auzefsosyoloji

Sosyoloji Ünite-11 Soruları

Sosyoloji Ünite-11 Soruları

Sosyoloji Ünite-11 Soruları

1- Ona göre, eğitim önemlidir ancak eğitimin okullarda verilmesi doğru değildir. Gerçek bir eğitimin hayata geçirebilmesi için en büyük engel hayallerimizin tamamen okullaştırılmış olmasıdır. Çocukların sadece okulda bir şeyler öğrenebileceklerini ileri süren ve insanlara kabul ettiren kurumsal düşüncelerin, aslında çocuklara öğretmen otoritesi ve ileride de devlet otoritesi karşısında boyun eğmeyi öğrettiğini iddia etmektedir. Yukarıdaki fikirler kime aittir ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Ivan Illich

2- Yeniden üretim yaklaşımından beslenen yapısalcı feminist teorileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Etkileşimci feminizm

3- Eğitim sosyolojisinin kurucusunun kim olduğu kabul edilir ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Durkheim

4- Eğitim sosyolojisi modern anlamda ilk nerde ortaya çıkmıştır ?

Correct! Wrong!

Cevap: c) ABD

5- Eğitim sosyolojisinin ülkemizdeki ilk temsilcisi olarak kim kabul edilir ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Ziya Gökalp

6- Aşağıdakilerden hangisi lQ yu düşürebilen yada değiştirebile etkenlerden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Tembellik

7- Herbart, eğitimi kendi içerisinde üç ana bölümde ele alıdığı çocuğun doğrudan doğruya kalbine ve ruhuna etki eden ve çocukta ‘karakter sağlamlığı’ yaratmayı hedeflemek anlamında disiplinline etmeye ne deniyor ?

Correct! Wrong!

Cevap: d) irade eğitimi

8- R. K. Merton, Bireylerin birbirleriyle uyumlu davranışlar göstermelerine yarayan kültürel yapı (değerler, normlar, amaçlar) ile davranışlar arasındaki ilişkileri gösteren toplumsal yapı, uyumsuzluk içine düştüğünde, bir gerilim ve kopma hali ("anomi") ortaya çıkar. Sözü hangi yaklaşımdır ?

Correct! Wrong!

Cevap: a) İşlevselci Yaklaşım

9- Aşağıdakilerden hangisi hangi sınıftan ve statüden olursa olsun her çocuğun eğitilmesi gerektiğini ifade etmiş, eğitim-öğretim türleri ve öğretim yöntemleri üzerinde durmuş ve eğitimde ‘oyun’un önemine vurguda bulunarak deneye, gözleme, nedenleri araştırmaya dayalı bir öğretim yöntemi önermiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) İbn Sina

1- Yeniden üretim yaklaşımından beslenen yapısalcı feminist
teorileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
a) Etkileşimci feminizm
b) Radikal feminizm
c) Marksist feminizm
d) Sosyalist feminizm
Cevap: a) Etkileşimci feminizm
2- Ona göre, eğitim önemlidir ancak eğitimin okullarda verilmesi
doğru değildir. Gerçek bir eğitimin hayata geçirebilmesi için en büyük engel hayallerimizin tamamen okullaştırılmış olmasıdır. Çocukların sadece okulda bir şeyler öğrenebileceklerini ileri süren ve insanlara kabul ettiren kurumsal düşüncelerin, aslında çocuklara
öğretmen otoritesi ve ileride de devlet otoritesi karşısında boyun eğmeyi öğrettiğini iddia etmektedir.
Yukarıdaki fikirler kime aittir ?
a) Pierre Bourdieu
b) Peter McLaren
c) Ivan Illich
d) Freire
Cevap: c) Ivan Illich
3- Eğitim sosyolojisinin kurucusunun kim olduğu kabul edilir ?
a) Durkheim
b) Immanuel Kant
c) Platon
d) Herbart
Cevap: a) Durkheim
4- Eğitim sosyolojisi modern anlamda ilk nerde ortaya çıkmıştır ?
a) Almanya
b) İngiltere
c) ABD
d) Finlandiya
Cevap: c) ABD
5- Eğitim sosyolojisinin ülkemizdeki ilk temsilcisi olarak kim kabul edilir ?
a) Sabahattin Bey
b) İsmail Hakkı
c) Ethem Nejat
d) Ziya Gökalp
Cevap: d) Ziya Gökalp
6- Aşağıdakilerden hangisi lQ yu düşürebilen yada değiştirebile etkenlerden değildir ?
a) Zamana dayalı deneyimin eksikliği
b) Tembellik
c) Test edilenin kendine güvensizliği
d) Başarısızlık korkusu
Cevap: b) Tembellik
7- Herbart, eğitimi kendi içerisinde üç ana bölümde ele alıdığı çocuğun doğrudan doğruya kalbine ve
ruhuna etki eden ve çocukta ‘karakter sağlamlığı’ yaratmayı hedeflemek anlamında disiplinline etmeye ne deniyor ?
a) İyi’ye tahvil etme
b) eğitici öğretim
c) Eğitim Sosyolojisi
d) irade eğitimi
Cevap: d) irade eğitimi
8- R. K. Merton, Bireylerin birbirleriyle uyumlu davranışlar göstermelerine yarayan kültürel yapı
(değerler, normlar, amaçlar) ile davranışlar arasındaki ilişkileri gösteren toplumsal yapı, uyumsuzluk içine düştüğünde, bir gerilim ve kopma hali (“anomi”) ortaya çıkar. Sözü hangi yaklaşımdır ?
a) İşlevselci Yaklaşım
b) Çatışmacı Yaklaşım
c) Feminist Yaklaşım
d) Sembolik Etkileşimci Yaklaşım
Cevap: a) İşlevselci Yaklaşım
9- Aşağıdakilerden hangisi hangi sınıftan ve statüden olursa olsun her
çocuğun eğitilmesi gerektiğini ifade etmiş, eğitim-öğretim türleri ve
öğretim yöntemleri üzerinde durmuş ve eğitimde ‘oyun’un önemine vurguda bulunarak deneye, gözleme, nedenleri araştırmaya dayalı bir öğretim yöntemi önermiştir?
a) J. J. Rousseau
b) İbn Sina
c) Farabi’ye
d) Aristo
Cevap: b) İbn Sina

Sosyoloji Ünite-11 Soruları

Sosyoloji Ünite-11 Soruları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!