auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 6

Gruplar Ve Biçimsel Örgütler

#1. Akılcı yöntemlerle meydana getirilen değer yargılarından arınmış, belli bir sosyal olayın tüm tipik özelliklerini kapsayan ve bu özellikleri bireyleştirici görüş açısından bir araya getiren zihnî bir soyutlamaların karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. İdeal tip

#2. Aşağıdakilerden hangisi Weberyen Bürokrasinin üstünlükleri arasındadır?

Cevap : E. Hepsi

#3. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre rasyonalitenin özelliklerinden biridir?

Cevap : E. Bürokrasinin ve hukuk devletinin temellerini oluşturmuştur.

#4. Bürokrasiyi yönetim ve örgüt şekli olarak sosyolojik açıdan ilk inceleyen sosyolog kimdir?

Cevap : C. M. Weber

#5. Aşağıdakilerden hangisi grupların özellikleri arasındadır?

Cevap : E. Hepsi


#6. Topluluk (gemeinschaft/cemaat) ilişkileri ve gessellschaft (toplum) toplum teorisini ilk ortaya atan sosyolog kimdir?

Cevap : D. Tönnies

#7. İki veya daha fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için kişisel olmayan bir tarzda etkileşimde bulunmalarından oluşan grup kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. İkincil grup

#8. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

6. Gruplar Ve Biçimsel Örgütler

Ünite 6

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 6 Online

1. Aşağıdakilerden hangisi grupların özellikleri arasındadır?

A. Grup üyeleri belirli ortak çıkar ve değerleri paylaşırlar.
B. Gruplar toplumsal yapılardır. Her grup içinde bir tabakalaşma ve statü dağılımı mevcuttur.
C. Gruptaki her üye kendi sosyal rolünü oynar.
D. Her grup içinde rollerin oynandığı yolları etkileyen davranış normlarına sahiptir.
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

2. İki veya daha fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için kişisel olmayan bir tarzda etkileşimde bulunmalarından oluşan grup kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Birincil grup
B. İkincil grup
C. Üçüncül grup
D. Hepsi

Cevap : B. İkincil grup

3. Topluluk (gemeinschaft/cemaat) ilişkileri ve gessellschaft (toplum) toplum teorisini ilk ortaya atan sosyolog kimdir?

A. Comte
B. Saint-Simon
C. Durkheim
D. Tönnies
E. Abdullah Cevdet

Cevap : D. Tönnies

4. Akılcı yöntemlerle meydana getirilen değer yargılarından arınmış, belli bir sosyal olayın tüm tipik özelliklerini kapsayan ve bu özellikleri bireyleştirici görüş açısından bir araya getiren zihnî bir soyutlamaların karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Zihnî analiz
B. Rasyonalist olmayan yaklaşım
C. Duygusal yaklaşım
D. İdeal tip
E. Hiçbiri

Cevap : D. İdeal tip

5. Aşağıdakilerden hangisi Weberyen Bürokrasinin üstünlükleri arasındadır?

A. Etkinlik
B. Kişisellikten uzaklık
C. Akılcılık
D. Önceden öngörülebilirlik
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre rasyonalitenin özelliklerinden biridir?

A. Doğu toplumlarına özgü bir kavramdır.
B. Bilimsel etkinliklerde uzmanlaşmadan kopmanın bir sonucudur.
C. Dünyayı büyülü bir hâle getirmiştir.
D. Temeli duygusallığa dayanır.
E. Bürokrasinin ve hukuk devletinin temellerini oluşturmuştur.

Cevap : E. Bürokrasinin ve hukuk devletinin temellerini oluşturmuştur.

7. Bürokrasiyi yönetim ve örgüt şekli olarak sosyolojik açıdan ilk inceleyen sosyolog kimdir?

A. K. Marks
B. Giddens
C. M. Weber
D. Bell
E. Ş. Mardin

Cevap : C. M. Weber

8. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden biridir?

A. Hukuk, sözleşme, kamuoyu, para ekonomisi ve rasyonellik öne geçer.
B. “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.
C. Mekâna bağlılık azalır.
D. Kişisel çıkar öncelik kazanır.
E. Özel yaşam değerli hâle gelir.

Cevap : B. “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.

9. Kendi aralarında üyelik bilincini paylaşan ve etkileşim hâlinde olan insanlar ……….dur.

Cevap : grup

10. Kendimizi değerlendirmek için karşılaştırma yaptığımız gruplara…………….denir.

Cevap : referans grupları

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!