Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

#3. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ......................denir.

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#8. Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

#9. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#10. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#11. İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

#12. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

#13. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#14. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#16. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#17. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#18. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

#20. Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#21. Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

#22. Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

TESTi BiTiR

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: