Sosyoloji Quiz -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

#2. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arsında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

#4. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından birisidir?


#6. Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı düşüncesi kime aittir?

#7. Sosyolojik bilgi ile sağ duyusal bilgi arasında 4 temel farktan söz eden kişi kimdir?

#8. “Bilimsel Yönetim Anlayışı”nı kim ortaya atmıştır?

#9. Toplumsal dünyaya ilişkin bilginin deney ve gözlemle bilinebileceğini savunan düşünür?

#10. Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yaparlar?


#11. Sosyoloji diğer disiplinlerle ilişkisini, farklılıklarını vs kahve metaforuyla anlatan düşünür kimdir?

#12. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren kimdir?

#13. Eğitimin, seçkinler sınıfı ( ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Çalışmaya ilişkin “insan tembel bir hayvandır” sözü kime aittir?

#15. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

 

 

 

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design


error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!