auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 1

Sosyolojik Bakış

#1. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#2. Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

#3. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

#4. Sosyolojiyi “toplumsal eylemi inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayan ünlü sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişkiye ne ad verilir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#7. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.

#8. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

#9. Toplum içindeki bireyi konu alan bilim dalı ...................dır.

#10. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyoloji Bakış

1) Sosyolojiyi “toplumsal eylemi inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayan ünlü sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

a) A. Comte
b) S. Simon
c) E. Durkheim
d) M. Weber
e) Z. Gökalp

Cevap : d) M. Weber

2) Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişkiye ne ad verilir?

a) Topsal değişme
b) Anomi
c) Toplumsal yapı
d) Eylem
e) Hiçbiri

Cevap : c) Toplumsal yapı

3) Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

a) Bizi gerçeklerin dünyasından kopartır.
b) Büyük paralar kazandırır.
c) Bizi hayal dünyasında yaşatır.
d) “Tarih” ile “biyografi” arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramamızı sağlar.
e) Hiçbiri

Cevap : d) “Tarih” ile “biyografi” arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramamızı sağlar.

4) Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

a) Birey
b) Toplum
c) İnsan
d) İrfan
e) Hars

Cevap : b) Toplum

5) Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

a) Amaca yönelik rasyonel davranış
b) Duygusal davranış
c) Herhangi bir değere dayanmayan davranış
d) Geleneksel davranış
e) Hiçbiri

Cevap : e) Hiçbiri

6) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

a) Toplumsal bütüne odaklanır.
b) Bireye odaklanır.
c) Bireysel aklı konu almaktadır.
d) Bireysel farklara ilgi duymaktadır.
e) Özellikle zekâ ve kişilik konularına ilgi duymaktadır.

Cevap : a) Toplumsal bütüne odaklanır.

7) Sosyolojinin isim babası …………………………….. dur.

Cevap : August Comte

8) Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ………………………….. dir.

Cevap : Sosyolojik Muhayyile

9) Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ………………… geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

Cevap : pozitivist

10) Toplum içindeki bireyi konu alan bilim dalı ……………….dır.

Cevap : sosyal psikoloji

Sosyolojik Bakış

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojik Bakış
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojik Bakış

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!