auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-8 Soruları

Sosyoloji Ünite-8 Soruları

Sosyoloji Ünite-8 Soruları

1 - Merton beş mümkün tepki ve bu tepkileri gösteren insan tipi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) İlericiler

2- Anomi kavramı ilk kez, modern toplumlarda geleneksel norm ve standartların, yerlerine yenisi konmadan aşındığını ileri süren kimdir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Emile Durkheim

3- Rekabetçi bakış açısını tümden yitirmişlerdir; bu yüzden hem baskın değerleri hem de bunlara erişmek için kullanılacak onaylanmış araçları yadsırlar. Yukarıda anlatılan insan ve tepki tipi aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Geri çekilenler

4- Kimi insanlar doğuştan suçlu ve ıslahı imkansız kötü veya zararlı varlıklar değildirler. Daha ziyade, onlar, diğerlerinin kendilerine yaklaşım veya -en azından bu yaklaşımı algılama- biçimlerinin bir sonucu olarak anti-sosyal varlıklara dönüşürler. Yukarıdaki tanım hangi kuramı açıklamaktadır ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Etiketleme (Yaftalama)

5- Marxist kriminolojiye göre suçun nedeni nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Kapitalist sistem

6- Sol gerçekçilere göre, suçun tam olarak anlaşılabilmesi, ancak ‘suç karesi’ olarak adlandırdıkları şey nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Devlet

7- Erkek suçları üzerine yoğunlaşan kuramların ihmal ettiğini düşündükleri kadın suçlarını ve suçlularını analiz etme iddiası taşıyan düşünce nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Feminist Kriminoloji

8- Sabıkalıları ve tehlikeli bireyleri tecrit etmek ve hareketsizleştirmek adına rahatsız edici ve zorlayıcı bir hapishane rejimi dahil uzun süreli gözetim altına alma gibi ciddi cezalandırmalara gitmenin gerekli olduğunu savunurlar. Onların bu görüşleri, anti-sosyal davranışla karşılaşan polisin ağır yasal uygulama önlemlerini kullandığı..............denir? Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

Correct! Wrong!

Cevap: b) Sıfır hoşgörü

1- Anomi kavramı ilk kez, modern toplumlarda
geleneksel norm ve standartların, yerlerine yenisi
konmadan aşındığını ileri süren kimdir ?
a) Robert K. Merton
b) Edwin Lemert
c) Erving Goffman
d) Emile Durkheim
Cevap: d) Emile Durkheim
2- Merton beş mümkün tepki ve bu tepkileri
gösteren insan tipi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
a) Başkaldıranlar
b) İlericiler
c) Geri çekilenler
d) Törenciler
Cevap: b) İlericiler
3- Rekabetçi bakış açısını tümden yitirmişlerdir; bu yüzden hem
baskın değerleri hem de bunlara erişmek için kullanılacak onaylanmış
araçları yadsırlar.
Yukarıda anlatılan insan ve tepki tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Geri çekilenler
b) Uyum gösterenler
c) Başkaldıranlar
d) Yenilikçiler
Cevap: a) Geri çekilenler
4- Kimi insanlar doğuştan suçlu ve ıslahı imkansız
kötü veya zararlı varlıklar değildirler. Daha ziyade,
onlar, diğerlerinin kendilerine yaklaşım veya -en azından bu yaklaşımı algılama- biçimlerinin bir
sonucu olarak anti-sosyal varlıklara dönüşürler.
Yukarıdaki tanım hangi kuramı açıklamaktadır ?
a) Sağ Gerçekçilik
b) Sol Gerçekçilik
c) Feminist Kriminoloji
d) Etiketleme (Yaftalama)
Cevap: d) Etiketleme (Yaftalama)
5- Marxist kriminolojiye göre suçun nedeni nedir ?
a) Temel kaygıları
b) Sınıfsal bölünmeler
c) Kapitalist sistem
d) Yasalar
Cevap: c) Kapitalist sistem
6- Sol gerçekçilere göre, suçun tam olarak anlaşılabilmesi, ancak ‘suç karesi’ olarak adlandırdıkları şey nedir ?
a) Feministler
b) Devlet
c) Kapitalim
d) Solcular
Cevap: b) Devlet
7- Erkek suçları üzerine yoğunlaşan kuramların ihmal
ettiğini düşündükleri kadın suçlarını ve suçlularını analiz etme iddiası taşıyan düşünce nedir?
a) Marxist Kriminoloji
b) Sol erçeklik
c) Feminist Kriminoloji
d) Sağ gerçeklik
Cevap: c) Feminist Kriminoloji
8- Sabıkalıları ve tehlikeli bireyleri tecrit etmek ve hareketsizleştirmek adına rahatsız edici ve zorlayıcı
bir hapishane rejimi dahil uzun süreli gözetim altına alma gibi ciddi cezalandırmalara gitmenin gerekli
olduğunu savunurlar. Onların bu görüşleri, anti-sosyal davranışla karşılaşan polisin
ağır yasal uygulama önlemlerini kullandığı…………..denir?
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
a) Suç karesi
b) Sıfır hoşgörü
c) Sağ Gerçekçilik
d) Sol Gerçekçilik
Cevap: b) Sıfır hoşgörü

Sosyoloji Ünite-8 Soruları

Sosyoloji Ünite-8 Soruları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!