auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-12 Soruları

Sosyoloji Ünite-12 Soruları

Sosyoloji Ünite-12 Soruları

1- ...........göre, din, ezilen insanların yaşadıkları yoksulluk ya da sömürüye değil de, öbür dünya meselelerine odaklanmalarını teşvik ettiği için toplumsal değişimin önünü tıkamaktadır. Bu anlamda, dini, özellikle ezilen insanlara zarar veren bir afyon olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Çatışmacı Bakış Karl Marx

2- Hristiyanlık Avrupa'da ne zaman kabul edilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) M.S.3.YY

3- James Frazer’in geliştirdiği teori hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Büyü ve din

4- Din Sosyolojisi’ yazılarının ilk ve en önemlisi hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu

5- Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu adlı eseri kim yazmıştır ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Weber

6- Tüm dinlerdeki ortak özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Bütün dinlerde ibadet ve tapınma vardır

7- Anthony Giddens'e göre dinin tanımı nasıldır ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Dini, öncelikle ‘ne olmadığını’ ortaya koyarak tanımlamaya çalışmıştır: Ona göre din, her şeyden önce ‘tek-tanrıcılık’la özdeşleştirilmemelidir, zira çok tanrılı olanları da vardır.

1- Hristiyanlık Avrupa’da ne zaman kabul edilmiştir?
a) M.Ö.3 YY
b) M.Ö.5.YY
c) M.S.3.YY
d) M.S.5.YY
Cevap: c) M.S.3.YY
2- ………..göre, din, ezilen insanların yaşadıkları yoksulluk ya da sömürüye değil de, öbür dünya
meselelerine odaklanmalarını teşvik ettiği için toplumsal değişimin önünü tıkamaktadır.
Bu anlamda, dini, özellikle ezilen insanlara zarar veren bir afyon olarak tanımlamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Çatışmacı Bakış Karl Marx
b) Max Weber Özgürlükçü teoloji
c) Durkheim işlevselci yaklaşım
d) José Casanova sekülerleşme
Cevap: a) Çatışmacı Bakış Karl Marx
3- James Frazer’in geliştirdiği teori hangisidir ?
a) Rüyalar ve ölüm
b) Büyü ve din
c) Din ile dünyevî
d) Gerçek din
Cevap: b) Büyü ve din
4- Din Sosyolojisi’ yazılarının ilk ve en önemlisi hangisidir ?
a) Usta ve Çırak
b) Sekülerleşme
c) Üç Hal Kanunu
d) Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu
Cevap: d) Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu
5- Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu adlı eseri kim yazmıştır ?
a) Wach
b) James Frazer
c) H. Spencer
d) Weber
Cevap: d) Weber
6- Tüm dinlerdeki ortak özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Bütün dinlerde ibadet ve tapınma vardır
b) Din, bir dizi simge içerir; saygıyla karışık bir korku
duygusu uyandıran bu simgeler ayin ya da törenlerle
bağlantılıdır.
c) Bir dinsel inanışta tanrılara yer olmayabilir, ama
korku ve hayranlık uyandıran bir varlık ya da bir nesne
mutlaka vardır.
d) Bazı dinlerde insanlar kişiselleştilmiş tanrılar yerine
‘ilahi bir güce’ inanır ve saygı gösterirler, bazılarında
ise tanrı olmadıkları halde büyük bir saygıyla ululanmış
figürler vardır, Buda ve Konfüçyüs gibi.
Cevap: a) Bütün dinlerde ibadet ve tapınma vardır
7- Anthony Giddens’e göre dinin tanımı nasıldır ?
a) Dinleri ‘insan varlığını düzenleyen ve büyük insan kitlelerini
etraflarında toplama başarısı gösteren sistemler’ olarak değerlendirmiştir.
b) Dinin insanlar ve toplum tarafından inşa edildiğini kendine özgü üslubuyla ifade eder.
c) Dini, öncelikle ‘ne olmadığını’ ortaya koyarak tanımlamaya çalışmıştır: Ona göre din, her şeyden
önce ‘tek-tanrıcılık’la özdeşleştirilmemelidir, zira çok tanrılı olanları da vardır.
d) Bilinmeyeni bir başka bilinmeyenle açıklamaya çalışır ama kısa ve özlü bir din tanımı yapar: “Din, kutsalla hayati bir karşılaşmadır.
Cevap: c) Dini, öncelikle ‘ne olmadığını’ ortaya koyarak tanımlamaya çalışmıştır: Ona göre din, her şeyden
önce ‘tek-tanrıcılık’la özdeşleştirilmemelidir, zira çok tanrılı olanları da vardır.
Test Videosu

 

Sosyoloji Ünite-12 Soruları

Sosyoloji Ünite-12 Soruları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!