Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

#1. Weber’e göre insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme yetisine ne ad verilir?

#2. Belli bir toprak parçası üzerinde egemen, yasal düzeni ve politikalarını uygulamak için askerî güç kullanma kapasitesi olan bir aygıt……........tir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?

#4. Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

#5. “İktidar Seçkinleri” aşağıdakilerden hangisnin eseridir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

#7. Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

#8. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer almaz?

#9. Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

#10. Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden biridir?

#12. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#13. Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

#14. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#15. İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#18. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

#22. Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere.................denir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: