auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi Macionis’in de belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biridir?

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.

#2. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#3. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

#5. Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?


#6. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ......................denir.

#7. Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

#9. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

#10. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

#12. Sosyal bilimcilere göre aşağıdakilerden hangisi köleliğin sebepleri arasında yer alır?

Cevap : E. Hepsi

#13. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Kast sisteminde en üstteki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Brahmanlar

#15. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.


#16. Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

#19. İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

#20. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?


#21. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#23. Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

#24. Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

#25. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!