auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-13 Soruları

Sosyoloji Ünite-13 Soruları

Sosyoloji Ünite-13 Soruları

1- Frederick Winslow Taylor neyin yaratıcısı olarak tanınır ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Bilimsel yönetim’ anlayışının

2- Üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde özel ellerde toplandığı ve ekonomik faaliyetin temelindeki dürtünün kar birikimi olduğu ekonomik system nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Kapitalizm

3- Sistem, yoksullara, yoksulluktan çıkabilmelerini temin için küçük miktarda borç vermek üzerinde işlemektedir. Bu parayı alanlar, küçük işletmelerini sıkıntıdan kurtarmak için harcarlar bu sistemin adı nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Mikro kredi

4- Bankasızı bankalılaştırma olarak da nitelenen mikro-kredi sistemini kim bulmuştur ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Muhammed Yunus

5- Büyük ölçüde İngiltere’de 1760’lardan 1830’lara kadar geçen sürede gerçekleşen sanayi devrimi, ekonomide tarım devriminde aşağıdakilerin hangisinin rolü yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Eğitim

6- Endüstriyel toplumlarda çalışma hayatının temel özellikleri arasında hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Geleneksel değil bilimsel

7- Tarım devrimi nasıl veya ne ile başladı ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) İnsanlar hayvanları pulluğa koşmaya başladığında

1- Üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde özel ellerde toplandığı ve ekonomik faaliyetin temelindeki dürtünün kar birikimi olduğu ekonomik system nedir ?
a) Kişisel kazanç
b) Özel mülkiyet
c) Sosyalizm
d) Kapitalizm
Cevap:d) Kapitalizm
2- Frederick Winslow Taylor neyin yaratıcısı olarak tanınır ?
a) Taylorist ilkelerin
b) H0mo economicus’un
c) Bilimsel yönetim’ anlayışının
d) Yönetsel devrimin
Cevap: c) Bilimsel yönetim’ anlayışının
3- Sistem, yoksullara, yoksulluktan çıkabilmelerini temin için küçük miktarda borç vermek üzerinde
işlemektedir. Bu parayı alanlar, küçük işletmelerini sıkıntıdan kurtarmak için harcarlar bu sistemin adı nedir ?
a) Kredi
b) Makro kredi
c) Mikro kredi
d) Faiz
Cevap: c) Mikro kredi
4- Bankacılık hizmetinden yararlanamayacak olan insanlar nereden borç alıyorlardı ?
a) Tefeciden
b) Bankasız
c) Belediyelerden
d) Konu komşudan
Cevap: b) Bankasız bankalalıştırmadan
5- Bankasızı bankalılaştırma olarak da nitelenen mikro-kredi sistemini kim bulmuştur ?
a) Frederick Winslow Taylor
b) Adam Smith
c) Paul Samuelson
d) Muhammed Yunus
Cevap: d) Muhammed Yunus
6- Büyük ölçüde İngiltere’de 1760’lardan 1830’lara kadar geçen sürede gerçekleşen sanayi devrimi,
ekonomide tarım devriminde aşağıdakilerin hangisinin rolü yoktur ?
a) Seri ve kitlesel üretim.
b) Uzmanlaşma.
c) Ücretli işçi (işçi sınıfının ortaya çıkışı)
d) Eğitim
Cevap: d) Eğitim
7- Endüstriyel toplumlarda çalışma hayatının temel özellikleri arasında hangisi yoktur ?
a) Geleneksel değil bilimsel
b) Çatışma değil uyum
c) Bireycilik değil işbirliği
d) Sınırlı üretim yerine maksimum üretim
Cevap: a) Geleneksel değil bilimsel
8- Tarım devrimi nasıl veya ne ile başladı ?
a) Avlanmayla
b) İnsanlar hayvanları pulluğa koşmaya başladığında
c) İnsanlar hayvan besleyip satmaya başladığında
d) Verimli topraklar ekilip biçilmeye başlandığında
Cevap: b) İnsanlar hayvanları pulluğa koşmaya başladığında

Sosyoloji Ünite-13 Soruları

Sosyoloji Ünite-13 Soruları
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!