Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

#1. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

#2. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#3. Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

#5. İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

#6. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

#9. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#10. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

#11. Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

#12. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

#14. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#16. Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

#17. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

#18. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

#19. Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

#20. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ......................denir.

#21. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: