auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-14 Soruları

Sosyoloji Ünite-14 Soruları

Sosyoloji Ünite-14 Soruları

1 -Max Weber'in otorite çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Kapitalist otorite

1- Aslında geleneksel otorite ‘devamlı var olduğu’ ve önceki nesiller tarafından kabul edildiği için meşru kabul edilir. Bu otorite çeşidi bu nedenle tarih tarafından kutsanmış olup.......... kadar dayanmaktadır. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Kadim ananeye

3- Aşağıdakilerden hangisi Yönetim sistemleri üç temel işlevi arasında değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Siyasal sosyoloji devlet bilimi

4- Özellikle bir siyasi düşünce okulu siyasi yönetimin gereksiz olduğunu iddia edip onun kaldırılmasına kendini adamıştır:yönetimin olmaması’dır. Yukarıdaki anlatılan aşağıdakilerin hangisinin açılımıdır ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Anarşizm

5- Yönetim nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Örgütlenmiş, karmaşık bir bütündür; karşılıklı ilişki ve bağımlılıklarla bir araya gelmiş parçalardan oluşan kolektif bir varlığa sahiptir.

6- Yönetim şekillerini sınıflamaya yönelik ilk girişim kim tarafından yapılmıştır ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Aristo

7- Bazı ülkelerde, halkın siyasette söz hakkına sahip olması engellenmiştir. Halkın yönetime katılmasını engelleyen bir siyasal sistem nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Otoriteryanizm

8-Tek bir ailenin kuşaktan kuşağa yönetime sahip olduğu siyasal bir sistem nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Monarşi

9-18 yüzyıl Fransız düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau’ya göre siyasi katılım nasıl tanımlanır ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Özgürlüğün bizzat kendisidir.‘Genel irade’ dediği ortak çıkar, devleti ancak tüm vatandaşların doğrudan ve sürekli katılımıyla bağlayabilir.

10-Toplumsal yaşamın kolektif organizasyonundan sorumlu olan bu kurumlar vergi gelirlerine dayanan harcamalarla finanse edilmelerine ne denir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Kamusal Faaliyetler

1- Aslında geleneksel otorite ‘devamlı var olduğu’ ve önceki nesiller tarafından kabul edildiği için meşru
kabul edilir. Bu otorite çeşidi bu nedenle tarih tarafından kutsanmış olup………. kadar dayanmaktadır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a) Karizma gücüne
b) Mesihlik
c) Kadim ananeye
d) Yasal-rasyonel
Cevap: c) Kadim ananeye
2-Max Weber’in otorite çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
a) Geleneksel otorite
b) Karizmatik otorite
c) Yasal-rasyonel otorite
d) Kapitalist otorite
Cevap: d) Kapitalist otorite
3- Aşağıdakilerden hangisi Yönetim sistemleri üç temel işlevi arasında değildir ?
a) Yasama veya kanun yapma
b) Siyasal sosyoloji devlet bilimi
c) Kanunların icrası ve uygulanması
d) Kanun metninin yorumlanması ve anlamının belirlenmesi.
Cevap: b) Siyasal sosyoloji devlet bilimi
4- Özellikle bir siyasi düşünce okulu siyasi yönetimin gereksiz olduğunu
iddia edip onun kaldırılmasına kendini adamıştır:yönetimin olmaması’dır.
Yukarıdaki anlatılan aşağıdakilerin hangisinin açılımıdır ?
a) Toplumsal sözleşme
b) Yönetim
c) Siyasal Sistemler
d) Anarşizm
Cevap: d) Anarşizm
5- Yönetim nedir ?
a) Rasyonel insanın siyasî idareye itaat etmesi ve saygı
göstermesi
b) Diğer insanları idare etme ve üzerlerinde kontrol
kurma anlamına gelir.
c) Örgütlenmiş, karmaşık bir bütündür; karşılıklı ilişki
ve bağımlılıklarla bir araya gelmiş parçalardan oluşan
kolektif bir varlığa sahiptir.
d) Genel olarak iktidar, toplumsal hayatın hemen her
alanında karşımıza çıkan bir durum olarak, ‘istediğini
yapabilme gücü’
Cevap: c) Örgütlenmiş, karmaşık bir bütündür; karşılıklı ilişki ve bağımlılıklarla bir araya gelmiş parçalardan oluşan
kolektif bir varlığa sahiptir.
6- Yönetim şekillerini sınıflamaya yönelik ilk girişim kim tarafından yapılmıştır ?
a) Talcott Parsons
b) Hobbes Leviathan
c) Aristo
d) Max Weber
Cevap: c) Aristo
7- Bazı ülkelerde, halkın siyasette söz hakkına sahip
olması engellenmiştir. Halkın yönetime katılmasını engelleyen bir siyasal sistem nedir ?
a) Totalitarizm
b) Otoriteryanizm
c) Güç, İktidar
d) Otorite
Cevap: b) Otoriteryanizm
8-Tek bir ailenin kuşaktan kuşağa yönetime sahip olduğu siyasal bir sistem nedir ?
a) Totalitarizm
b) Otoriteryanizm
c) Demokrasi
d) Monarşi
Cevap: d) Monarşi
9-18 yüzyıl Fransız düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau’ya göre siyasi katılım nasıl tanımlanır ?
a) Özgürlüğün bizzat kendisidir.‘Genel irade’ dediği
ortak çıkar, devleti ancak tüm vatandaşların doğrudan
ve sürekli katılımıyla bağlayabilir.
b) ‘Kamu-özel’ ayrımı, müdahaleden masun olma şeklinde
anlaşılan birey özgürlüğünün korunması açısından hayatidir.
c) Siyaset kamusal düzenin devamı için belki gerekli
olabilir, fakat onun faaliyet alanı kesinlikle kamusal
yaşamın düzenlenmesiyle sınırlı olmalıdır.
d) Siyasetin sınırlı bir faaliyet olarak kabul edilmesinde
ısrarlıdır.
Cevap: a) Özgürlüğün bizzat kendisidir.‘Genel irade’ dediği
ortak çıkar, devleti ancak tüm vatandaşların doğrudan
ve sürekli katılımıyla bağlayabilir.
10-Toplumsal yaşamın kolektif organizasyonundan sorumlu olan bu kurumlar vergi gelirlerine dayanan
harcamalarla finanse edilmelerine ne denir ?
a) Siyaset Kavramı
b) Yönetme Sanatı
c) Kamusal Faaliyetler
d) Güç ve Kaynaklar
Cevap: c) Kamusal Faaliyetler

Sosyoloji Ünite-14 Soruları

Sosyoloji Ünite-14 Soruları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!