Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

#2. Farklı çıkarları temsil eden birey ya da gruplar arasındaki yarışa..............denir.

#3. Toplum içindeki bireyi konu alan bilim dalı ...................dır.

#4. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu .....................alır.

#5. Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?

#6. Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

#8. Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

#10. “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

#11. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

#12. Kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidara ne ad verilir?

#13. Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanan otorite aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Weber, ideal (saf) tip otorite adını verdiği geleneksel, yasal ve karizmatik otorite olmak üzere üç tür meşru otoriteden bahseder.

Geleneksel otorite: Burada otoritenin kaynağı geleneklerdir. Liderler kendilerine miras yoluyla geçen otoritelerini kullanırlar.

Rasyonel-hukuki otorite (Yasal): Burada liderlerin otoriteleri,akılcı esaslara göre oluşturulmuş kanunlara dayanır.

Karizmatik otorite: Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanır.

#15. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

#17. Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

#19. Sosyolojiyi “toplumsal eylemi inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayan ünlü sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

#21. Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

#22. Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişkiye ne ad verilir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: