Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

#2. Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

#3. Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere.................denir.

#4. Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

#7. Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#8. İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?

#10. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#11. Weber’e göre insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme yetisine ne ad verilir?

#12. Belli bir toprak parçası üzerinde egemen, yasal düzeni ve politikalarını uygulamak için askerî güç kullanma kapasitesi olan bir aygıt……........tir.

#13. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#14. Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden biridir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#16. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#17. “İktidar Seçkinleri” aşağıdakilerden hangisnin eseridir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

#20. Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#21. Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

#22. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: