Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.

#2. Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

#3. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu .....................alır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanan otorite aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

#8. Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

#10. Kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidara ne ad verilir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#11. Farklı çıkarları temsil eden birey ya da gruplar arasındaki yarışa..............denir.

#12. Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#13. Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişkiye ne ad verilir?

#14. “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

#15. Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#16. Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

#17. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

#18. Toplum içindeki bireyi konu alan bilim dalı ...................dır.

#19. Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#21. Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Sosyolojiyi “toplumsal eylemi inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayan ünlü sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: