auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 5

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 5 Online

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir mübadele örneğidir?

Cevap : D. Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz

#2. Bir statünün talep ettiği roller arasındaki uyumsuzluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : B. Rol gerilimi

#3. Yapısal fonksiyonel model ve çatışma teorisi hangi yaklaşım içinde yer alır?

Cevap : A. Her ikisi de makro sosyolojik yaklaşım içinde yer alır.

#4. Toplumsal bütünü anlamaya çalışan; toplumsal yapı, sosyal sınıflar, küreselleşme ve tarihsel bir perspektifte toplumların evrim sürecini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Makro sosyoloji

#5. İnsanların yaşayabilmek için ev hayvanlarına dayandığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Göçebe toplumlar


#6. Daniel Bell’e göre endüstri-sonrası toplumlarının özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Bilginin gerileyen rolü

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ünite 5

5. Toplum Ve Toplumsal Etkileşim

1. Toplumsal bütünü anlamaya çalışan; toplumsal yapı, sosyal sınıflar, küreselleşme ve tarihsel bir perspektifte toplumların evrim sürecini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sembolik etkileşimcilik
B. Makro sosyoloji
C. Ampirik sosyoloji
D. Mikro sosyoloji
E. Hiçbiri

Cevap : B. Makro sosyoloji

2. İnsanların yaşayabilmek için ev hayvanlarına dayandığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tarım toplumları
B. Göçebe toplumlar
C. Bilgi toplumları
D. Bahçıvan toplumlar
E. Hiçbiri

Cevap : B. Göçebe toplumlar

3. Daniel Bell’e göre endüstri-sonrası toplumlarının özellikleri arasında yer almaz?

A. Ekonomik yapıdaki dönüşüm
B. Yükselen yeni sınıflar
C. Bilginin gerileyen rolü
D. Enformasyon teknolojileri
E. Hiçbiri

Cevap : C. Bilginin gerileyen rolü

4. Bir statünün talep ettiği roller arasındaki uyumsuzluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A. Rol çatışması
B. Rol gerilimi
C. Rol dağılımı
D. Rol eksikliği
E. Hiçbiri

Cevap : B. Rol gerilimi

5. Yapısal fonksiyonel model ve çatışma teorisi hangi yaklaşım içinde yer alır?

A. Her ikisi de makro sosyolojik yaklaşım içinde yer alır.
B. Her ikisi de mikro sosyolojik yaklaşım içinde yer alır.
C. Çatışmacı yaklaşım mikro, yapısal fonksiyonel model mikro yaklaşım içinde yer alır.
D. Hiçbiri
E. Hepsi

Cevap : Her ikisi de makro sosyolojik yaklaşım içinde yer alır.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir mübadele örneğidir?

A. Bir projenin alınması için iş yerinde herkesin birbirine yardım etmesi
B. Müdür olabilmek için iki çalışanın gösterdiği mücadele
C. Savaşlar
D. Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz
E. Bizim eğitim sistemimizde ilköğretimin zorunlu olması

Cevap : D. Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz

7. Bir grup insanın ürettiği ürünün bir taraftan kendi ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda tarım dışı işler yapan diğer insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yapılmasına ………………………denir.

Cevap : toplumsal artık

8. İnsanların diğerlerinin tepkilerini dikkate alarak gerçekleştirdikleri eylemler…………dir.

Cevap : toplumsal etkileşim

9. Kişinin toplumsal yapı içerisinde işgal ettiği konuma…………. denir.

Cevap : statü

10. Kişinin kendi kimlik ve kişisel özellikleri hakkındaki düşüncesi……..dir.

Cevap : benlik

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 5 Online

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!