne denir ?
a) Kültür şoku
b) Yabancı kültür
c) Kültür değişimi
d) Kültür yayılması
Cevap: a) Kültür şoku
4- Kültürün öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
a) İnançlar
b) İletişim
c) Dil
d) Semboller
Cevap: b) İletişim
5- Belli bir durumu ya da olayı anlamlandıran şeylere ne denir ?
a) Dil
b) İnançlar
c) Semboller
d) İletişim
Cevap: c) Semboller
6- Kültür türleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur ?
a) Popüler kültür
b) Kitle Kültürü
c) Karşı kültür
d) Millet kültürü
Cevap: d) Millet kültürü
7- Çeşitli sanat biçimleri, edebiyat, klasik müzik, opera vb.hangi kültür çeşididir ?
a) Yüksek kültür
b) Halk/Folk Kültürü
c) Popüler kültür
d) Kitle Kültürü
Cevap: a) Yüksek kültür
8- İşçi sınıfından gençlerin davranışlarının ve
onların liderlerinin ‘sessiz’ isyanlarının analiz edildiği
yaklaşıma ne denir ?
a) Kültürel isyan
b) Kültürel çelişki
c) Kültürel gerilim
d) kültürel direniş
Cevap: d) kültürel direniş

Sosyoloji Ünite-9 Soruları

Sosyoloji Ünite-9 Soruları
Sosyoloji Ünite-9 Soruları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!