auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#2. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#3. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

#4. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#5. Köleliğin en yaygın yaşandığı toplum türü hangisidir?

Cevap : B. Tarım toplumları


#6. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu’na göre küreselleşme aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmaktadır?

Cevap : D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer almaz?

#8. İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?


#11. “İktidar Seçkinleri” aşağıdakilerden hangisnin eseridir?

#12. Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere.................denir.

#13. Üretimin farklı coğrafi bölgelere bölünmüş durumu aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

Cevap : D. Yeni uluslararası iş bölümü

#14. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

#15. Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?


#16. Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

#18. Weber’e göre insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme yetisine ne ad verilir?

#19. Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden biridir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?


#21. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.

#22. Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

#24. Belli bir toprak parçası üzerinde egemen, yasal düzeni ve politikalarını uygulamak için askerî güç kullanma kapasitesi olan bir aygıt……........tir.

#25. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!