Sosyoloji Quiz -2

#1. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi, işlevselci kuramın önde gelen savunucularındandır?

#2. Kitle ile yığını birbirinden ayıran temel fark nedir?

#3. Statüler ile ilgili hangisi yanlıştır?

#4. “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekansal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori ” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Sosyolojiyi “toplumsal eylemin bilimi” olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aynı sanatçıyı sevenler ile konserine gidenler arasında ne fark vardır?

#7. Fiziksel yakınlıklarına, komşu hatta bitişik bulunmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler, kısacası birleştirici, bütünleştirici bağlar bulunmayan ya da yüzeysel ve geçici olarak bağlanan insan birikimlerine ne denir?

#8. Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir?

#9. Rol çatışması yaşanmasının sebebi hangisidir?

#10. Bir toplumda gelenek, inanç vs değerlerin oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması nedir?

#11. Ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve bunun da bilincinde olan iki veya daha fazla sayıda üyeden kurulu, nispeten sürekliliği olan insan topluluğudur. Yukarıda tanımı verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statülerin özelliklerinden değildir?

#13. Türkiye’nin herhangi bir şehrinden tanıdığımız 3-5 kişiden hareketle o şehrin tamamına ilişkin olumlu ya da olumsuz bir genellemeye varmak aşağıdakilerden hangisidir?

#14. “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış bir statüdür?

#15. Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde düzenleme sürecine ne ad verilir?

#16. Toplumsal grupları birincil ve ikincil gruplar diye ayıran düşünür kimdir?

#17. “Metro yolcuları- işçiler- futbol takımı” sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?

#18. Aşağıdakilerden hangisi, temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir?

#19. Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş çıkış süreci ne olarak adlandırılır?

#20. Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: