Sosyoloji Quiz -2

#1. Kitle ile yığını birbirinden ayıran temel fark nedir?

#2. Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir?

#3. Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?

#4. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi, işlevselci kuramın önde gelen savunucularındandır?

#5. Statüler ile ilgili hangisi yanlıştır?


#6. Türkiye’nin herhangi bir şehrinden tanıdığımız 3-5 kişiden hareketle o şehrin tamamına ilişkin olumlu ya da olumsuz bir genellemeye varmak aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Rol çatışması yaşanmasının sebebi hangisidir?

#8. Sosyolojiyi “toplumsal eylemin bilimi” olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aynı sanatçıyı sevenler ile konserine gidenler arasında ne fark vardır?

#10. “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekansal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori ” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Toplumsal grupları birincil ve ikincil gruplar diye ayıran düşünür kimdir?

#12. Bir toplumda gelenek, inanç vs değerlerin oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması nedir?

#13. Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş çıkış süreci ne olarak adlandırılır?

#14. “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış bir statüdür?

#15. “Metro yolcuları- işçiler- futbol takımı” sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?


#16. Ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve bunun da bilincinde olan iki veya daha fazla sayıda üyeden kurulu, nispeten sürekliliği olan insan topluluğudur. Yukarıda tanımı verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde düzenleme sürecine ne ad verilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statülerin özelliklerinden değildir?

#19. Fiziksel yakınlıklarına, komşu hatta bitişik bulunmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler, kısacası birleştirici, bütünleştirici bağlar bulunmayan ya da yüzeysel ve geçici olarak bağlanan insan birikimlerine ne denir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi, temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!