Sosyoloji Quiz -1

#1. Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yaparlar?

#2. Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı düşüncesi kime aittir?

#3. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren kimdir?

#4. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#5. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından birisidir?

#9. “Bilimsel Yönetim Anlayışı”nı kim ortaya atmıştır?

#10. Sosyoloji diğer disiplinlerle ilişkisini, farklılıklarını vs kahve metaforuyla anlatan düşünür kimdir?

#11. Sosyolojik bilgi ile sağ duyusal bilgi arasında 4 temel farktan söz eden kişi kimdir?

#12. Toplumsal dünyaya ilişkin bilginin deney ve gözlemle bilinebileceğini savunan düşünür?

#13. Çalışmaya ilişkin “insan tembel bir hayvandır” sözü kime aittir?

#14. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arsında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

#15. Eğitimin, seçkinler sınıfı ( ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

 

 

 

 

HD Quiz powered by harmonic design


One thought on “Sosyoloji Quiz -1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: